Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Για να έχεις θετική εξέλιξη ...

Για να έχεις θετική εξέλιξη στις καλές εργασίες, πριν ξεκινήσεις, άναψε ευγενικό λιβάνι, βάλε το στα αριστερά σου και πες τα λόγια 7 φορές, πριν ξεκινήσεις την εργασία σου.

Σρουχίν σρουχίν σιρουχίν σιρουχίν σαμινάχιν σαμινάχιν άνουχιν άνουχιν

Αραβικά είναι:
 

شروخ2 شيروخ2 شميناخ2 أنوخ2


Για την ανεργία....

Η ανεργία μας χτυπά ανά δευτερόλεπτο.
Μια πιθανή λύση;;;;;;

>>>>>>>>>>>>>>

Ένας σοφός σίχ, λέει πως τα πιο κάτω λόγια δίνουν λύση στην ανεργία. Τα μελετάς κάθε μέρα, όσο πιο πρωί μπορείς. Οι πιστοί τα λένε μετά την προσευχή Φαζρ. Δηλαδή αν η ώρα της Φαζρ είναι για Αθήνα 5:58 και για Λάρισα 6:05 προσθέτομε περίπου 15 λεπτά και τα λέμε.

Μπισμιλλαχιραχμάνιραχίμ ουά κάλα αλμάλικου ουτούνι μπίχι αστάχλισου λινάφσι φάλαμα καλάμαχου κάλα ίνακα αλγιούμα λανταΐνα μακίνουν αμίνουν κάλα ατζάλνι άλα χαζαΐνι αλάρντι ίνι χαφίδουν αλίμουν ουά καδάλικα μακάνα λιγιούσουφ φι αλάρντι γιαταμπουούου μίνχα χάιθου γιασάου νάσιμπου μπιραχματίνα μαν νασάου ουά λα νούντιου άτζρα αλμουχσινίν

Το κείμενο στα αραβικά:
بسم الله الرحمن الرحيم و قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم و كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء و لا نضيع أجر المحسنين

Για κάθε βίαιη κατάσταση...

Σήμερα σκαλίζοντας τις σημειώσεις μου για να θεμελιώσω μια παρουσίαση στο πεντάγωνο, θυμήθηκα πως κάπου έχω βάλει μια αναφορά στο πλέον μαγικό πεντάγωνο με την άδεια καρδιά.

Τις βρήκα. Βρήκα και το αρχικό κείμενο που ορίζει τις χρήσεις του.
Λέει λοιπόν το κείμενο, πως υπάρχουν 50 Κκαφ, 10 σε κάθε εδάφιο και αυτά τα εδάφια τα κάνεις πεντάγωνο. Τούτο το πεντάγωνο σου δίνει δύναμη για πολλά πράγματα.

Για να μην χάνω χρόνο, έψαξα μήπως κάποιος φίλος είχε έτοιμο το πεντάγωνο. Μάταια. Όμως έπεσα σε ένα μήνυμα στο ΦΒ που λέει ότι:

Τα εδάφια αυτά με τις οδηγίες τους και το πεντάγωνο, δόθηκαν από αντάρτες στον πόλεμο κατά της εξουσίας στη Λιβύη και πως αυτά έχουν δοθεί επίσης σε όλους τους αντάρτες στη Συρία, κατά της εξουσίας. Και όπως κέρδισε ο λαός στη Λιβύη, το ίδιο θα κερδίσει και στην Συρία.


ΧΑΖΕΨΑ. Το διάβαζα και το ξαναδιάβαζα και δεν το πίστευα.


Κάτι μου διαφεύγει, σκέφθηκα. Ξαναμελετώ τις σημειώσεις μου και πράγματι, στο τέλος του αραβικού κειμένου γράφει πως όποιος το κρατά σε πόλεμο, νικά ολόκληρο στρατό.


Θυμήθηκα τα δικά μας, τα αρχαία τυπικά και με ποιό τρόπο γκρέμιζαν τα τείχη.....


Χαμογέλασα.   Έχω δει πολλά στη ζωή μου, αλλά αυτό δεν το υποψιαζόμουν.


.. και αυτή είναι η μορφή του πενταγώνου από το τυπικό.

Αντιστοιχίες των 24 Ελληνικών γραμμάτων

Ο Ειρηναίος επίσκοπος Λουγδούνου λέει:

Στο κεφάλι πάνω το Α και το Ω, στον τράχηλο το Β και το Ψ, στους ώμους και τα χέρια Γ και Χ, στα στήθη Δ και Φ, στο διάφραγμα Ε και Υ, στην κοιλιά Ζ και Τα, στα γεννητικά όργανα Η και Σ, στους μηρούς Θ και Ρ, στα γόνατα Ι και Π, στις κνήμες Κ και Ο, στους αστράγαλους Λ και Ξ, στα πόδια Μ και Ν. Αυτό είναι το σώμα της Αλήθειας για τον μάγο.

