Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

Για Αυτόν, τον Θεό της Αγάπης και την Ουράνια.

Ο Δημόκριτος λέει πως "τίποτα δεν έχει αναπηδήσει από το τίποτα.".
Από αυτό βεβαίως, δεν εξαιρούνται ούτε οι μονοθεϊστικές θρησκείες. Ωστόσο, μελετώντας τις Βίβλους των θρησκειών, θα διαπιστώσομε πως πολλά σημεία είναι ασαφή και άλλα δίνουν ελάχιστες πληροφορίες. Αυτό καθιστά μια έρευνα για τις ρίζες προέλευσής τους ενδιαφέρουσα, είτε αυτή γίνεται με θρησκευτικά, φιλοσοφικά ή ιστορικά κριτήρια. Το μόνο σίγουρο είναι πως αυτές οι μονοθεϊστικές θρησκείες αφορούν σε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων και κατά κάποιο τρόπο είναι αιτία για τις σημαντικότερες μετακινήσεις ανθρωπίνων μαζών στην ιστορία της ανθρώπινης φυλής.
Αναφορικά στη θρησκεία του Ισλάμ, πολλά σημεία της Ιερής Βίβλου Κοράν είναι δυσνόητα και ως εκ τούτου η ερμηνεία τους στηρίζεται στον προφορικό λόγο, το Χαντίθ. Παρότι ο Μωχάμεντ (ε.σ) καταγράφεται σαν Αγγελιοφόρος του Θεού - Ρασούλ Αλλάχ και όχι σαν προφήτης του Θεού - Νάμπι Αλλάχ, εντούτοις οι πιστοί τον καλούν προφήτη δίνοντας την ιδιότητα του τελευταίου και μέγιστου των προφητών. Άρα, αυτά τα δύο, το Κοράν και το Χαντίθ, διαμορφώνουν τη μορφή του Ισλάμ.
Το Κοράν έχει κάποια δύσκολα σημεία προς εξήγηση, όπως η 50η Σούρα, Αλ Κκάφ. Επιφανειακά φαίνεται να αφορά στο γράμμα Κκαφ. Όμως πολλοί λένε σύμφωνα με το Χαντίθ, πως αφορά στο μυθικό Βουνό Κκαφ. Αναμφισβήτητα το Κοράν είναι η Αποκάλυψη του Θεού και αυτό δεν μπορεί να το απορρίψει κανείς.
Δεν θα τολμήσω να κάνω οποιαδήποτε ανάλυση στο πώς αναπτύχθηκε η θρησκεία μέχρι την τελική της μορφή. Είμαι εντελώς ακατάλληλη και δεν διαθέτω τέτοιες βαθιές ιστορικές γνώσεις. Μπορώ όμως να κάνω μια μικρή προσέγγιση σε ορισμένα σημεία, αυτά που διαπίστωσα να αναφέρονται από Έλληνες συγγραφείς της προϊσλαμικής και μετά εποχής.

