Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

Η Δύναμη του Μπισμιλλαχιραχμανιραχίμ

Φώναξε μυστικά τον Κύριό σου και προσευχήσου, να ’ρθει η Θεϊκή Ειρήνη πάνω σου. Ζήτησε από τον Μεγάλο Έναν, τον Ελεήμονα να γίνει το καταφύγιό σου. Άνοιξε την αγκαλιά σου και ζέστανε τον κάθε δούλο του Θεού. Προσευχήσου σε Αυτόν, τον Ευεργέτη, να δείξει τη Φιλανθρωπία Του στους δούλους Του, που έχασαν τη γλώσσα της Αλήθειας. Κι εσύ που γνωρίζεις καλά, δίδαξέ τους πως: “Ο Κύριος των Ουρανών και της Γης κι όσων βρίσκονται ανάμεσά τους, είναι ο Μόνος που η Βοήθειά Του αντιτάσσεται ενάντια στο κακό. Πες τους, να Τον λατρέψουν σταθερά κι ευλαβικά κι Αυτός, ο Αιώνιος θα καθοδηγήσει όσους από αυτούς Τον αναζητούν αληθινά”.
Η έκφραση Μπισμιλλαχιραχμανιραχίμ αποτελείται από τέσσερις λέξεις: Μπισμ (στο όνομα), Αλλάχ (του Θεού), Αραχμάν (του Φιλάνθρωπου) και Αραχίμ (του Ελεήμονα). Το σωστό διάβασμα των λέξεων αυτών σύμφωνα με τους κανόνες του τονισμού της αραβικής δίνει την συνολική πρόταση εκφραζόμενη: Μπισμιλλαχιραχμανιραχίμ. Η πρόταση αυτή αποτελείται από 19 γράμματα. Μπα, σιν, μιμ, αλίφ, λαμ, λάμ, χε, αλίφ, λάμ, ρα, χα, μιν, νουν, αλίφ, λάμ, ρα, χα, για, μιμ. Σύμφωνα με την ισοψηφία, το σύνολο αριθμητικής αξίας των 19 γραμμάτων είναι το 786. Αφαιρώντας τα διπλά γράμματα, απομένουν 10, μπα (2), σιν (60), μιμ (40), αλίφ (1), λάμ (30), χε (5), ρα (200), χα (8), νουν (50) και για (10). Σύνολο αριθμητικής αξίας των δέκα γραμμάτων, 406. Το 406 είναι ο θεοσοφικός αριθμός του 28, όσων και των γραμμάτων του αραβικού αλφαβήτου, δηλαδή, 1+2+3+4+5+....+27+28=406. Στο σύνολο των αριθμών των γραμμάτων, ο αριθμός 2 εμφανίζεται μία φορά 2*1=2, ο αριθμός 40 εμφανίζεται τρεις φορές 40*3=120, ο αριθμός 1 εμφανίζεται τρεις φορές 1*3=3, ο αριθμός 30 εμφανίζεται τέσσερις φορές 30*4=120, ο αριθμός 5 εμφανίζεται μία φορά 5*1=5, ο αριθμός 200 εμφανίζεται δύο φορές 200*2=400, ο αριθμός 8 εμφανίζεται δύο φορές 8*2=16, ο αριθμός 50 εμφανίζεται μία φορά 50*1=50, ο αριθμός 10 εμφανίζεται μία φορά 10*1=10. Αφαιρώντας τις εκατοντάδες και τις δεκάδες από αυτούς τους αριθμούς λαμβάνομε τους ακέραιους αριθμούς, 2, 6, 12, 3, 12, 5, 4, 16, 5, 1 με σύνολο άθροισης 66. Ο αριθμός 66 είναι πολλαπλάσιο του 11 και θεοσοφικός αριθμός του 11.
Η αριθμητική αξία των 19 γραμμάτων αναλυτικά είναι: (Μπισμ) Μπα, σιν, μιμ (Αλλάχ) αλίφ, λαμ, λαμ, χε (Αρ-ρχμάν) αλίφ, λαμ, ρα, χα, μιν, νουν και (Αρ-ραχίμ) αλίφ, λαμ, ρα, χα, για, μιν. Η πρώτη λέξη -μπισμ- έχει αριθμητικό σύνολο 101, η λέξη Θεός -Αλλάχ- έχει σύνολο 66, το πρώτο Άγιο Επίθετο -Αρ-ρχμάν έχει αριθμητικό σύνολο 31+298=329 , 31 για το άρθρο (αλ) και 298 για το επίθετο, αντίστοιχα. και τέλος το δεύτερο Άγιο Επίθετο έχει αριθμητικό σύνολο 31+258=289, 31 για το άρθρο και 258 για το επίθετο, αντίστοιχα. Αριθμητικό σύνολο των δύο Αγίων Επιθέτων, 618 (1000/Φ). (Το γράμμα λαμ του άρθρου, δεν προφέρεται πριν από ηλιακό γράμμα. Έτσι, στην εκφώνηση των Αγίων Επιθέτων δεν ακούγεται μια και το γράμμα ρα, είναι ηλιακό). Όμως, το 618 είναι 1000/Φ.
