Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Από τους μαγικούς παπύρους

Γράψε με κεφαλαία γράμματα σε ιερατικό χάρτη και κράτα το μαζί σου.

μέγας οὐράνιος, εἰλῶν τὸν κόσμον, ὁ ὢν θεὸς ὁ Ἰάω, κύριος παντοκράτωρ Ἀβλαναθαναλβα, δῦς δῦς, τὴν χάριταν ἕξω τὸ ὄνομα τῶ μεγάλου θεοῦ ἐν τῷ φυλακτηρίῳ τούτῳ, καὶ φύλακξόν μοι ἀπὸ παντὸς κακοῦ πράγματος, ὃν ἔτεκεν ἡ δῖνα, ἐγέννησεν ὁ δῖνα.

αρχαίο κείμενο:
μέγας οὐράνιος, εἰλῶν τὸν κόσμον, ὁ ὢν θεὸς ὁ Ἰάω, κύριος παντοκράτωρ Ἀβλαναθαναλβα, δῦς δῦς, τὴν χάριταν ἕξω τὸ ὄνομα τῶ μεγάλου θεοῦ ἐν τῷ φυλακτηρίῳ τούτῳ, καὶ φύλακξόν μοι ἀπὸ παντὸς κακοῦ πράγματος, ὃν ἔτεκεν ἡ δῖνα, ἐγέννησεν ὁ δῖνα.Γενικό Φυλακτό
Γράψε με κεφαλαία γράμματα και κουβάλα το

Ἰάω Σαβαώθ, Ἀδωνάι αβλαναθαναλβα ακραμμαχαμαρει σεσενγεν βαρφαρανγης πεφραζαωθ' ζωθ μενε Βαινχωωωχ: φυλάξατε τὸν δεῖνα, ὃν δεῖνα, ἀπὸ πάσης ἐπηρείας ὀνείρου τε φρικτοῦ καὶ πάντων ἀερίων, διὰ τὸ μέγα, ἔνδοξον ὄνομα· Ἀβραὰμ εμεινα αεουβαωθ: βαιθω βεσια Ἰαβαώθ αγραμα κραμαρι ψινωθ: βερ ωων ἰασωπ βπνουτε. ὄνομα καὶ κοινά, ὅσα θέλεις.


Από την ερμητική μαγεία
Για να αποδεσμεύσεις τα ξόρκια
Γράψε με κεφαλαία γράμματα και το κρατά το άτομο μαζί του.

σφεδεμουρ· βιρβια· ηχι· ερωφθι· αταρμετρα· χηλωωψ. κοινά.

Στη λέξη «κοινά» γράψε αυτό που θέλεις. Πχ, να απολλαγεί από κάθε ξόρκι η Μαρία ην έτεκεν η Δήμητρα.

αρχαίο κείμενο:
Κατόχων ἐπαναγκαστικοί· σφεδεμουρ· βιρβια· ηχι· ερωφθι· αταρμετρα· χηλωωψ. κοινά.


Από τους μαγικούς παπύρους
Το όνομα της Αφροδίτης το πιο γρήγορο
Το πιο γρήγορο όνομα όταν διαβάζεται, σαν απάντηση: Νεφεριήρι
Αν θέλεις μια γυναίκα, να είσαι ευγενικός και καθαρός για 3 μέρες. Να βάλεις λίβανο και να επικαλείσαι το όνομα αυτό. Όταν θα μπεις στη γυναίκα, να το πεις 7 φορές, βλέποντάς την. Αυτό να το κάνεις συνέχεια για 7 μέρες.

Αρχαίο κείμενο
Ἀφροδίτησ ὄνομα τὸ μηδενὶ ταχέως γινωσκόμενον· Νεφεριηρι - τοῦτο τὸ ὄνομα. ἐὰν γυναικὸς ἐπιτυχεῖν θέλῃς εὐσχήμονος, καθαρὸς γενόμενος ἐπὶ ἡμέρας γ, ἐπιθύσας λίβανον, τοῦτο τὸ ὄνομα ἐπικαλεσάμενος αὐτῷ καὶ εἰσελθὼν πρὸς τὴν γυναῖκα ἑπτάκις ἐρεῖς αὐτὸ κατὰ ψυχὴν βλέπων αὐτῇ, καὶ οὕτως ἐξήξει. τοῦτο δὲ ποίει ἐπὶ ἡμέρας ζ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Followers!!