Οι κάτοικοι της Αραβίας ήταν σύνολο διαφόρων φυλών. Ήταν οι γηγενείς και οι έποικοι που ήρθαν από την Αιθιοπία, από τη Σουμερία, από την Αίγυπτο, από το όρος Σινά, από την Βαβυλωνία και γενικά από το Βορρά και τη Δύση. Αυτό έχει καταγραφτεί και υπάρχει καμία αμφιβολία πως ήταν κάτοικοι από τους πρόωρους χρόνους της Χαμιτικής περιόδου.
Όλοι οι ξένοι λαοί επηρέασαν το θρησκευτικό στάτους της Αραβίας. Υπάρχουν αραβικές επιγραφές που το αποδεικνύουν αυτό, που περιέχουν ονόματα τέτοιων θεοτήτων όπως ο Σιν (Σεληνιακός Θεός των Σουμέριων, Βαβυλωνίων και Ασσυρίων) και η Ιστάρ που λατρεύονται από τους Σουμέριους αρχικά και μετά από τους Βαβυλώνιους, Ασσύριους, Σύριους και τμήμα της Αραβίας.
Φαίνεται πως οι Άραβες είχαν σαν αρχική θρησκεία τη λατρεία του Ενός, σαν γνήσια παιδιά του Σημ και του Ισμαήλ. Όμως και οι άλλες θρησκείες είχαν μπει στην Αραβία, μέσω των ξένων επιρροών, αν και η πίστη στον έναν αληθινό Θεό δεν είχε εξασθενίσει ποτέ εξ ολοκλήρου. Οι πιο στενά συνδεδεμένες φυλές ορκιζόταν με έναν όρκο στο όνομα του Θεού (Αλλάχ) και στην έκφραση, "ένας εχθρός του Θεού".
Μελετώντας τον Ιώβ και τον Ηρόδοτο, ενημερωνόμαστε πως υπήρχαν δύο θεότητες, μία αρσενική και μια θηλυκή. Αυτές λατρεύτηκαν από τους Άραβες. Οι δύο θεότητες προσδιορίζονται στις μορφές του Διονύσου και της Ουρανίας.
Ο Ηρόδοτος μας ενημερώνει ότι τα ονόματά τους σε Αραβικά ήταν Οροτάλτ και Αλιλάτ
Σέβονται δὲ Ἀράβιοι πίστις ἀνθρώπων ὅμοια τοῖσι μάλιστα. Ποιεῦνται δὲ αὐτὰς τρόπῳ τοιῷδε. Τῶν βουλομένων τὰ πιστὰ ποιέεσθαι ἄλλος ἀνὴρ ἀμφοτέρων αὐτῶν ἐν μέσῳ ἑστεὼς λίθῳ ὀξέϊ τὸ ἔσω τῶν χειρῶν παρὰ τοὺς δακτύλους τοὺς μεγάλους ἐπιτάμνει τῶν ποιευμένων τὰς πίστις, καὶ ἔπειτα λαβὼν ἐκ τοῦ ἱματίου ἑκατέρου κροκύδα ἀλείφει τῷ αἵματι ἐν μέσῳ κειμένους λίθους ἑπτά, τοῦτο δὲ ποιέων ἐπικαλέει τε τὸν Διόνυσον καὶ τὴν Οὐρανίην.
Ἐπιτελέσαντος δὲ τούτου ταῦτα ὁ τὰς πίστις ποιησάμενος τοῖσι φίλοισι παρεγγυᾷ τὸν ξεῖνον ἢ καὶ τὸν ἀστόν, ἢν πρὸς ἀστὸν ποιῆται, οἱ δὲ φίλοι καὶ αὐτοὶ τὰς πίστις δικαιοῦσι σέβεσθαι. Διόνυσον δὲ θεῶν μοῦνον καὶ τὴν Οὐρανίην ἡγέονται εἶναι, καὶ τῶν τριχῶν τὴν κουρὴν κείρεσθαί φασι κατά περ αὐτὸν τὸν Διόνυσον κεκάρθαι· κείρονται δὲ περιτρόχαλα, ὑποξυροῦντες τοὺς κροτάφους. Ὀνομάζουσι δὲ τὸν μὲν Διόνυσον Ὀροτάλτ, τὴν δὲ Οὐρανίην Ἀλιλάτ.
Και αλλού λέει:
Πέρσας δὲ οἶδα νόμοισι τοιοισίδε χρεωμένους, ἀγάλματα μὲν καὶ νηοὺς καὶ βωμοὺς οὐκ ἐν νόμῳ ποιευμένους ἱδρύεσθαι, ἀλλὰ τοῖσι ποιεῦσι μωρίην ἐπιφέρουσι, ὡς μὲν ἐμοὶ δοκέειν, ὅτι οὐκ ἀνθρωποφυέας ἐνόμισαν τοὺς θεοὺς
κατά περ οἱ Ἕλληνες εἶναι. Οἱ δὲ νομίζουσι Διὶ μὲν ἐπὶ τὰ ὑψηλότατα τῶν ὀρέων ἀναβαίνοντες θυσίας ἔρδειν, τὸν κύκλον πάντα τοῦ οὐρανοῦ Δία καλέοντες. Θύουσι δὲ ἡλίῳ τε καὶ σελήνῃ καὶ γῇ καὶ πυρὶ καὶ ὕδατι καὶ ἀνέμοισι. Τούτοισι μὲν δὴ θύουσι μούνοισι ἀρχῆθεν, ἐπιμεμαθήκασι
δὲ καὶ τῇ Οὐρανίῃ θύειν, παρά τε Ἀσσυρίων μαθόντες καὶ Ἀραβίων· καλέουσι δὲ Ἀσσύριοι τὴν Ἀφροδίτην Μύλιττα, Ἀράβιοι δὲ Ἀλιλάτ, Πέρσαι δὲ Μίτραν.

Είναι ενδεχομένο, η Αλλάτου των Βαβυλωνίων πως είναι η Αλιλάτ, αυτή η θεότητα που αναφέρεται στο Κοράν.
53- AN-NAJM, εδάφιο 19
فَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى
19 Afaraaytumu allata waalAAuzza
19 μήπως είδατε την Λατ (Αλ-Λατ) και την Ουζά (Άλ-Ουζά);