Το ένα έκτο του αριθμού 786 είναι ο αριθμός 131 ((π*Φ)3 ή 1/2Φ2 ).Το εδάφιο είναι γραμμένο 114 (360/π) φορές μέσα στο Άγιο Κοράνι. Είναι η έναρξη κάθε σούρα εκτός από τη 9η σούρα (Αλ Τάουμπα - Η μετάνοια). Όμως, υπάρχει γραμμένο στη 27η σούρα (Αν-νάμλ - Τα μυρμήγκια) στο εδάφιο 30. “Και είναι από το Σολομώντα και είναι (ως ακολούθως): “στο όνομα του Θεού του Φιλάνθρωπου και Ελεήμονα”. [In nahu_ min sulaima_na wa in nahu_ bismil la_hir rahma_nir rahim].
Τη σούρα αυτή μπορώ να τη χαρακτηρίσω ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς του εσωτερισμού την Ισλαμική Θεοσοφία και στο Σουφισμό.
Τα δύο εδάφια που συσχετίζονται άμεσα με το Μπισμιλλαχιραχμανιραχίμ, είναι το 30ο της 27ης σούρα και το 30ο της 74ης σούρα. Αρχίζοντας την ερευνητική εργασία, βλέπομε ότι το πρώτο εδάφιο έχει 33 γράμματα και το δεύτερο έχει 12 γράμματα. Σύνολο 45 γράμματα όση η συνολική αριθμητική αξία της σφραγίδας του Σολομώντα. Τα εμφανή αριθμητικά σημεία των δύο εδαφίων είναι 30, 27, 30 και 74. Το σύνολό τους είναι 161, περίπου η αξία π (0,314159). Η αριθμητική αξία του 30ου εδαφίου της 74ης σούρα είναι 1616, ήτοι 101*16. Στην αξία του αριθμού 101 βρίσκεται η λέξη “ισμ” που σημαίνει “όνομα”. Δεκαέξι φορές η παρουσία της λέξης, δεκαέξι τα γράμματα του “Αλλαχιραχμανιραχίμ”. Αν αφαιρέσουμε από τη συνολική αξία 786 την αξία της πρώτης λέξης 102, το υπόλοιπο είναι 684, τέσσερις φορές η αξία του ονόματος του Αγγέλου της Παρασκευής, Αναήλ. Όμως, το 684 είναι 36*19 και περίπου 100*Φ4. Τα τρία κεντρικά γράμματα από τα 19 γράμματα της πρότασης, είναι το λαμ, ρα και χα, με συνολική αξία, 238 (30+200+8=238), το μισό του (π+Φ)*100, [(3,14+1062)*100/2]. 
Η αμοιβαία συσχέτιση και συνάρτηση των γραμμάτων και των αριθμών είναι γνωστή αν και πολλές φορές οι αριθμοί που προκύπτουν από τις Ιερές λέξεις δεν αναγράφονται με την πραγματική μορφή τους, αλλά με αντιμετάθεση των όρων τους, όπως, το 19 μπορεί να γραφτεί 91. Συχνά, με το 31 συμβολίζονται τα 13 επίπεδα της δημιουργίας του Σύμπαντος αλλά και ο κύβος της σταθεράς π (3,14159).
Στην Εβραϊκή και Αραβική αποκρυφολογία, υπάρχουν συχνά όμοια ονόματα ή επίθετα που αποδίδονται στο Θεό. Αριθμοί με τεράστιες πρωταρχικές εσωτερικές αξίες, έρχονται κρυπτογραφημένοι μέσα σε λέξεις και προτάσεις, σε εμβλήματα και σύμβολα. Όλα τούτα, με αξιέπαινη και πολύχρονη εργασία, οι Σοφοί τα προστάτεψαν ερμητικά από ποικίλες βεβηλώσεις και διαβρώσεις, για να μπορέσουν να εκτελέσουν την Ύψιστη Θεϊκή Αποστολή τους: ΤΗ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΡΟΣ. Υπάρχουν όμοιοι αριθμοί και όμοιες λέξεις που περίεργα ακούγονται σε όλες τις θρησκείες και που εκπορεύτηκαν από το Ένα και Μοναδικό Θεοσοφικό Σύστημα.
Προχωρώντας στην Αέναο Λεωφόρο των Αριθμών που η αρμονική συνεργασία του με τα γράμματα κυοφόρησε και γέννησε τις Ιερές Λέξεις και Προτάσεις, διαπιστώνεται ο Μυστικός Έρωτας ανάμεσα στις Θρησκείες, η κοινή Μία και Μοναδική Ρίζα της Πνευματικής υπόστασης του ανθρώπου.

