Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Θρησκευτικά τυπικά

Για την προσευχή της Αυγής, ειδικά στο Ραμαντάν, έφτιαχναν ένα φυλακτό σε περγαμηνή με μαύρο μελάνι.
Το έγραφαν την νύχτα πριν την Ίσα, την τελευταία προσευχή το βράδυ.


Στην πίσω πλευρά του μαγικού τετραγώνου ήταν τα Ακλάμ, τα «Γράμματα της Δημουργίας», τα حروف القافية ή γράμματα της αρμονίας. Αυτά τα γράμματα αντιπροσωπεύουν τα γράμματα των λέξεων του Μπίσμιλλα. Γράφονται σε ένα δεξιόστροφο κύκλο και είναι τα πιο κάτω:


Το πρώτο από αυτά, πάνω δεξιά, πρέπει να τοποθετηθεί στην επάνω δεξιά πλευρά του κύκλου και το τελευταίο από αυτά, κάτω αριστερά, στην επάνω αριστερή πλευρά, έτσι ώστε το πρώτο και το τελευταίο άκρο να σφίγγουν περικλείουν τον κύκλο που σχηματίζεται. Στο κέντρο του κύκλου σχεδιάζεται το σύμβολο του μεγαλύτερου ονόματος, δηλαδή:


Το τελικό προϊόν είναι ως εξής:


Το μελέτημα γινόταν με συριακό απήγανο, καθότι η θρησκεία του Ζωροάστρη το όριζε σαν ιερό φυτό και μόσχο, από την Ινδική παράδοση. Με τον απήγανο θύμιαζαν το εξωτερικό μέρος και εσωτερικά με το μόσχο, λέγοντας την πιο κάτω επωδή:
Λα ιλάχα ίλα Αλλάχ χάκαν χάκαν για Ραμπ ασαμαουάτ ουά αλάρντ μα μπαϊνάχουμα για Ράμπ αλαλαμίν
لا اله الا الله حقاَ حقاَ يا رب السماوات و الأرض و رب ما بينهما يا رب
Δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός από (αυτόν) το Θεό, αληθινά, αληθινά! Ω, Κύριε των Ουρανών και της Γης και ότι υπάρχει ανάμεσά τους. Ω Κύριε.
Το φυλακτό κάθε πανσέληνο τοποθετούταν με κατεύθυνση την Κίμπλα και έβαζαν μπαχούρ μίσκ. Ξεκινούσαν να απαγγέλουν 19 δίκρ, 7 φορές το καθένα βλέποντας το αντίστοιχο γράμμα που εκπροσώπευε.
Για Μπαχά αλαλαμίν – Ω! Μεγαλοπρέπεια των κόσμων
ب = بهاء
يا بهاء العالمين
Για Τζαμάλ αλαλαμίν – Ω! Ομορφιά των κόσμων
س = سناء
يا جمل العالمين
Για Τζαλάλ αλαλαμίν – Ω! Μεγαλείο των κόσμων
م = مجد
يا جلال العالمين
Για Αδίματι αλαλαμίν – Ω! Εξοχότητα των κόσμων
ا = احد
يا عظمة العالمين
Για Νουρ αλαλαμίν – Ω! Φως των κόσμων
ل = لمعة
يا نور العالمين
Για Ραχμάν αλαλαμίν – Ω! Έλεος των κόσμων
ل = لطف
يا رحمن العالمين
Για Καλιμάτ αλαλαμίν – Ω! Λόγε των κόσμων
هـ = هبة
يا كلمات العالمين
Για Καμάλ αλαλαμίν – Ω! Τελειότητα των κόσμων
ا = اشراق
يا كمال العالمين
Για Άσμαα’ αλαλαμίν – Ω! Ονόματα των κόσμων
ل = لب
يا إسماء العالمين
Για Αζίζ αλαλαμίν – Ω! Λαμπρότητα των κόσμων
ر = رب
يا عزيز العالمين
Για Μασίγιατ αλαλαμίν – Ω! Πόθε όλων των κόσμων
ح = حياة
يا مشيئة العالمين
Για Κούνταρα αλαλαμίν – Ω! Πανίσχυρε όλων των κόσμων
م = مرآة
يا قدرة العالمين
Για Ίλμ αλαλαμίν – Ω! Γνώση όλων των κόσμων
ن = نور
يا علم العالمين
Για Κάουλα αλαλαμίν – Ω! Έκφραση των κόσμων
ا = اولي
يا قول العالمين
Για Μασάιλ αλαλαμίν – Ω! Ευθύνη των κόσμων
ل = لجة
يا مسائل العالمين
Για Σαράφ αλαλαμίν – Ω! Σεβασμέ των κόσμων
ر = رقيب
يا شرف العالمين
Για Σουλτάν αλαλαμίν – Ω! Ηγεμόνα των κόσμων
ح = حكم
يا سلطان العالمين
Για Μούλκ αλαλαμίν – Ω! Βασιλιά των κόσμων
ي = يقين
يا ملك العالمين
Για Άλα αλαλαμίν – Ω! Υπεροχή των κόσμων
م = محيي
يا اعلم العالمين


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Followers!!