Σύμφωνα με τον Movers, Οροτάλτ είναι “το πυρ του Θεού”, ôrath êl. Η λέξη ΑλΛατ λήφθηκε για να είναι η θηλυκή έκφραση του Αλλάχ "Θεός". Ο Αλλάχ ο ίδιος είναι γνωστός για να είναι μια συνηρημένη λέξη του ΑλΙλάχ, που χρησιμοποιείται σε όλες τις σημιτικές γλώσσες, με μικρές διαμορφώσεις. Προτάσσεται πάντα το άρθρο Αλ κι έτσι ο Αλλάχ είναι το ακριβές ισοδύναμο του ελληνικού. Αργότερα επικράτησε η μορφή Αλλάχου Ταάλα – الله تعالي – ο Θεός είναι ο Υψηλότερος και αυτή η έκφραση είναι πάρα πολύ παλιά.
Η μορφή που μας δίνεται από τον Ηρόδοτο είναι θηλυκή της ίδιας λέξης. Στα Ασσυριακά Ιλλου είναι Θεός και Ιλλάτου Θεά. Το Αλλάτου (ΑλΛατ), είναι πιθανώς Ακκαδικής προέλευσης.
Κατά πάσα πιθανότητα κι έτσι φαίνεται πως είναι, η αναφορά του Ηροδότου μιλά για έναν θεό και μια σύζυγο θεά. Τούτο είναι σύνηθες στους Βαβυλωνίους και ακόμα πιο σύνηθες στους Ινδούς που το συναντάμε τακτικά.
Στην εποχή του Προφήτη και έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ο Αλλάχ θεωρήθηκε πως στέκεται μόνος και απρόσιτος και οι κατώτερες θεότητες λατρεύτηκαν ως διαμεσολαβητές με Αυτόν.
Αυτές ήταν πολυάριθμες, οι σημαντικότερες τους είναι ο Ουάντ (وَدًّا), ο Γιαούκ (يَعُوقَ), ο Χουμπάλ (هبل), η ΑλΛατ (اللَّاتَ), η Ούζα (عُزَّى), και η Μανάτ (مناة).
Οι τρεις τελευταίες θεότητες θεωρούνται κόρες του ΑλΛαχ και το Κοράν επιπλήττει όσους τις λατρεύουν.
Στο Κοράν αναφέρονται:
وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا
23Waqaloo la tatharunna alihatakum wala tatharunna waddan wala suwaAAan wala yaghootha wayaAAooqa wanasran
Και έχουν πει, μην εγκαταλείπετε τις θεότητές σας και μην εγκαταλείπετε τον Ουάνταν και τον Σουάαν και τον Γιαγούθ και τον Γιαούκ και τον Νάσραν.
………
……..
…….

Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

Η επιστήμη των μαγικών τετραγώνωνΣτην υπέροχη και ευλογημένη αυτή τέχνη εφαρμόζονται απόλυτα τα χαρακτηριστικά των αριθμών και των γραμμάτων. Τα μαγικά τετράγωνα δημιουργούνται σύμφωνα με τις τέσσερις φύσεις και χρησιμοποιούνται σαν φυλακτά για την πνευματική δύναμή τους. Η δόμησή τους απαιτεί μαθηματικούς και αστρονομικούς υπολογισμούς λόγω των γεωμετρικών ιδιοτήτων τους. Είναι γνωστό ότι στην αραβική μαγεία, όλα όσα γνωρίζομε έχουν διδαχθεί όσον επί το πλείστον μέσα από τις μελέτες του Γκαζαλί τον Πυθαγόρα, Πλάτωνα, Αριστοτέλη και άλλους. Όλα ξεκινούν από το τρίγωνο, την γνωστή σε όλους σφραγίδα Γκαζάλι.
Μπορούμε να περιγράψουμε τα μαγικά τετράγωνα ως εξής: Ένα επίπεδο τετράγωνο με ίσο ύψος και πλάτος και με συγκεκριμένες και καθορισμένες συνδέσεις στο εσωτερικό του. Αυτό μας δίνει συνολικά μια εικόνα με κάθετες και των οριζόντιες γραμμές, δηλαδή μικρά τετραγωνάκια όμοια μεταξύ τους. Αυτά τα τετραγωνάκια καλύπτονται με γράμματα, αριθμούς, ονόματα, σχήματα, εδάφια, ξόρκια ή κείμενα που όλα είναι σύμφωνα με μία συγκεκριμένη αριθμητική αξία. Τα μαγικά τετράγωνα έχουν ένα είδος ενεργειακών αλληλεπιδράσεων στο φυσικό και μεταφυσικό πεδίο.
Κάθε μαγικό τετράγωνο αποτελείται από τον αριθμό της πλευράς, τον αριθμό της επιφάνειας, τον αριθμό κλειδί, τον αριθμό κλειδαριά, τον αριθμό ρίζας.
Ο αριθμός της πλευράς είναι το αριθμητικό σύνολο όλων των αριθμών μιας καθέτου ή μιας οριζοντίου ή μιας διαγωνίου.
Ο αριθμός επιφάνειας είναι ο αριθμός που προκύπτει από το σύνολο όλων των καθέτων ή των οριζοντίων.
Ο αριθμός κλειδί είναι ο μικρότερος αριθμός του μαγικού τετραγώνου, δηλαδή ο αριθμός από τον οποίο ξεκινά η αριθμητική σειρά στο σχήμα.
Ο αριθμό κλειδαριά είναι ο μεγαλύτερος αριθμός του μαγικού τετραγώνου, δηλαδή ο τελευταίος αριθμός του σχήματος..
Ο αριθμός ρίζας είναι αυτός που πρέπει να αφαιρεθεί από έναν τυχαίο αριθμό, προκειμένου να δημιουργηθεί το μαγικό τετράγωνο, μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία.
Ας δούμε τις χρήσεις των μαγικών τετραγώνων.