Ταῦτα δὲ σαφηνίσασαν αὐτῷ τὴν τετρακτὺν εἰπεῖν· θέλω δέ σοι καὶ αὐτὴν ἐπιδεῖξαι τὴν Ἀλήθειαν. Κατήγαγον γὰρ αὐτὴν ἐκ τῶν ὕπερθεν δωμάτων, ἵν' ἐσίδῃς αὐτὴν γυμνὴν, καὶ καταμάθοις τὸ κάλλος αὐτῆς· ἀλλὰ καὶ ἀκούσῃς αὐτῆς λαλούσης, καὶ θαυμάσῃς τὸ φρόνημα αὐτῆς. Ὅρα οὖν κεφαλὴν ἄνω, τὸ ἄλφα καὶ τὸ ω, [Η. τὸ πρῶτον ἄλφα ω] τράχηλον δὲ β καὶ ψ, ὤμους ἅμα χερσὶ
γ καὶ χ, στήθη δ καὶ φ, διάφραγμα [Η. φράγμα] ε καὶ υ, νῶτον [Η. κοιλίαν] ζ καὶ τ, κοιλίαν [Η. αἰδοῖα] η καὶ ς, μηροὺς θ καὶ ρ, γόνατα ι καὶ π, κνήμας κ καὶ ο, σφυρὰ λ καὶ ξ, πόδας μ καὶ ν. Τοῦτό ἐστι τὸ σῶμα τῆς κατὰ τὸν μάγον Ἀληθείας· τοῦτο τὸ σχῆμα τοῦ στοιχείου, οὗτος ὁ χαρακτὴρ τοῦ γράμματος. Καὶ καλεῖ τὸ στοιχεῖον τοῦτο Ἄνθρωπον· εἶναί τε πηγήν φησιν αὐτὸ παντὸς λόγου, καὶ ἀρχὴν πάσης φωνῆς, καὶ παντὸς ἀῤῥήτου ῥῆσιν, καὶ τῆς
σιωπωμένης Σιγῆς στόμα. Καὶ τοῦτο μὲν τὸ σῶμα αὐτῆς. Σὺ δὲ μετάρσιον ἐγείρας τὸ τῆσ διανοίας νόημα, τὸν αὐτογεννήτορα καὶ πατροδότορα λόγον ἀπὸ στομάτων Ἀληθείας ἄκουε. Ταῦτα δὲ ταύτης εἰπούσης, προσβλέψασαν αὐτῷ τὴν Ἀλήθειαν, καὶ ἀνοίξασαν τὸ στόμα λαλῆσαι λόγον· τὸν δὲ λόγον ὄνομα γενέσθαι, καὶ τὸ ὄνομα γενέσθαι τοῦτο ……….
……Ταῦτ' οὖν τὰ παρ' ὑμῖν εἰκοσιτέσσαρα γράμματα ἀποῤῥοίας ὑπάρχειν γίνωσκε τῶν τριῶν δυνάμεων εἰκονικὰς, τῶν περιεχουσῶν τὸν ὅλον τῶν ἄνω στοιχείων τὸν ἀριθμόν. Τὰ μὲν γὰρ ἄφωνα γράμματα ἐννέα νόμισον εἶναι τοῦ Πατρὸς καὶ τῆς Ἀληθείας, διὰ τὸ ἀφώνους αὐτοὺς εἶναι, τουτέστιν ἀῤῥήτους καὶ ἀνεκλαλήτους. Τὰ δὲ ἡμίφωνα ὀκτὼ, ὄντα τοῦ Λόγου καὶ τῆς Ζωῆς, διὰ τὸ μέσα ὥσπερ ὑπάρχειν τῶν τε ἀφώνων καὶ τῶν φωνηέντων· καὶ ἀναδέχεσθαι τῶν μὲν ὕπερθεν τὴν ἀπόῤῥοιαν, τῶν δ' ὑπὲρ αὐτὴν τὴν ἀναφοράν. Τὰ δὲ φωνήεντα καὶ αὐτὰ ἑπτὰ ὄντα τοῦ Ἀνθρώπου

Το μυστήριο των 35 Νταλ...

Ένα απλό έργο για προσέλκυση αφθονίας και ευημερίας

Όλοι ή σχεδόν όλοι γνωρίζετε πως η λέξη Θεός, αραβικά λέγεται Αλλάχ - الله. Τα τέσσερα γράμματα της λέξης σαν αριθμητικές αξίες, έχουν σύνολο 66.
Όσοι έχετε μελετήσει λίγο τα γράμματα θα έχετε διαπιστώσει πως το τέταρτο γράμμα, δηλαδή αυτό που έχει αριθμολογική αξία 4, είναι το Δέλτα και στα αραβικά το Νταλ - دال. Τα τρία γράμματα του Νταλ έχουν αριθμολογική αξία 35. Αν όμως προσθέσομε και το άρθρο Αλ – ال που έχει αξία 31, το σύνολο γίνεται 66. Αυτό το γράμμα είναι ιερό και μυστικό στους σούφι. Η διδασκαλία γύρω από το γράμμα είναι μεγάλη και μυστική. Δεν είναι της παρούσας να επεκταθώ σε αναλύσεις του γράμματος και θα περιοριστώ σε μια γενική αναφορά.
Λέγεται πως η φύση του είναι σαν μετάξι. Οι αρχαίοι πατέρες μας, έδειχναν μεγάλο σεβασμό στο γράμμα. Ο Πλάτωνας του δίνει άνοδο στην όγδοη Μονή της Σελήνης και οι Πυθαγόρειοι ολοκληρώνουν σε αυτό την πρώτη και ιερότερη όλων τετρακτύν.
Η πρώτη αυτή τετρακτύς περιέχει τα τέσσερα πρώτα στοιχεία, δηλαδή Α, Β, Γ και Δ με αριθμό το 10. Υψώνοντας κάθε γράμμα στον αριθμό του και προσθέτοντας έχομε 1*1+2*2+3*3+4*4=27, στην τρίτη δύναμη έχομε 1*1*1+2*2*2+3*3*3+4*4*4=100 αφαιρώντας από το δεύτεροι αριθμό τον πρώτο, από τον τρίτο αριθμό τον δεύτερο και από τον τέταρτο αριθμό τον τρίτο και προσθέτοντας τα υπόλοιπα θα βρούμε την έννοια «Ο Θεός» = 354. Το θέμα με τις αναλύσεις των γραμμάτων δεν είναι μόνο η εξωτερική μορφή τους. Είναι τα γράμματα των γραμμάτων, οι αριθμοί των αριθμών κλπ.
Ο Ζώσιμο ο αλχημιστής αναφέρει πως το Δέλτα είναι το σημείο της δύσης (2-231-5): Έτσι λοιπόν καλείται ο πρώτος άνθρωπος, αυτός που από μας λέγεται Θωύθ και από εκείνους Αδάμ που τον ονόμασαν με την φωνή των αγγέλων. Του οποίου βεβαίως έχουν πει, πως το σώμα αποτελείται από τα τέσσερα στοιχεία της σφαίρας, αλλά και συμβολικά. Διότι το Άλφα στοιχείο σε αυτόν, δηλώνει την ανατολή και τον αέρα. Το Δέλτα στοιχείο σε αυτόν δηλώνει τη δύση, αυτήν που έχει γίνει. Το Μυ στοιχείο σε αυτόν δηλώνει το μεσημέρι, το μέσο αυτών των σωμάτων, το πυρ που προκαλεί την ωρίμανση, αυτό που είναι στην ενδιάμεση τέταρτη ζώνη. Αυτός λοιπόν είναι ο σάρκινος Αδάμ, σύμφωνα με την φανερή τοποθέτηση καλείται Θωύθ. Ωφέλεια και απόλυτη εξουσία έχει και ειδική προσφώνηση. Μόνο ο ανεξιχνίαστος Νικόθεος γνωρίζει το μέχρι τώρα ακριβές. Η προσφώνησή του είναι το Φως