  Η αποκρυπτογράφηση του Μπισμιλλαχιραχμανιραχίμ
Απ’ τον Οίκο του Θεού και τη Μαγεία των Ουρανών του Δία και του Άρη, πήγασε η Πρώτη Ουσία που δίδαξε τη Θρησκεία. Απ’ τη Θρησκεία πήγασε η Πρώτη Ουσία που δίδαξε τη Φωτεινή Ζωή. Η Φωτεινή Ζωή έχει τις υποσχέσεις του Δία και του Άρη. Οι Εποχές και οι Μεταβολές της Ζωής έρχονται απ’ την Ουσία της Διδασκαλίας μέσα στη Φωτεινή Ζωή με υποσχέσεις και απειλές. Ο Φαλλός της Γης είναι στον Ουρανό του Δία και του Άρη.

Το άνοιγμα του Δρόμου μέσα από το Μεγαλείο Του

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Μέσα την ερημιά της Μεγάλης Νύχτας, ήρθαν τρεις τελείες (σημεία ή στιγμές) σε ευθεία γραμμή κι έδωσαν τον πρωτοκανόνα, το πρώτο γράμμα το Αλίφ. Μια τελεία απ’ αυτές παρήγαγε την Αιώνια Κίνηση κι έδωσε το δευτεροκανόνα το γράμμα Μπα. Μ’ αυτό ξεκινά η πιο απόκρυφη έκφραση της Αραβικής Αποκρυφολογίας- κάτι ανάλογο με το “ότι Σου εστίν η Δύναμις και η Δόξα” των χριστιανών- το “Μπισμιλλαχιραχμανιραχίμ”.
Ο Μεγάλος Επωδός έψαλλε:Υπόσταση
 “ Το πνεύμα μου ξεκίνησε με το Μπισμιλλαχιραχμανιραχίμ κι απλώθηκε για να ανακαλύψει τα μυστικά που είναι κρυμμένα μέσα στον Κόσμο και στην Τρίδιπλή Του Υπόσταση ”.
Κι αυτή η Υπόστασή του εκδηλώνεται μέσα στα 99 Θεία Επίθετά του, χωρίζοντάς τα σε τρεις κατηγορίες: της ενότητας, της θειότητας και της δύναμης. Η Υπόσταση πηγάζει από την ανδρόγυνο φύση Του που σημειοδοτείται από την έκφραση “Αυτός ο Ένας δημιούργησε και δημιουργεί, μα δεν γεννήθηκε, ούτε θα γεννηθεί” (σούρα αλ Ιχλάς- Κοράνι) με επόπτες στο Έργο Του, τις Επτά Μεγάλες Δυνάμεις, μέσα στα Εννέα Πνευματικά Επίπεδα Εξέλιξης που εκδηλώνονται διάχυτα στον Αστρικό Χώρο και παραστατικά συμβολίζονται από τους δώδεκα Ιμάμηδες.
Όλη η αραβική αποκρυφολογία γύρω από τους αριθμούς και τα γράμματα, γράφτηκε στο Άγιο Κείμενο της Σίμα, από σοφούς που κατείχαν τη μυστική έννοια του Ονόματός Του. Εμείς σήμερα, έχουμε την τιμή να διδασκόμαστε τη θεωρία αυτή από πραγματείες που έγραψε ο μυημένος Άμπι Αλ Άμπες Μπιν Άλι Αλ Μπούνι, στο έργο του “Σάμς αλμαάρεφ αλκούμπρα”, στο οποίο κάνει αναφορές για τις απόκρυφες πράξεις και τις αντιδράσεις, τις ευγένειες του Θεού, τα Ονόματά Του κι άλλα πολλά, δίνοντας έτσι, κυριολεκτικά, το φάρο που φωτίζει ανεξάντλητα το Μεγάλο Δρόμο.