Το μαγικό τρίγωνο. Είναι αυτό που προκύπτει από το τετράγωνο το τρία, δηλαδή το εννέα. Άρα έχει 9 μικρά τετραγωνάκια στο εσωτερικό του. Είναι χρήσιμο για έργα καλού και του κακού. Για προσέλκυση και απέλαση. Για αγάπη και μίσος. Επίσης, στο σημαντικότερο για όλα τα πνευματικά έργα των Αγγελικών παροχών και ως εκ τούτου θεωρείται μαγικό τετράγωνο με φυσική δύναμη κρούσης. Έχει πλείστες σε αριθμό ιδιότητες και παροχές.
Το μαγικό τετράγωνο. Προκύπτει από το τετράγωνο του τέσσερα, άρα έχει 16 μικρά τετραγωνάκια στο εσωτερικό του. Είναι ωφέλιμο για προστασία, ευλογία και κύρος. Για την αγάπη, την καλοσύνη και την αποδοχή. Για τις απολαβές, τις αμοιβές και τις σχέσεις.
Το μαγικό πεντάγωνο. Έχει 25 μικρά τετραγωνάκια στο εσωτερικό του. Αφορά στα έργα με θέμα τους  γάμους, το κύρος, την εξουσία, το μεγαλείο και τη δύναμη. Επίσης, τα νομικά και τα δικαστικά.
Το μαγικό εξάγωνο. Έχει 36 μικρά τετραγωνάκια στο εσωτερικό του. Ωφελεί τους κυβερνήτες, δένει τις γλώσσες των ανθρώπων, φέρνει πίστη στην καρδιά, προστατεύει από κάθε βλάβη, καταπίεση και δαίμονα.
Το μαγικό επτάγωνο. Έχει 49 μικρά τετραγωνάκια στο εσωτερικό του. Κάποιες μαγικές ιδιότητές του είναι τα θεϊκά μυστικά, η καλοσύνη μεταξύ των ανθρώπων, η ωφέλεια στις οικογένειες, η αύξηση των χρημάτων και οι συμφωνίες στα περιουσιακά.
Το μαγικό οκτάγωνο. Έχει 64 μικρά τετραγωνάκια στο εσωτερικό του. Ωφελεί στις διαφωνίες, στη μάθηση και μελέτη, στην απομόνωση των εχθρών, στη νίκη σε κάθε είδους αγώνα.
Το μαγικό εννεάγωνο. Έχει 81 μικρά τετραγωνάκια στο εσωτερικό του. Είναι για ασφάλεια σε κάθε μετακίνηση και ταξίδι, για σπουδές, για αναπτύξεις των επιστημών, για την ασφαλή συλλογή ταξιδιών, σπουδών και της επιστήμης, για απομόνωση πνευμάτων, για αποκάλυψη πνευματικών μυστικών.
Το μαγικό δεκάγωνο. Έχει 100 μικρά τετραγωνάκια στο εσωτερικό του. Παρέχει προστασία στα ταξίδια, δίνει δύναμη στο μυαλό, εδραιώνει την εργασία, βοηθά στην επικοινωνία με τον πνευματικό κόσμο.
Καθένα από τα μαγικά τετράγωνα συμφωνεί σε συγκεκριμένες αστρονομικές και πνευματικές ιδιότητες και δεσμούς. Με κάθε έννοια η ενέργεια και ακτινοβολία των πλανητών και των δώδεκα ζωδίων, διοχετεύεται στα μαγικά τετράγωνα. Συνεπώς, ότι είναι στον Ουρανό είναι και στη Γη, μορφοποιείται ο πιο κάτω πίνακας.
Το τρίγωνο αποδίδεται στον Κρόνο και στα ζώδια του Αιγόκερω και του Υδροχόου.
Το τετράγωνο αποδίδεται στον Δία και στα ζώδια του Τοξότη και των Ιχθυών.
Το πεντάγωνο που αποδίδεται στον Άρη και στα ζώδια του Κριού και ο Σκορπιού.
Το εξάγωνο αποδίδεται στον Ήλιο και στο ζώδιο του Λέοντα.
Το επτάγωνο αποδίδεται στην Αφροδίτη και στα ζώδια του Ταύρου και του Ζυγού.
Το οκτάγωνο αποδίδεται στον πλανήτη Ερμή και στα ζώδια των Διδύμων και της Παρθένου.
Το εννεάγωνο αποδίδεται στη Σελήνη και στο ζώδιο του Καρκίνου.
Το δεκάγωνο αποδίδεται σε όλο το σύνολο των αστερισμών και των ζωδίων.


Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των μαγικών τετραγώνων βρίσκεται στο γεγονός ότι διακατέχονται από τη γοητεία του μυστηρίου. Στην εμφάνισή τους δηλώνουν μια καλά κρυμμένη υψηλή νοημοσύνη που παρουσιάζει ένα αρμονικό σχέδιο στενά συνδεδεμένο με τους αριθμούς.
Αν και τα μαγικά τετράγωνα δεν έχουν καμία άμεση πρακτική χρήση, εντούτοις βρίσκουν απεριόριστη εφαρμογή στην κατασκευή φυλακτών.
Είναι σαφές και αποδεδειγμένο πως υπάρχουν χιλιάδες χρόνια και θεωρείται πως αντανακλούν την περιοχή του έναστρου ουρανού, σε μια σειρά συγκεκριμένη με πολλαπλά διαφορετικά και περίπλοκα είδη. Υπάρχουν μαγικά τετράγωνα που δεν είναι ανιχνεύσιμα στα μάτια ενός παρατηρητή.  
Ο Πυθαγόρας λέει ότι όλα τα πράγματα προέρχονται από τον αριθμό και βεβαίως ο Νόμος του αριθμού είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει τα μυστικά του κόσμου. Αλλά ο Νόμος του αριθμού
εκ πρώτης όψεως είναι ανεξήγητος. Για να κατανοήσομε αυτόν τον Νόμο θα πρέπει να εξοικειωθούμε με αυτό που είναι πραγματικά απαραίτητο. Την γεωμετρία. Έτσι,  εξηγείται θαυμάσια η συνέπεια των νόμων που εδρεύουν μέσα στη φύση.
Τα μαγικά τετράγωνα είναι ευδιάκριτες περιπτώσεις της εγγενούς αρμονίας του αριθμού και έτσι χρησιμεύσουν ως ένα μέσον των κοσμικών εντολών που εξουσιάζουν όλη την Ύπαρξη. Στα μαθηματικά δημιουργούμε τον κόσμο των αριθμών μέσα από τη διαδικασία της γεωμετρίας.
Στα μαγικά τετράγωνα καθορίζουμε την επίδραση της Παγκόσμιας Δύναμης και των Άστρων μέσα από καθορισμένες κατευθύνσεις  που παράγουν αρμονικές αριθμητικές σειρές. Οι αριθμοί συμβολίζονται μέσα από τα γράμματα και τα γράμματα εκφράζουν τους αριθμούς.
Δεν υπάρχει καμία επιστήμη που διδάσκει στην αρμονία της φύσης και της μαγείας. Οι περισσότεροι που ερευνούν τα μαγικά τετράγωνα, αισθάνονται πως  συλλαμβάνουν τη συμμετρία του Θείου Κανόνα στην ανυπολόγιστη απεραντοσύνη του Κόσμου, αλλά και στην κατασκευή της ατομικότητας.
Οι Πυθαγόρειοι, καθώς επίσης και οι Αιγύπτιοι, διδάσκουν πως το αρχικό μαγικό τετράγωνο του δύο, αντιπροσωπεύει το Χάος. Τα μαγικά τετράγωνα του τρία ως και του εννέα, δόθηκαν στους πλανήτες. Τα περαιτέρω μαγικά τετράγωνα έχουν πολύ ιδιαίτερη και συγκεκριμένη μαγική φύση.
Τα φυλακτά που βασίζονται στα μαγικά τετράγωνα φέρνουν καλό ή κακό, σχετίζονται με το ζωδιακό και τους Απλανείς Αστέρες. Αυτή τη διδασκαλία παρέδωσε ο Πυθαγόρας που έλεγε πως όλα τα πράγματα σχετίζονται με τους αριθμούς και μπορεί μια μορφή αριθμών να επιδράσει πάνω στα ίδια τα πράγματα.
Στην αραβική μαγεία τα μαγικά τετράγωνα χαίρουν μεγάλης εκτίμησης και η εμφάνισή τους ανήκει στους προϊσλαμικούς χρόνους.
Διδάσκεται λοιπόν, πως τα γράμματα της αλφάβητου ομοιάζουν στους αριθμούς τους κατά συνθήκη, κατά θέση και κατά φύση. Έτσι όλα μπαίνουν σε ορισμένες κατηγορίες με ρητές συγγένειες. Παράγουν συμπεριφορές από τα μυστικά των αριθμών και των γραμμάτων, σε συμμετρία που ορίζει με την σειρά της τις ιδιοσυγκρασίες, τις φύσεις και τις ιδιότητες. Λέει ο Αλμπούνι: «συμπεραίνεται πως το μυστικό των αριθμών και των γραμμάτων από ότι επιτυγχάνεται σε αυτό διαμέσου της διανοητικής διάστασης, είναι αληθινά ο τρόπος της εξέτασης της θεϊκής συνδιαλλαγής και η δράση στη φυσική επιστήμη. Γιατί με τα γράμματα και ότι μεταφέρεται από αυτά στο λόγο, αυτό δηλαδή που διοχετεύθηκε από το σύμπαν, είναι για να μην εγκαταλειφθεί η σταθερότητα».