Οὕτως οὖν καλεῖται ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ὁ παρ' ἡμῖν Θωΰθ, καὶ παρ' ἐκείνοις Ἀδὰμ, τῇ τῶν ἀγγέλων φωνῇ αὐτὸν καλέσαντες. Οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ συμβολικῶς διὰ τεσσάρων στοιχείων ἐκ πάσης τῆς σφαίρας αὐτὸν εἰπόντες κατὰ τὸ σῶμα. Τὸ γὰρ ἄλφα αὐτοῦ στοιχεῖον ἀνατολὴν δηλοῖ, τὸν ἀέρα· τὸ δὲ δέλτα αὐτοῦ στοιχεῖον δύσιν δηλοῖ τὴν κάτω καταδύσασαν διὰ τὸ βάρος· τὸ δὲ Μ στοιχεῖον μεσημβρίαν δηλοῖ, τὸ μέσον τούτων τῶν σωμάτων πεπαντικὸν πῦρ τὸ εἰς τὴν μέσην τετάρτην ζώνην. Οὕτως οὖν ὁ σάρκινος Ἀδὰμ κατὰ τὴν φαινομένην περίπλασιν Θωῢθ καλεῖται· ὁ δὲ ἔσω αὐτοῦ ἄνθρωπος ὁ πνευματικὸς, ὄνι καὶ κύρομα ἐχειον καὶ προσηγορικόν. Τὸ μὲν οὖν κύριον ἀγνοῶν διὰ τὸ τέως· μόνος γὰρ Νικόθεοσ ὁ ἀνεύρετος ταῦτα οἶδεν· τὸ δὲ προσηγορικὸν αὐτοῦ ὄνομα φῶς καλεῖται

Αφού λοιπόν είδαμε μια σύντομη, πολύ σύντομη περιγραφή αυτού του ιερότατου γράμματος, ας δούμε και μια ευλογία του.
Λένε οι σοφοί:
Γράψε σε λευκό ύφασμα ένα ορθογώνιο με 35 φορές Νταλ και βάλε το σε δακτυλίδι από όνυχα ή χαλκό. Θα έχεις πληθώρα αγαθών και ευημερία.

Δεν είναι τυχαίο. Δείτε 5*5=25 και 7*7=49, 25+49=74, 74+66=140, όμως 140 είναι οι 35 φορές του Νταλ και 66 είναι όπως είπαμε το Νταλ μαζί με το άρθρο.
Αυτό που δεν φαίνεται, αυτό που δεν μπορεί ο αδαής να δει, είναι το μυστήριο. Μόνο οι προφορικές διδαχές μπορούν να δώσουν αυτές τις λεπτομέρειες για να εντοπιστεί το μυστήριο.

Για την ανεργία

Ένα άτομο που δεν έχει εργασία και αναζητά, χρησιμοποιεί αυτό το ταουίζ, για 40 μέρες. Το διαβάζει 7 φορές την ημέρα το πρωί στη ώρα της Φαζρ. Την 41η μέρα το ρίχνει σε τρεχούμενο νερό. Μέσα σε 40 μέρες θα έχει δουλειά.Τα λόγια είναι:
1 φορά: Μπίσμιλλα Αραχμάν Αραχίμ Αλλάχουμα Άγφιρνι Δουνούμπι Ουά Ουάσαα άλα ρίζκι ουά ακντουρούνι λί άλα κάσμπιχι ουά ματαάνι μπίμα ραζάκτενι φάλα τασγαλούνι φιμά χαρφάτουχου άνι Για Άρχαμ Αραχιμίν Ουά Σάλα Αλλάχ άλα Σαΐντινα Μωχάμεντιν ουά ίλιχι Ατζμαΐν.
Αλλάχουμα για Γάνι, Για Χαμίντ, Για Μούμπντι, Για Μουίντ, Για Ραχίμ, Για Ουαντούντ. Αλλάχουμα αγούνατι μπιχαλάλικα αν χαράμικα ουά μπιταάτικα αν μασιέτικα ουά άνινι μπιφάντλικα αν Μούσα σίουακ μπιραχμάτικα Για Άρχαμ Αραχιμίν.
4 φορές: Αλλάχου Ράμπι Αλλάχου Χάσμπι Αλλάχου Κάφι.
4 φορές: Για Μπάσιτ

Ασφάλεια σε καθετί.

Ασφάλεια σε καθετί. Από ανθρώπους και τζινς και κακά μάτια κλπ

Συναισθηματική καλοτυχία

Είναι ένα πολύ ωραίο φυλακτό για συναισθηματική καλοτυχία.
Παρασκευή πρωί, την ώρα της ανατολής του Ήλιου και η Σελήνη σε κατάλληλη θέση, εκτύπωσέ το. Βάλε σε κάρβουνο θυμίαμα για τύχη ή Αφροδίτης και πες 786 φορές "Μπίσμιλλαχ Αραχμάν Αραχίμ". Κράτα το μαζί σου.


Για να δώσεις τα χρέη σου


Αν έχεις χρέη και δεν μπορείς να τα πληρώσεις, διαβάζεις το ταουίζ 41 μέρες μετά την Ισσα, 33 φορές. Κράτα το στη τσέπη σου.
Τα λόγια είναι στον αριθμό των ονομάτων

 
Για Αλλάχου Για Σαμία Για Αλίμ Για Σαρία Για Χασάμπ Για Ουάσια Για Άντλ Για Άλι Για Αδίμ Για Μουταάλ Για Αζίζ Για Γαφούρ Για Μπάιθ Για Φάαλ λίμα τουρίντ Για Μπαΐθ Για Ράφια Για Μουίντ Για Μάνα Για Νάφια Για Μπαντία


Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

Για να φύγει η κακοτυχία

Για να φύγει η κακοτυχία και να έλθει κάθε επιτυχία και καλό.
Γράψε και κράτησε μαζί σου σε κατάλληλη ώρα καπνίζοντας καλό θυμίαμα.

بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما


Για χρήματα

Εκτύπωσε το φυλακτό, Παρασκευή μεσημέρι. Βάλε το πάνω από κατάλληλο μπαχούρ και μελέτησε 92 φορές "Για Μπάσιτ Για Ουαντούντ"
Βάλε το στο πορτοφόλι σου, στο μέρος των χαρτονομισμάτων

Για οικονομικές υποχρεώσεις, όπως είναι τα χρέη...