Υπάρχουν και σήμερα διάφορα τάγματα, όπως αυτό της Κόνυα, που συνεχίζουν τη μυστική παράδοση εκφραζόμενη με αριθμοσύμβολα και γραμματοσύμβολα, περιλαμβανομένων με των Ιερών Σφραγίδων των Αγίων Γραφών. Σήμερα, εννοούμε ότι οι Άγιες Γραφές είναι λιγοστές, αυτές που βρίσκονται εν εγρηγόρση στις υπάρχουσες θρησκείες. Λάθος, γιατί όλα τα παρόντα Ιερά Κείμενα ξεκίνησαν από τις σήμερα εν ύπνω Γραφές, αυτών αγνοείται η ύπαρξή τους από τους περισσότερους. Αυτοί που έμαθαν να αναγνωρίζουν τους συμβολισμούς, τα γράμματα και τους αριθμούς, κατανοούν ότι όλα στηρίζονται σε ένα ολόκληρο σύνολο διδασκαλιών, που αποδεδειγμένα αλληλοσυνδέονται με την Πυθαγόρεια Εταιρεία, τα Ελευσίνια Μυστήρια, τις Αδελφότητες της Αιγύπτου, τους Ισμαηλίτες του Ισλάμ, τους Ροδοσταυρίτες, τους Ναΐτες και των Ελευθεροτεκτόνων. Οι προσφερόμενες αποδείξεις για την ενίσχυση των Αρχαίων Διδασκαλιών είναι εγκατεσπαρμένες σε όλη την έκταση των Αγίων Βίβλων, όλων των πολιτισμών. Ο ήχος κι ο αριθμός, το σύμβολο κι η παράσταση, το γράμμα κι η λέξη είναι στενά συνδεδεμένα με τα τέσσερα στοιχεία κι η δόνησή τους είναι που προκαλεί καλά ή κακά αποτελέσματα.
Όλα αυτά δημιούργησαν μια εσωτερική γλώσσα που διδασκόταν ειδικά και η θελημένη αξία τους κωδικοποιήθηκε σε παρεμβολές, εικόνες, αγάλματα, προτάσεις, κάθε είδους κατασκεύασμα. Τούτη η εσωτερική γλώσσα είχε επτά κλειδιά που αποκρυπτογραφούσαν τη φύση της, στο όλο ή στο μερικό.
Είναι γνωστό ότι η μορφή της πρωταρχικής ουσίας είναι ανδρόγυνος. Η εσωτερική γλώσσα παρουσίασε τη μορφή αυτή με μυθοπλασίες που σήμερα αποκαλούμε μυθολογίες. Το ανδρόγυνο λοιπόν παραστήθηκε με διάφορα ζεύγη θεών ή εκφράσεων, ανάλογα με τη μορφοποιημένη εκδήλωσή του. Όμως, η θηλυκή παθητική αρχή είναι εκείνη που επηρέασε περισσότερο τις εσωτερικές διδασκαλίες.
Οι αρχές και η σημασία των μύθων ή ακόμα και των παραβολών έχασαν το όραμά τους, όπως χάνεται η γη κάτω από τις τεράστιες ποσότητες των παγόβουνων. “Η μυθοπλασία - λέει η Έλενα Μπλαβάτσκυ στη Μυστική Διδασκαλία - είναι η αποθήκη της αποκρυσταλλωμένης ανθρώπινης επιστήμης και εκείνο που μας ενδιαφέρει προπάντων, είναι ό,τι, όταν θα ξαναεξηγηθεί σωστά, θα επιφέρει το θανάσιμο κτύπημα στις ψεύτικες θεολογίες που τις γέννησε άθελά της”. Και συνεχίζει: “θα βρεθούν αληθινές προϊστορικές πραγματικότητες ειδικά στις μυθολογίες των Αρίων, των Αρχαίων Ινδών και στις μυθοπλασίες των Αρχαίων Ελλήνων”.