Η συμπεριφορά των αριθμών και η συμπεριφορά των φιλικών τους γραμμάτων, ορίζουν τα τάλισμανς που κανένα δεν είναι όμοιο με ένα άλλο. Η δράση τους είναι ισχυρά πνευματική με ουσία από τη Δύναμη, αποσκοπεί στη συγκέντρωση για την εκπλήρωση της νίκης και υποτάσσει τα αστρονομικά μυστικά. Έτσι συνδέονται οι αριθμοί με τη Ρουχανίγια (πνευματικά) και τα τάλισμαν με την ωφέλιμη δράση που δένει με τη φύση των Ανωτέρω Δυνάμεων (Αουλίγια) με τη φύση των Κατωτέρω Δυνάμεων (Σουφλίγια). Αυτό τελικά λειτουργεί σαν συνάθροιση από τα στοιχεία, δηλαδή του αέρα, της γης, του νερού και της φωτιάς, ώστε στο σύνολό τους, να συμπεριφέρονται όπως ακριβώς το αντικείμενό τους.
Ορίζεται λοιπόν, πως για να βρεις το κατάλληλο μαγικό τετράγωνο, πρέπει να εξετάζεις ποια φύση υπερισχύει στην εργασία που πραγματεύεσαι.

Το τρίγωνο αρμόζει σε εργασία καλή που όμως έχει δυσκολίες, όπως για παράδειγμα οι γεννήσεις, η εκδίωξη του εχθρού, η ασφάλεια της ζωής.
Το τετράγωνο για εργασίες καλές, όπως είναι η αγάπη, ο θρίαμβος στον πόλεμο, η δόξα, η αποδοχή, η συνάντηση με κυβερνήτες, για την απόκτηση υλικών αγαθών.
Το πεντάγωνο για εργασίες καλές, όπως για θεραπεία. Αλλά είναι και για κακές, όπως ο διαχωρισμός, το μίσος, η καταστροφή.
Το εξάγωνο για εργασίες καλές, σαν αυτές της κοινωνικής ανύψωσης, της δόξας και της πληρότητας.
Το επτάγωνο διασφαλίζει την προστασία από τη μαγεία, την αύξηση της γνώσης και της ευφυΐας, τον θρίαμβο στους εχθρούς.
Το οκτάγωνο για εργασίες καλές και κακές. Είναι για δόξα αλλά για να προκαλέσεις τρέλα. Είναι για ύψιστη προστασία αλλά και για ασθένεια.
Το εννεάγωνο αφορά περισσότερο στις καλές εργασίες, όπως φήμη και αποδοχή, απώθηση της εχθρότητας, ασφάλεια στην αγάπη και διάλυση θλίψης.
Το δεκάγωνο είναι το μαγικό τετράγωνο του μεγαλείου και των τιμών. Φέρνει λύσεις στις δύσκολες περιόδους και δημιουργεί προϋποθέσεις μιας καλύτερης ζωής.


Το Μαγικό Τρίγωνο
Αποδίδεται στον Κρόνο και στα ζώδια του Αιγόκερω και του Υδροχόου. Αποτελείται από 9 μικρά τετραγωνάκια, τρία σε κάθε σειρά. Το σύνολο των αριθμών στο σχήμα αυτό είναι 45. Ξεκινούν από τον αριθμό 1 και τελειώνουν στον αριθμό 9. Οι τρεις διαδοχικοί κάθετοι αριθμοί ονομάζονται πλευρά του τριγώνου. Ο πρώτος αριθμός ονομάζεται κλειδί και ο τελευταίος κλειδαριά. Οι αριθμοί μπορούν να γραφτούν και με γράμματα, κάτι που είναι σύνηθες στα μαγικά τετράγωνα.
Έτσι λοιπόν, γράφομε με γράμματα τα εσωτερικά του φυλακτού. Αυτό συμβαίνει για να ταυτίζεται η δύναμη στα στοιχεία της γης. Μπορούμε όμως να γράψομε και γράμματα και αριθμούς. Τα μαγικά τετράγωνα, τα οποία γενικά ονομάζονται Θεϊκές Συμφωνίες στα αραβικά, μπορούν να έχουν σύνθετη μορφή, δηλαδή και με αριθμούς και με γράμματα.
Τούτο δηλώνει τα δύο μεγάλα μυστικά που είναι ότι τα γράμματα είναι η μήτρα (δηλαδή, η μητέρα που γεννά) και ότι οι αριθμοί είναι η κόρη (δηλαδή, το τέκνο).
Γενικά, οι συμφωνίες των αριθμών έχουν την σύνθεση, αυτή που διαμορφώνεται από τα γράμματα ή τα ονόματα ή τις προτάσεις, τη γεωμετρία που διαμορφώνεται από τους αριθμούς, την ένωση που διαμορφώνεται από τα γράμματα και τους αριθμούς τους. Η σύνθεση, η γεωμετρία και η ένωση καθορίζουν τα μαγικά αυτά σχήματα, ενώ οι αριθμοί τοποθετούνται μέσα τους ξεκινώντας από το ένα και το οποίο συμπληρώνουν αρμονικά.
Για το τρίγωνο πιστεύεται πως είναι αυτό που κρατά τη γνώση της επιστήμης αυτής, των μυστικών, του φωτός και των αριθμών. Θεωρείται πως το τρίγωνο έχει καθοριστεί από τον ίδιο τον Θρόνο του Θεού και πως προέρχεται από το ίδιο το όνομα του Αδάμ. Αδάμ σημαίνει «η μικρογραφία τούτου του κόσμου». Οι σούφι διδάσκουν πως μέσα στο όνομα Αδάμ είναι το σύνολο των θεϊκών μυστικών και πως τα μυστικά αυτά έχουν εκδηλωθεί στους Σούφι.
Η εικόνα του είναι η μορφή της τρίεδρης πυραμίδας.
Το σχήμα που ακολουθεί έχει τους αριθμούς και τα γράμματα. Μπορεί λοιπόν να γραφτεί με αριθμούς ή με γράμματα.
4
9
2

د
ط
ب
3
5
7
Τα γράμματα και οι αριθμοί τους
ج
هـ
ز
8
1
6

ح
ا
و
Αν διερευνήσουμε το σχήμα θα βρούμε το όνομα Αδάμ να είναι η συνολική επιφάνεια του σχήματος, άρα η μήτρα.
45
=
م
د
ا
45
=
40
4
1
Και αυτό είναι το σύνολο τους σχήματος
Υπολογίζοντας την μια πλευρά, λαμβάνομε 15. Είναι όμοιος αριθμός που λαμβάνεται από το όνομα της Εύας (حواء) και τον βρίσκουμε ως ακολούθως:
15
=
ا
و
ح
15
=
1
6
8
Αυτό εξηγεί ή επιβεβαιώνει μαθηματικά, το ότι η Εύα βγήκε από την πλευρά του Αδάμ και ως εκ τούτου για την τιμή τους, δόθηκε το πρώτο σχήμα των μαγικών τετραγώνων σε αυτούς.
Ο κανόνας για να φτιάξει κάποιος έναν αριθμό σε ένα μαγικό τρίγωνο είναι απλός. Από το σύνολο του αριθμού αφαιρεί το 12. Το 12 ονομάζεται βάση. Το υπόλοιπο διαιρεί με 3 και ότι βρει που είναι το κλειδί, το γράφει στη θέση 1 του σχήματος. Αυξάνει με αρμονία τους αριθμούς.
Παράδειγμα: ο αριθμός 90, Αφαιρούμε από τον 90 το 12, 90-12=78. Διαιρούμε το 78 με 3, 78÷3=26. Ο αριθμός 26 είναι το κλειδί και τοποθετείται στη θέση 1. Μετά προσθέτουμε μία μονάδα μέχρι να ολοκληρώσουμε το τρίγωνο. Ο αριθμός 34 ονομάζεται κλειδί.
29
34
27
28
30
32
33
26
31
Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε σε μαγικό τετράγωνο μια πρόταση, ένα όνομα, ένα κείμενο. Μπορούμε να γράψομε στην πρώτη οριζόντια γραμμή γράμματα και μετά να βάλουμε αριθμούς. Μπορούμε να γράψουμε στο κέντρο που ονομάζεται καρδιά, λέξη, γράμμα ή πρόταση και να ολοκληρώσουμε τους υπόλοιπους αριθμούς.
Μπορούμε να γράψουμε περιμετρικά του τριγώνου εδάφια, ονόματα Αγγέλων ή άλλα μαγικά ονόματα, όπως το σχήμα που ακολουθεί.Υπάρχουν πολλές μορφές που μπορεί να γραφτεί το τρίγωνο.
Κάθε μορφή αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο και μία φύση. Δηλαδή, το στοιχείο της φωτιάς για καλό ή κακό. Το στοιχείο της γης για καλό ή καλό. Το στοιχείο του αέρα για καλό ή κακό. Το στοιχείο του αέρα για καλό ή κακό. Το στοιχείο του νερού για καλό ή κακό.
Έτσι υπάρχουν οι εξής μορφές:
Φωτιά