Για οικονομικές υποχρεώσεις, όπως είναι τα χρέη, τα δάνεια κλπ
Εκτύπωσε το φυλακτό την Παρασκευή σε κατάλληλη ώρα. Βάλε σε κάρβουνο λιβάνι που έχει ωραία μυρωδιά και αν έχεις ειδικό λιβάνι για χρήματα είναι ακόμα καλύτερα. Πες 121 φορές «Για Σαλάμ» και βάλε το στο πορτοφόλι σου. Αν συνεχίσεις να λες το ίδιο για 28 μέρες, είναι το καλύτερο.Για χρήματα


Ανάψτε κατάλληλο μπαχούρ. Εκτυπώστε το φυλακτό σε κατάλληλο χρόνο
και βάλτε το στο πορτοφόλι, στο μέρος των χαρτονομισμάτων.
Προσελκύει χρήματα.

Φυλακτό προσέλκυσης πελατών.

Φυλακτό προσέλκυσης πελατών.
Την 1η πλανητική ώρα της Παρασκευής εκτύπωσε και κάπνισε σε αούντ και τζάουι. Το κρεμάς στο κατάστημα.


Άλλο φυλακτό
Αύξηση πελατών. Την Τρίτη σε κατάλληλη ώρα, εκτύπωσε το φυλακτό και κάπνισέ το σε κατάλληλο μπαχούρ, όπως αυτό της αύξησης πελατών.
Κρέμασέ το στο κατάστημα.


Για ικανοποίηση αναγκών, τύχη,.....

Για ικανοποίηση αναγκών, τύχη, υγεία, αγάπη κι άλλα πολλά.
Γράψε το και πες πάνω του 786 φορές το Μπίσμιλλαχ. Το έχεις μαζί σου.

خاتم كهيعص حمعسق
اراه نافع للحفظ والشفاء وقضاء الحوائج والمحبه وغيره من الخواص
ارسمه او انسخه ثم اقرأ عليه البسملة 786 مرة واحمله معك

πανίσχυρο δέσιμο γλώσσας!!!!


اقسم بالله انه مجرب وليس له مثيل

تكتب هذه الحروف الموجوه في الصورة الزرقاء في ورقة بيضاء خالية من الخطوط والشطب بالمسك والزعفران وماء الورد مع استقبال القبلة وعلى طهارة تامة وتقرء قبل البدء بالعمل سورة الحمد 7 مرات والخلاص ثلاث مرات وتقول (ياعلي) عدد 110 مرات وبعدها تباشر بهذا العمل مع اشعال البخور المناسب اي ذو رائحة طيبة
وبعد كتابة الحروف تكتب مايلي تحتها مباشرتا وهو هذا
قفوهم انهم مسئولون قفوهم انهم مسئولون قفوهم انهم مسئولون
هذا يوم لاينطقون هذا يوم لاينطقون هذا يوم لاينطقون
ولايؤذن لهم فيعتذرون ولايؤذن لهم فيعتذرون ولايؤذن لهم فيعتذرون
صم بكم عمى فهم لايبصرون صم بكم عمى فهم لايبصرون صم بكم عمى فهم لايبصرون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لايبصرون

بسم الله قل هو الله شهد الله حسبي الله توكلت على الله لااِله اِلاّ الله مُحمد رسول الله ولاحول ولاقوة اِلابالله العلي العظيم عقدت بكهيعص وحمعسق لسان كل عدو من المسلمين والمسلمات اجمعين ولسان جميع بني آدم وبنات حوآ عن صاحب هذا التعويذ فلان بن فلانة ولاتحرّك به لسانك لتعجل به إنّ علينا جمعهُ وقرأنه فإذا قرأناه فأتبع قرآنه صمٌ بكمٌ عميٌ فهم لاينطقون ولايبصرون ولايتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً عقدت لسان كذا وكذا او لسان الخلق على فلان بن فلانة بعزة الله وقدرة الله
م ن ق و ل كل من راءه احبه واطاعه وقضى حوائجه جذبت اليك ياحامل كتابي هذا السنة وقلوب وعقول الخلق والبشر من كل انثى وذكر
بحق كشلع يعلس يعكلم اشتيكال جمعهم مكاي ن
تم

Για όσους έχουν συναισθηματικά προβλήματα...

Για όσους έχουν συναισθηματικά προβλήματα, φοβούνται μήπως τσακωθούν με το ταίρι τους, δεν εκφράζουν όπως θέλουν τα συναισθήματά τους, θέλουν να προσελκύσουν την αγάπη κάποιου.
Το τυπικό λέει:
Πες τα πιο κάτω μία φορά:

Χαλ άτι άλα αλινσάνι χίνουν μιν αντάχρι λαμ γιάκουν σάιαν μαδκουρούν ίνα χαλάκνα αλινσάνι μιν νούτφατιν άμσατζιν ναμπταλίχιν φατζαάλναχου σαμίαν σαμίαν σαμίαν σαμίαν σαμίαν σαμίαν μπασίραν

και πρόσθεσε:

ταουάκαλου μπιλισάνι. Ο τάδε γιος της τάδε να .... με εμένα την τάδε κόρη της τάδε

Σας το χαρίζω, σε σας όλους, με την αγάπη μου....

Πώς επηρεάζουν οι αριθμοί. Από τη σοφία των Σούφι.

Οι υπολογισμοί των στοιχείων γίνονται σύμφωνα με το μεγάλο άμπτζαντ.

Θα δούμε τον υπολογισμό της ασθένειας από κάτι. Υπολόγισε το όνομά του και το όνομα της μάνας του. Επίσης και το όνομα της ημέρας στην οποία ρώτησε για την ασθένεια. Αφαίρεσε 7-7 -7. Αν το υπόλοιπο είναι 1 ασθένησε από τζιν. Αν 2 από αέρα. Α 3 από μαγεία. Αν 4 από μάτι. Α 5 από αίμα. Αν 6 από μελαγχολία.

Μέθοδος υπολογισμού της εγκυμοσύνης. Υπολόγισε το όνομά της, το όνομα της μητέρας της και το όνομα της μέρας στην οποία ρώτησε. Αφαίρεσε 4- 4-4. Αν το υπόλοιπο είναι 1 γεννιέται αγόρι, αν είναι 2 γεννιέται κόρη, αν είναι 3 θα πέσει το έμβρυο και αν είναι 4 γεννιέται ζεύγος.