 

Ένα αυθεντικό φυλακτό του Σολομώντα

Το άστρο του Δαυίδ (داوود) ουσιαστικά παρουσιάστηκε τον 19ο αιώνα και είναι μια σφραγίδα του Σολομώντα, η οποία χρησιμοποιείται στον ισλαμικό κόσμο σαν ειδικό φυλακτό για τις ανθρώπινες ψυχές και την προστασία από κάθε διαβολικό.
Σύμφωνα με την παράδοση, τα καλά και αγαθά έδωσε ο ίδιος ο Θεός στο Σολομώντα για να είναι ικανός στην διακυβέρνηση των τζινς, των ξωτικών και πιθανά κατέληξε στο εξάκτινο αστέρι να είναι σαν σύμβολο αυτού του φυλακτού.
Πριν η Ευρώπη χρησιμοποιήσει αυτό το φυλακτό, οι Άραβες το είχαν σαν ένα από τα πολύ γνωστά φυλακτά προστασίας. Το φυλακτό φτιάχνεται ακόμα και σήμερα, σε χαρτί.
Ένα γνήσιο αρχαίο αντίγραφό του βρίσκεται στο Μητροπολιτικό μουσείο της Νέας Υόρκης.
Φορώντας αυτό το φυλακτό γραμμένο αραβικά, έλεγαν προσευχές και εξορκισμούς. Το έγραφαν σε τετράγωνη σφραγίδα, ενώνοντας το εξάκτινο άστρο, αποτελούμενο από παρεμβαλλόμενα τρίγωνα.
Η αρχική εμφάνιση ήταν από έναν Πέρση αστρολόγο ανάμεσα στο 1200 με 1300μΧ, ο οποίος το πούλησε στους Τούρκους και περιείχε 127 επεξηγήσεις. Στην τρίτη σελίδα του χειρόγραφου βλέπει κάποιος τρία εξάκτινα άστρα πάνω από την εικόνα ενός λιονταριού και ένα άστρο πάνω από την εικόνα ενός σκορπιού. Σύμφωνα με την αναφορά του βιβλίου, οι Άραβες μεταβίβασαν τον τίτλο του Σπαθιού του Θεού στο Λέοντα και το Σκορπιό.
Παρουσιάζεται ο αστέρας μία φορά πάλι, στην δεύτερη σελίδα και στην τριακοστή, η οποία είναι πιστό αντίγραφο από το βιβλίο του 14ο αιώνα.
Αυτό το βιβλίο σχετίζεται με τον Πέρση Άμπι Μασούρ Τζάφαρ Μπιν Μωχάμεντ Αλμπάχι (إلى أبي معشر جعفر بن محمد البلخي) γνωστό αστρολόγο στην περίοδο των Αμπασσίδων που ήταν αστρονόμος και μαθηματικός, επίσης και γεννήθηκε στο Μπαλχ του Αφγανιστάν και πέθανε το έτος 886. Το Μπαλχ (بلخ) είναι γνωστό και ως Βάκτρα ή Ταχαριστάν. Η αρχαία πόλη του Μπάλχ, είναι η αρχαία Βακτρία, όπως την ονόμαζαν οι Έλληνες. 
Το βιβλίο χρησιμοποίησε στην εργασία του «Μεγάλοι Δοξασμένοι» (شهرة كبيرة) και το μετέφρασε στα λατινικά. Ο συγγραφέας είναι ο πλέον γνωστός στη Δύση, με το όνομα Αμπουμασάρ (ألبوماسر).
Το παρευρισκόμενο εξάκτινο άστρο επίσης είναι στο βιβλίο «η αρχή της ευτυχίας και η πηγή της ανώτατης αρχής» και είναι μετάφραση μιας βιογραφίας ενός σουλτάνου Σαουδάραβα Μωχάμεντ, περίπου το 1582.
Βλέπομε στην όγδοη και εβδομηκοστή σελίδα, η οποία μας δίνει ένα ζωγραφισμένο αντίγραφο του Δαίμονα που προσκαλείται, τον Μουδάχαμπ και ο οποίος είναι ένας από τους επτά Δαίμονες, ο οποίος εμφανίζεται να είναι κλεισμένος σε τούτο το χειρόγραφο. 