Για κακό
6
1
8

8
1
6
7
5
3

3
5
7
2
9
4

4
9
6
Γη
Για καλό

Για κακό
4
9
2

2
9
4
3
5
7

7
5
3
8
1
6

6
1
8
Αέρας
Για καλό

Για κακό
2
7
6

4
3
8
9
5
1

9
5
1
4
3
8

2
7
6
Νερό
Για καλό

Για κακό
8
3
4

6
7
2
1
5
9

1
5
9
6
7
2

8
3
4
Από τα μαγικά τρίγωνα, εκείνο που χρησιμοποιούμε είναι αυτός της Γης και με φύση καλή. Ενδείκνυται να γράφονται στις γωνίες του τριγώνου ιερά ονόματα.
Αυτά είναι τα ονόματα των τεσσάρων Βασιλέων (Αρχαγγέλων) των γωνιών, τα οποία εμφανίζονται πολύ συχνά, γενικά στα φυλακτά και ιδιαίτερα στο τρίγωνο.
Τα ονόματά τους είναι Τζιμπραϊήλ (جبرائيل), Μικαϊήλ(ميكائيل), Ισραφήλ(إسرافيل), Αζραϊήλ(عزرائيل). Ονομάζονται επίσης «οι Τέσσερις Σουλτάνοι των Αγγέλων». Ο جبرائيل είναι ο αγγελιοφόρος του Θεού στους προφήτες. Θεωρείται πως η ύπαρξή του είναι ταυτόχρονη με την δημιουργία της Γης και υπάρχει πριν από όλους και όλα. Αυτός έχει κατεβάσει το Άγιο Κοράν. Ο ميكائيل προΐσταται πάνω στα ύδατα, τη βροχή και τα φυτά. Ο إسرافيل στέκεται δίπλα στον Θρόνο και φυλάσσει τις ουράνιες Σάλπιγγες. Ο عزرائيل είναι ο άγγελος του θανάτου και ως εκ τούτου οι άνθρωποι τον φοβούνται.
Ο πρώτος από αυτούς τους Βασιλείς κυβερνά την Δευτέρα και ο δεύτερος την Τετάρτη. Οι υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας κυβερνιούνται από άλλους Βασιλείς. Έτσι, ο Ρουκιαϊήλ κυβερνά την Κυριακή, ο Σαμσμαϊήλ κυβερνά την Τρίτη, ο Σραφιαϊήλ την Πέμπτη, ο Ανιαϊήλ την Παρασκευή και ο Κασφιαϊήλ το Σάββατο. Επίσης υπάρχει ο Μιττατρόν (ميططرون ή مططرون) που κυβερνά την Αουλίγια (οι ανώτεροι άγγελοι) και την Σουφλίγια (οι κατώτεροι άγγελοι). Μια άλλη ονομασία του είναι Σαράφιλ μπιν Αμπντάλλα.
Παράλληλα με τους Βασιλείς αυτούς, συχνά γράφονται σε αυτά τα φυλακτά οι Τέσσερις Κεφαλές, που επίσης καλούνται οι Τέσσερις Βοηθοί. Έτσι, στην Ανατολή προΐσταται ο Μάζαρ (مازر), στη Δύση ο Καμττάμ (كمطم), στο Βορρά το ο Κκασούρα (قسورة) και στο Νότο ο Τταϊκάλ (طيكل). Αυτοί οι τέσσερις έχουν καθένας από έναν υπηρέτη που επίσης συχνά γράφεται το όνομά του. Ο πρώτος έχει τον Άχμαρ (أحمر), ο δεύτερος τον Μουδάχαμπ (مذهب), ο τρίτος τον Σαμχουρς (شمهورش) και ο τέταρτος τον Μουράτ (مرة).
Μια από τις πιο μυστικές και μαγικές επεκτάσεις είναι αυτή που παράγει το εννεάγωνο. Το τρίγωνο έχει 9 αριθμούς. Κάθε αριθμός αναπτύσσεται επί τρία και το σύνολο που προκύπτει θα δώσει μια βασική και αποκλειστική μορφή του εννεαγώνου που συμβολίζει την επιρροή του Ήλιου στα περιμετρικά του πλανητικά σώματα. Έτσι, ο αριθμός 5 που είναι η καρδιά του τριγώνου ανήκει στον Ήλιο. Ο αριθμός 1 δίνεται στη Σελήνη, ο αριθμός 2 δίνεται στον Δράκο, ο αριθμός 3 δίνεται στον Ερμή, ο αριθμός 4 δίνεται στη Γη, ο αριθμός 6 δίνεται στον Άρη, ο αριθμός 7 δίνεται στον Κρόνο, ο αριθμός 8 δίνεται στην Αφροδίτη και ο αριθμός 9 στο Δία. Έχομε ένα πρότυπο που δείχνεται στο σχήμα 1:
 
Περαιτέρω, σε κάθε ουράνιο σώμα δίνεται ένα τρίγωνο και το τελικό σχήμα είναι όπως το σχέδιο 2:
3
5
7
8
1
6
2
4
9
8
1
6
4
9
2
7
3
5
4
9
2
3
5
7
6
8
1
7
3
5
4
9
2
1
6
8
6
8
1
3
5
7
9
2
4
2
4
9
8
1
6
5
7
3
9
2
4
5
7
3
6
8
1
5
7
3
1
6
8
2
4
9
1
6
8
9
2
4
7
3
5
Αν αυτό το σχήμα το γράψεις με γράμματα και βάλεις τους βασιλείς στις γωνίες του, σε καλή ώρα και με τον Δία να είναι δυνατός και το κρατήσεις μαζί σου, προστατεύεσαι από τους εχθρούς σου.
Δες την εικόνα του φυλακτού:

Επίσης, σας δείχνω ένα φυλακτό βασισμένο στην προσέλκυση πελατών σε μια εργασία. Το φυλακτό έχει ένα θαυματουργό μυστικό για προσέλκυση πελατών.


Το φυλακτό έχει το τρίγωνο και γύρω του ένα το εδάφιο, από αυτά που ορίζονται για την προσέλκυση πελατών.