Ωφέλιμο για τον υπολογισμό απόντων και ατόμων που απουσιάζουν. Αφού υπολογίσεις το όνομά του, το όνομα της μάνας του και την ημέρα που ερωτήθηκες, αφαίρεσε 4- 4-4 και αν το υπόλοιπο είναι 1, δηλώνει πως είναι σε γρήγορη πορεία για να γυρίσει. Αν είναι 2, δηλώνει πως είναι φυλακισμένος ή άρρωστος. Αν είναι 3 δηλώνει πως είναι με ομάδα φίλων και είναι ευτυχισμένος μαζί τους. Αν είναι 4, δηλώνει πως είναι κοντά και φθάνει στο μέρος διαμονής του και ότι έχει αποκτήσει μεγάλη χαρά και απόλαυση.

Χρήσιμο στην ανακοίνωση του χρόνου της γέννησης. Αν κάποιος γεννιέται πρωί θα είναι επιτυχημένος στα υλικά και τις υποθέσεις του, θα είναι πολύ διάσημος και διαπρεπής στην εργασία του. Αν κάποιος γεννιέται στην ανατολή του Ήλιου θα γίνουν τα περιουσιακά και οικονομικά του με κούραση και εξάντληση και προβλήματα και ταλαιπωρία και περιορισμούς και δυσκολίες. Αν κάποιος γεννιέται τη μεσημβρία γίνεται επιδεικτικός μεταξύ της οικογένειάς του, ανυψώνεται στην κοινωνική θέση. Αν κάποιος γεννιέται το απόγευμα γίνεται τυχερός, αγαπητός μεταξύ των αδελφών του. Αν κάποιος γεννιέται την ώρα της δύσης έχει γρήγορη ευχαρίστηση ή εκπλήρωση αλλά και οργή ή αγανάκτηση με τον πλούτο. Αν κάποιος γεννιέται την ώρα του δείπνου γίνεται γενναιόδωρος, ευγενής, αγνός, σεμνός. Αν κάποιος γεννιέται άλλη ώρα της νύχτας αναλαμβάνει ευθύνες για επίπονες καταστάσεις.

Ωφέλιμο στον υπολογισμό των συνεργατών, των φίλων, των συζύγων, των αδελφών και αυτών που θέλεις να κάνεις συμφωνία μαζί τους. Υπολόγισε το σύνολο του αριθμού του ονόματός σου και το όνομα αυτού που θέλεις. Πρόσθεσε ότι βρήκες και πολλαπλασίασέ το με το 7. Αφαίρεσε από το σύνολο 9 – 9 - 9. Αν το υπόλοιπο είναι 1, τότε υπάρχει συντριβή και δεν είναι ωφέλιμο για σένα. Αν 2, τότε ο άλλος που ρωτάς, είναι καλός, ευχάριστος. Αν 3, πρώτα συντρίβεται η κατάσταση, μετά πτωχεύει και γίνεται δυστυχής με πολύ θλίψη. Αν 4, στον άλλον υπάρχει δύναμη, επιτυχία, ευημερία, αποτελεσματικότητα. Αν 5, υπάρχει σύνολο από κορίτσια και μόνο δύο αγόρια. Αν 6, πρώτα στον άλλον είναι το καλό, αλλά στο τέλος θα είναι απερίσκεπτος και στεναχωρημένος. Αν 7, τότε υπάρχει ευτυχία και ο άλλος είναι πλούσιος στις αναζητήσεις των σκοπών και στόχων του. Αν 8, τότε υπάρχει διασκέδαση και ευχαρίστηση. Αν 9, τότε θα γίνονται πολλά ταξίδια, θα υπάρξει αναχώρηση και συγκρούσεις, διαμάχες, φυγή και ίσως προσφυγιά.

Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

دعاء لسيدنا الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه لسعة الرزق

" قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " بفضلها يارب لا تكلنى إلى أحد ولا تحوجنى إلى أحد،وأغننى يارب عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه فى ملكه ليس له شريك ولا ولد ورزقه ميسر يجرى على طول المدد ، يا سيدى خذ بيدى من الضلال إلى الرشد ، ونجنى من كل ضيق ونكد يا إله الفضل بحق "اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * َلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله الابرار والحمد لله رب العالمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم , يا ذا الجلال والإكرام , يا حي , يا قيوم , لا إله إلا أنت , يا هُوَ , يا من لا يعلم ما هُوَ , ولا كيف هُوَ , ولا أين هُوَ , ولا حيث هُوَ إلا هُوَ , يا ذا المُلك والملكوت , يا ذا العزّة والجبروت , يا ملك , يا قدوس , يا سلام , يا مؤمن , يا مهيمن , يا عزيز , يا جبار , يا متكبر , يا خالق , يا بارىء , يا مُصوّر , يا مُقدّر , يا مُفيد , يا مُدبّر , يا شديد , يا مُبدىء , يا مُعيد , يا مُبيد , يا ودود , يا محمود , يا معبود , يا بعيد , يا قريب , يا مُجيب , يا رقيب , يا حسيب , يا بديع , يا رفيع , يا منيع , يا سميع , يا عليم , يا حكيم , يا حليم , يا كريم , يا قديم , يا عليّ , يا عظيم , يا حنّان , يا منّان , يا ديّان , يا مُستعان , يا جليل , يا جميل , يا وكيل , يا كفيل , يا مُقيل , يا مُنيل , يا نبيل , يا دليل , يا هادي , يا بادي , يا أول , يا آخر , يا ظاهر , يا باطن , يا قائم , يا دائم , يا عالم , يا حاكم , يا قاضي , يا عادل , يا فاضل , يا فاصل , يا واصل , يا طاهر , يا مُطهّر , يا قادر , يا مُقتدر , يا كبير , يا مُتكبّر , يا واحد , يا أحد , يا صمد , يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد , ولم تكن له صاحبة ولا كان معه وزير , ولا اتخذ معه مُشيراً , ولا احتاج إلى ظهير(1) , ولا كان معه من إله غيره. لا إله إلا أنت , فتعاليت عما يقول الظالمون علواً كبيراً. يا عليّ , يا شامخ , يا باذخ , يا فتّاح , يا نفّاح(2) , يا مُرتاح , يا مُفرّج , يا ناصر , يا مُنتصر , يا مُدرك , يا مُهلك , يا مُنتقم , يا باعث , يا وارث , يا طالب , يا غالب , يا من لا يفوته هارب , يا توّاب , يا أوّاب , يا وهّاب , يا مُسبّب الأسباب , يا مُفتّح الأبواب , يا من حيثما دُعي أجاب , يا طهور يا شكور يا عفوّ يا غفور , يا نور النور , يا مُدبّر الأمور , يا لطيف , يا خبير , يا مُجير , يا مُنير , يا بصير , يا ظهير , يا كبير , يا وتر(3) يا أبد , يا صمد , يا سند , يا كافي , يا شافي , يا وافي , يا مُعافي , يا مُحسن , يا مُجمل , يا مُنعم , يا مُفضل , يا مُتكرّم , يا مُتفرّد , يا من علا فقهر , يا من ملك فقدر , يا من بطن فخبر , يا من عُبد فشكر , يا من عُصي فغفر , يا من لا تحويه الفكر , ولا تدركه الأبصار ولا يخفى عليه أثر. يا رازق البشر , يا مُقدّر كل قدر , يا عالي المكان , يا شديد الأركان , يا مُبدّل الزمان , يا قابل القُربان , يا ذا المن والإحسان , يا ذا العزّ والسلطان , يا رحيم , يا رحمن , يا عظيم يا من هو كل يوم في شأن , يا من لا يشغله شأن عن شأن , يا عظيم الشأن , يا من هو بكل مكان , يا سامع الأصوات , يا مُجيب الدعوات , يا مُنجح الطلبات , يا قاضي الحاجات , يا مُنزل البركات , يا راحم العبرات , يا مقيل العثرات , يا كاشف الكربات , يا وليّ الحسنات , يا رافع الدرجات يا مؤتي السؤلات , يا محيي الأموات , يا جامع الشتات(4) , يا مُطّلعاً على النيات , يا رادّ ما قد فات , يا من لا تشتبه عليه الأصوات , يا من لا تُضجره المسألات , ولا تغشاه الظلمات , يا نور الأرض والسماوات , يا سابغ النعم , يا دافع النقم , يا بارىء النسم , يا جامع الأمم , يا شافي السقم , يا خالق النور والظُّلَم , يا ذا الجود والكرم , يا من لا يطأ عرشه قدم , يا أجود الأجودين , يا أكرم الأكرمين , يا أسمع السامعين , يا أبصر الناظرين , يا جار المستجيرين , يا أمان الخائفين , يا ظهير اللاّجين(5) , يا وليّ المؤمنين , يا غياث المستغيثين , يا غاية الطالبين , يا صاحب كل غريب , يا مُؤنس كل وحيد , يا ملجأ كل طريد , يا مأوى كل شريد , يا حافظ كل ضالة , يا راحم الشيخ الكبير , يا رازق الطفل الصغير , يا جابر العظم الكسير , يا فاك كل أسير , يا مغني البائس الفقير , يا عصمة الخائف المستجير , يا من له التدبير والتقدير , يا من العسير عليه يسير , يا من لا يحتاج إلى تفسير , يا من هو على كل شي قدير , يا من هو بكل شيء خبير , يا من هو بكل شيء بصير , يا مرسل الرياح , يا فالق الإصباح , يا باعث الأرواح , يا ذا الجود والسماح , يا من بيده كل مفتاح , يا سامع كل صوت , يا سابق كل فوت , يا مُحيي كل نفس بعد الموت , يا عدتي في شدتي , يا حافظي في غربتي , يا مُؤنسي في وحدتي , يا وليي في نعمتي , يا كهفي حين تُعييني المذاهب , وتُسلّمني الأقارب , ويخذلني كل صاحب , يا عماد من لا عماد له , يا سند من لا سند له , يا ذخر من لا ذخر له , يا حرز من لا حرز له , يا كهف من لا كهف له , يا كنز من لا كنز له , يا ركن من لا ركن له , يا غياث من لا غياث له(6) , يا جار من لا جار له , يا جاري اللصيق(7) , يا رُكني الوثيق , يا إلهي بالتحقيق , يا رب البيت العتيق , يا شفيق , يا رفيق , فُكّني من حلق المضيق , واصرف عني كل هم وغم وضيق , واكفني شر ما لا أطيق , وأعني على ما أطيق , يا راد يوسف على يعقوب , يا كاشف ضر أيوب , يا غافر ذنب داوود , يا رافع عيسى بن مريم ومُنجيه من أيدي اليهود , يا مُجيب نداء يونس في الظُّلمات , يا مُصطفي موسى بالكلمات , يا من غفر لآدم خطيئته , ورفع إدريس مكاناً عليّاً برحمته , يا من نجّى نوحاً من الغرق , يا من أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقى , وقوم نوح من قبل , إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى , يا من دمّر على قوم لوط , ودمدم على قوم شعيب , يا من اتخذ إبراهيم خليلاً , يا من اتخذ موسى كليماً , واتخذ محمداً صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين حبيباً , يا مؤتي لقمان الحكمة , والواهب لسليمان مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعده , يا من نصر ذا القرنين على الملوك الجبابرة , يا من أعطى الخضر الحياة , وردّ ليوشع بن نون الشمس بعد غروبها , يا من ربط على قلب أم موسى , وأحصن فرج مريم ابنة عمران , يا من حصّن يحيى بن زكريا من الذنب , وسكّن عن موسى الغضب , يا من بشّر زكريا بيحيى , يا من فدى إسماعيل من الذبح بذبح عظيم , يا من قبل قُربان هابيل , وجعل اللعنة على قابيل , يا هازم الأحزاب لمحمد صلى الله عليه وآله , صل على محمد وآل محمد وعلى جميع المرسلين , وملائكتك المقرّبين , وأهل طاعتك أجمعين , وأسألك بكل مسألة سألك بها أحد ممن رضيت عنه , فحتمت له على الإجابة. يا الله يا الله يا الله , يا رحمن يا رحمن يا رحمن , يا رحيم يا رحيم يا رحيم , يا ذا الجلال والإكرام , يا ذا الجلال والإكرام , يا ذا الجلال والإكرام , بهِ بهِ بهِ بهِ بهِ بهِ بهِ أسألك , بكل إسم سمّيت به نفسك , أو أنزلته في شيء من كتبك , أو استأثرت به في علم الغيب عندك , وبمعاقد العزّ من عرشك , وبمنتهى الرحمة من كتابك , وبما لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام , والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله , إن الله عزيز حكيم. وأسألك بأسمائك الحسنى التي نعتّها في كتابك فقلت : ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها , وقلت : ادعوني أستجب لكم , وقلت : وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان , فليستجيبوا لي , وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقلت : يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله , إن الله يغفر الذنوب جميعاً , إنه هو الغفور الرحيم(. وأنا أسألك يا إلهي , وأدعوك يا رب , وأرجوك يا سيدي , وأطمع في إجابتي كما وعدتني , وقد دعوتك كما أمرتني , فافعل بي ما أنت أهله يا كريم. والحمد لله رب العالمين , وصلى الله على محمد وآله أجمعين.*

دعوة البروج

هذه الدعوة جليلة القدر لها الكثير من التصاريف وهى على الجان نار محرقة خالية من ألأخطاء انشاء الله وهى نادرة الوجود دعوة البروج

بسم الله ارحمن الرحيم اقسمت عليكم ايتها الملوك الروحانية وألأرواح الطاهرة الزكية الحاكمون على كل جن وشيطان وعفريت ومارد بأسماء الله العظام التى لا يعصيها مخلوق ولا يتخلف عنها كل ذى روح وبالكتب المنزلة على ألأنبياء والمرسلين وبما فيها من الأسرار والطاعة عليكم و بالحجب الذاتيةوالحروف النورانية وبلأسماء اللاهوتية والحروف المنزلة على ابينا ادم عليه السلام وبصحف ابراهيم وموسى وبلأنبياء والمرسلين والصديقين زالسهدء والصالحين بالتوراة والأنجيل والزبور والفرقان العظيم وبالعرش العظيم والكرسى الجسيم وبالأفلاك السبعة وامدادت كواكبها وسطوة روحانيتهاوالسماء ذات البروج واليوم وشاهد ومشهود قتل اصحاب الأخدود وبالروح الأمين جبريل وبالملك العظيم الرفيع ميكائيل وبالملك الموكل بالنفخ اسرافيل وبالملك الموكل بالقبض المهول والمرتعدة منه القلوب عزرائيل وبحملة العرش اجمعين الا ماأمرتم ان يقضوا حاجتى ويتصرفوا فى مرضاتى من مردة الجن والشياطين والعفاريت المتمردين وبحق الملك الجالس على الفلك السابع الذى ترتعدمنه الافلاك وتخفق منه قلوب الجن والشياطين صاحب الحربة والحرز والخاتم والطابع الملك المكرم المقرب ميططرون وبما له من الطاعة عليكم وبحق النبى سليمان بن داود عليهما السلام وبحق قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك وانى عليه لقوى أمين قال الذى عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ان لا تعلوا على واتونى مسلمين مسرعين طائعين بحق الحمدلله رب العالمين اجيبوا واحضروا واسمعوا والقوا على من عصانى وتخلف عنى من فبائل الجن والشياطين والعفاريت المتمردين النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على مايفعلون بالمؤمينين شهود ومانقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الذى له ملك السموات وألأرض والله على كل شىء شهيد ان الذين فتنوا المؤمينين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق اجيبوا ايتها الجن والشياطين والعفاريت والمتمردين بحق هذه ألأسماء عليكم فان أبيتم وتخلفتم عنى فانى زجرتكم بقهرة جبريل وبقوة ميكائيل وبنفخة اسرافيل وبقبضة عزرائيل وبزفرة جهنم وبقوة النار اسمعوا واطيعوا واقضوا حاجتى (وهى كذا كذا )قبل ان تنزل عليكم الملائكة بالمحاريق يهتكون استاركم ويقطعون اوصالكم ويخربون دياركم ويذبحون اولادكم ويحرقون اكبادكم ويحرقونكم بالنار الحامية نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وسأت مرتفقا وهم ملائكة الغضب والسخط فان انتم ابيتم وتخلفتم عنى وعصيتم اسماء ربى وربكم ولم تقضوا حاجتى كنتم من الهالكين الكافرين وان اجبتم واطعتم اسماء ربى وربكم وقضيتم حاجتى كنتم من المؤمينين ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجرى من تحتها ألأنهار خالدين فيها ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد انه هو يبدى ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا فى تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرأن مجيد فى لوح محفوظ أجب يامذهب بياه ياه وانت يامرة بسام سام وانت ياأحمر بدمليخ دمليخ وانت يابرقان بأهيا شراهيا وانت ياشمهروش بدردميش دردميش وانت ياأبيض بسبوح قدوس رب الملائكة والروح وانت ياميمون بأزلى ازرار ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون اجيبوا ايتها الملائكة الكرام وكونوا عونا لى بحق ماتكلمت به وماأنا متكلم به عليكم من اعناق السماء نازلين ومن اقطار الثرى طائعين .احضروابخيولكم ورجالكم عبيدكم واحراركم واقضوا حاجتى بحق ماأقسمت به عليكم وبحق هذه الأسماء التى منها تخافون وبها تصعقون واليها تجيبون صرصر2 قرقر2 حرحر2جميا 2يوزه2 وهيم2 نور أضاء فسطع وسطع فلمع ولمع فأبرق وأبرق فأحرق من تمرد وخالف ولم يجب لأيات الله واسمائه اينما تكونوا يأت بكم الله ان الله على كل شىء قدير .وان تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة او فى السموات او فى يأتى بها الله ان الله لطيف خبير ألأرض بكم ترجف والريح بكم يعصف والبحر بكم يقذف والسماء من فوقكم تمطر نارا وشرار وأسماء الله بكم محيطة ليس لكم منها راحة حتى تقضوا حاجتى (وهى كذا وكذا )هيا الوحا2 العجل2 الساعة2بارك االه فيكم وعليكم
 

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

للزواج

كتابة يوم الخميس في قطعة من الورق سورة ((ألم نشرح لك صدرك)) حتى اخره سبع مرات.والكتابة ثم 7 مرة

 وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاء بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ 

و ثم 7 مرة

 فَلَمَّا أَلْقَواْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ 

و ثم واحد

 وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 

و ثم واحد

 بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 

ثم يقول فوقه 45 مرات التالي:

 بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا 

تحمله معها


Αγορά και πώληση


Είναι ένα πολύ χρήσιμο και ισχυρό ταουίζ, για προσέλκυση πελατών και πωλήσεων και αγορών.
 
Γράψε 3 φορές
الله أحد
Και μετά 3 φορές
حي
Και μετά τα εδάφια.
إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ   إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ    وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ   وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ   إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ

Μετά κρέμασέ το στο κατάστημα ή την ταβέρνα ή σε όποιο μέρος γίνεται πώληση τροφίμων. 
Μπορείς ακόμα να το κουβαλάς μαζί σου, όταν αγοράζεις ή πουλάς εμπόρευμα, στον άνω δεξιό βραχίονα.Για πελάτες
Γράψε αυτό το χάταμ σε χαρτί με μελάνι ρούχεΪ και γύρω του την άγιατ και βάλε το σε μέρος που πωλούνται προϊόντα από ζώα, όπως κρεοπωλείο, ταβέρνα κλπ. 
Θα έλθουν πολλοί πελάτες. 

Άγιατ :


وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ  كذلك يأتوا أولاد ادم  و بنات حواء إلى حانوت ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ بحق هذه الأسماء و الآية هيجوا و جلبوا البيع و الشراء و الأخذ و العطاء من جميع الأسباب ألوحا العجل الساعة
 

Η δύναμη του γράμματος كΑν γράψεις το σχήμα που ακολουθεί του ك μαζί με τα ονόματα των 4 Σουλτάνων ως πιο κάτω και το κρεμάσεις σε ταβέρνα ή σε μέρος που πωλούνται εμπορεύματα από κρέας, έρχονται πολλοί πελάτες και χρήματα στον κάτοχο της ταβέρνας ή της επιχείρησης.
Κάθε μέρα να λέει την προσευχή.

اللهم إني أسألك يا كبير يا كافي يا كريم بما أودعته حرف الكاف من الأسرار المخزونة و الأنوار المكنونة أن تسخر لي خدام هذا الحرف فيما آمرهم به إنك على كل شيء قدير
 

Οικονομική άνοδοςΣυμφωνία για προσέλκυση χρημάτων σε κάθε κατάστημα και σε κατάστημα που πουλά κρέατα κάθε είδους, όπως ταβέρνα, κρεοπωλεία, κτηνοτροφία 

Αυτή η συμφωνία كهيعص حمعسق έχει μεγάλα χαρακτηριστικά: προσελκύει χρήματα για κατάστημα και ταβέρνα.
Γράψε το με μελάνι ρούχεϊ σε ώρα καλή και πες πάνω του τα 5 εδάφια, του كهيعص και του حمعسق 45 φορές.
Μετά κρέμασε στο μέρος ή το κουβαλά μαζί του ο ιδιοκτήτης σαν φυλακτό.
Αυτό είναι το τιμημένο φυλακτό:


Λύσιμο μαγείας
Γράψε με μελάνι ρούχει σε χαρτί και ξέβαψε σε 1,5 λίτρο νερό και πιες ένα φλιτζάνι κάθε μέρα με άδειο στομάχι για μια βδομάδα. 
Είναι επίσης για χρόνιες ασθένειες. 
Κάνε το σε μια ειδική Πέμπτη 

Μετά την πρώτη κούπα γράψε το σαν φυλακτό και μετέφερέ το για 40 ημέρες.

Θεραπεία AIDS
Γράψε το ταλάσαμ με ζαφράν και ροδόνερο σε λευκό χαρτί και ξέβαψε σε 1,5 λίτρα νερό. Ο ασθενής θα πιει ένα φλιτζάνι κάθε μέρα πριν πλυθεί, για 7 εβδομάδες. Δηλαδή για 49 μέρες.


Για γρήγορο γάμο σε ανύπαντρη.Το γράφει και το κρατά πάνω της.


بسم الله الرحمن الرحيم ودود رؤوف حنان عطوف كريم مقلب القلوب وألقيت عليك محبة مني سيجعل لهم الرحمن وداً وهو على جمعهم إذا يشاء قدير إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما فجمعناهم جمعا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله هو الذي أيدك بنصره و بالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم و لكن الله ألف بينهم انه عزيز حكيم عسى الله أن يجعل بينكم و بين الذين عاديتم منهم مودة و الله قدير و الله غفور رحيم اللهم ألف بين حاملة هذا الحجاب ( ONOMA ) وبين الخلائق كلهم أجمعين كما ألّفت بين آدم و حواء ، وكما ألّفت بين موسى وطور سيناء ،وكما ألّفت بين سيدنا محمد صّلى الله عليه وسلم وبين آله رضي الله عنهم وأمّته رحمهم الله ، وكما ألّفت بين يوسف و زليخا قد شغفها حبّاً إنا لنراها في ضلال مبين ،قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكـــين اللهم ألقِِِِِ الألفة والشفقة والمحبة في قلوب بني آدم وبنات حواء أجمعين حتى يأتوا لخطبتها وطلبها للزواج اللهم اجعلها في أعين الناظرين غالية كالجوهر وحلوة في عيونهم كالعسل والسكر الشمس عن يمينها والقمر عن يسارها والزهرة بين عينيها والله ناظر إليها بالمحبة والمودة والرعاية والعناية اللهم زينها في أعين الناظرين بحق وبحرمة وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين اللهم إني أسالك بالعظمة ألإلهية و بأسرار الربوبية و بالقدرة الأزلية و بالعزة السرمدية و بحق ذاتك الإلهية المنزهة عن الكيفية و الشبيهة و بحق صفتك التي لا تمثل بشيء و بحق ملائكتك أهل الصفة الجوهرية الذين عصمتهم عن الأعراض البشرية يسجدون الليل و النهار و لا يفترون و لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون و بكرسيك المكلل بالتوراة إلى عرشك و بعرشك العظيم الذي تغشاه الأنوار و بما فيه من الأسرار و بالقلم و اللوح و بجاه سيدنا محمد الممدوح صلى الله عليه و سلم وبحق الاسم الأعظم وبالقرآن الكريم وبألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبحق كهيعص حمعسق طه يس ق ن طس طسم ألم ألمر ألمص أسألك اللهم أن تسخر لحاملة هذا الحجاب (ONOMA ) جميع أبناء آدم وبنات حواء بالمحبة والمودة والقبول والاحترام والطاعة الكاملة ويسر أمر زواجها وسخر لها زوجا صالحا يأتي لخطبتها بحق اسمك الله الله الله و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو اقرب إن الله على كل شيء قدير أخَذْتُ وعقدت جوارحه بحق شهد الله ،وقل هو الله ،وحسبي الله ألا إن حزب الله هم الغالبون اللهم لا حول الا حولك وقوتك ولا قدرت لاحداً الا قدرتك ياقدير يامقتدر بحق حبيبك ونور عرشك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البرهان البرهان البرهان ياعزيز ياودود يالطيف

 

Followers!!

Αναγνώστες