Η λαμπρότητα του Βασιλέως.
Εξευγενίζοντας την έννοια του άστρου στην έξοχη μικρογραφία, στην οποία αναγνωρίζεται στο μπροστινό μέρος του έβδομου και ένατου φύλλου από το χειρόγραφο, εμφανίζεται ο βασιλιάς Σολομώντας να κάθεται στο θρόνο του και να είναι το εξάκτινο αστέρι στερεωμένο πάνω στο στήθος του και να είναι εδραιωμένος πάνω στον θρόνο του με τους ουρανούς και στο κέντρο οι Βεζίρηδές του.
Η περαιτέρω εικόνα αναπτύσσει τη σταθερή σύνδεση μεταξύ της σφραγίδας του Σολομώντα και του εξάκτινου άστρου, που είναι από καταγραφές βιβλίων, περί το 1761, στην Ιερουσαλήμ. Στο μπροστινό μέρος του ένατου και εβδομηκοστού φύλλου, τοποθετείται το άστρο σε στολισμένη σύνθεση με πλεγμένα λουλούδια, όπου είναι ξεθωριασμένα και στο μέσον κύκλος σταθεροποιημένος σε τετράγωνο, κρατώντας τέσσερις εκδηλώσεις για τις τέσσερις γωνίες, που γράφουν

يا سبحان يا منّان يا حنّان يا سلطان
Διαμορφώνονται τα τρίγωνα στο αστέρι, επικαλύπτοντας γεωμετρικά την περιοχή από έξι πλευρές, ντύνοντάς την με κείμενο στα αραβικά, που είναι:


لا إله إلا الله، محمد رسول الله فتبارك الله أحسن الخالقين كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون له الملاك وله الحمد

Κάτω από το φυλακτό γράφει:

اللهم صل على محمد و على آل محمد على آل إبراهيم انك حميد مجيد و بارك على محمد و على محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم انك حميد مجيد و صلى على اشرف جميع الأنبياء و المرسلين

Κουβαλώντας αυτό το διακοσμημένο φύλλο, τα μάτια μας στέκονται στο μέσον, όπου είναι ένα καθαρό ορθογώνιο που αρμόζει τέλεια στο τετράγωνο, το οποίο διαμορφώνει το πεδίο για το άστρο, λέγοντας «هذا مهر سليمان عليه السلام».
Αυτή είναι η εικόνα.


Το άστρο εμφανίζεται εγκλωβισμένο από αυτόν τον τίτλο σαν μορφολογική ερμηνεία για την κυκλοφορημένη αναφορά που λέει ότι είναι συλλογή του φυλακτού του Σολομώντα, «لا إله إلا الله محمد رسول الله».
Ιστορικά, θα πρέπει να σημειωθεί πως σε όλο το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης, δεν αναφέρεται πουθενά πως το σύμβολο του Σολομώντα και του Δαυίδ είναι ιουδαϊκά, όπως αντίθετα γίνεται με το σταυρό των χριστιανών. Μόλις τον 11ο αιώνα, οι Εβραίοι εμφανίζουν το εξάκτινο. Πιθανά, αρχίζοντας από την Ισπανία και διαμέσου της Γερμανίας, πέρασαν οι Εβραίοι το εξάκτινο, σαν μια μορφή εμπορικής φίρμας στην Ευρώπη, τον 17ο αιώνα. Απ’ ότι γνωρίζω, το 1942, πέρασαν το σύμβολο αυτό, στην εθνική τους σημαία.

Εδώ σας παραδίδω ένα από τα φυλακτά του χειρογράφου αυτού που έφτιαξα αποκλειστικά και ανέβασα στις σελίδες μου, στο astro.gr. 


 
Τα λόγια είναι αυτά τα εδάφια:

لم اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ  وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ   {020.111}  أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ  {027.031}  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا   {033.056}إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   {027.030

Η αυθεντική μορφή του φυλακτού στο χειρόγραφο είναι αυτή.Το πρώτο εδάφιο τελειώνει με τα λόγια, "Ουά άνατου αλουάτζουχου λιλχάγιουν αλκαγιούμ"- "και χαμήλωσαν (τα μάτια) μπροστά στον Αιώνιο τον Αυθύπαρκτο". 
Το πιο αγαπημένο μου εδάφιο.Copyright © 2015 venus-spell.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος