Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Το μυστήριο των 35 Νταλ...

Ένα απλό έργο για προσέλκυση αφθονίας και ευημερίας

Όλοι ή σχεδόν όλοι γνωρίζετε πως η λέξη Θεός, αραβικά λέγεται Αλλάχ - الله. Τα τέσσερα γράμματα της λέξης σαν αριθμητικές αξίες, έχουν σύνολο 66.
Όσοι έχετε μελετήσει λίγο τα γράμματα θα έχετε διαπιστώσει πως το τέταρτο γράμμα, δηλαδή αυτό που έχει αριθμολογική αξία 4, είναι το Δέλτα και στα αραβικά το Νταλ - دال. Τα τρία γράμματα του Νταλ έχουν αριθμολογική αξία 35. Αν όμως προσθέσομε και το άρθρο Αλ – ال που έχει αξία 31, το σύνολο γίνεται 66. Αυτό το γράμμα είναι ιερό και μυστικό στους σούφι. Η διδασκαλία γύρω από το γράμμα είναι μεγάλη και μυστική. Δεν είναι της παρούσας να επεκταθώ σε αναλύσεις του γράμματος και θα περιοριστώ σε μια γενική αναφορά.
Λέγεται πως η φύση του είναι σαν μετάξι. Οι αρχαίοι πατέρες μας, έδειχναν μεγάλο σεβασμό στο γράμμα. Ο Πλάτωνας του δίνει άνοδο στην όγδοη Μονή της Σελήνης και οι Πυθαγόρειοι ολοκληρώνουν σε αυτό την πρώτη και ιερότερη όλων τετρακτύν.
Η πρώτη αυτή τετρακτύς περιέχει τα τέσσερα πρώτα στοιχεία, δηλαδή Α, Β, Γ και Δ με αριθμό το 10. Υψώνοντας κάθε γράμμα στον αριθμό του και προσθέτοντας έχομε 1*1+2*2+3*3+4*4=27, στην τρίτη δύναμη έχομε 1*1*1+2*2*2+3*3*3+4*4*4=100 αφαιρώντας από το δεύτεροι αριθμό τον πρώτο, από τον τρίτο αριθμό τον δεύτερο και από τον τέταρτο αριθμό τον τρίτο και προσθέτοντας τα υπόλοιπα θα βρούμε την έννοια «Ο Θεός» = 354. Το θέμα με τις αναλύσεις των γραμμάτων δεν είναι μόνο η εξωτερική μορφή τους. Είναι τα γράμματα των γραμμάτων, οι αριθμοί των αριθμών κλπ.
Ο Ζώσιμο ο αλχημιστής αναφέρει πως το Δέλτα είναι το σημείο της δύσης (2-231-5): Έτσι λοιπόν καλείται ο πρώτος άνθρωπος, αυτός που από μας λέγεται Θωύθ και από εκείνους Αδάμ που τον ονόμασαν με την φωνή των αγγέλων. Του οποίου βεβαίως έχουν πει, πως το σώμα αποτελείται από τα τέσσερα στοιχεία της σφαίρας, αλλά και συμβολικά. Διότι το Άλφα στοιχείο σε αυτόν, δηλώνει την ανατολή και τον αέρα. Το Δέλτα στοιχείο σε αυτόν δηλώνει τη δύση, αυτήν που έχει γίνει. Το Μυ στοιχείο σε αυτόν δηλώνει το μεσημέρι, το μέσο αυτών των σωμάτων, το πυρ που προκαλεί την ωρίμανση, αυτό που είναι στην ενδιάμεση τέταρτη ζώνη. Αυτός λοιπόν είναι ο σάρκινος Αδάμ, σύμφωνα με την φανερή τοποθέτηση καλείται Θωύθ. Ωφέλεια και απόλυτη εξουσία έχει και ειδική προσφώνηση. Μόνο ο ανεξιχνίαστος Νικόθεος γνωρίζει το μέχρι τώρα ακριβές. Η προσφώνησή του είναι το Φως


Οὕτως οὖν καλεῖται ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ὁ παρ' ἡμῖν Θωΰθ, καὶ παρ' ἐκείνοις Ἀδὰμ, τῇ τῶν ἀγγέλων φωνῇ αὐτὸν καλέσαντες. Οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ συμβολικῶς διὰ τεσσάρων στοιχείων ἐκ πάσης τῆς σφαίρας αὐτὸν εἰπόντες κατὰ τὸ σῶμα. Τὸ γὰρ ἄλφα αὐτοῦ στοιχεῖον ἀνατολὴν δηλοῖ, τὸν ἀέρα· τὸ δὲ δέλτα αὐτοῦ στοιχεῖον δύσιν δηλοῖ τὴν κάτω καταδύσασαν διὰ τὸ βάρος· τὸ δὲ Μ στοιχεῖον μεσημβρίαν δηλοῖ, τὸ μέσον τούτων τῶν σωμάτων πεπαντικὸν πῦρ τὸ εἰς τὴν μέσην τετάρτην ζώνην. Οὕτως οὖν ὁ σάρκινος Ἀδὰμ κατὰ τὴν φαινομένην περίπλασιν Θωῢθ καλεῖται· ὁ δὲ ἔσω αὐτοῦ ἄνθρωπος ὁ πνευματικὸς, ὄνι καὶ κύρομα ἐχειον καὶ προσηγορικόν. Τὸ μὲν οὖν κύριον ἀγνοῶν διὰ τὸ τέως· μόνος γὰρ Νικόθεοσ ὁ ἀνεύρετος ταῦτα οἶδεν· τὸ δὲ προσηγορικὸν αὐτοῦ ὄνομα φῶς καλεῖται

Αφού λοιπόν είδαμε μια σύντομη, πολύ σύντομη περιγραφή αυτού του ιερότατου γράμματος, ας δούμε και μια ευλογία του.
Λένε οι σοφοί:
Γράψε σε λευκό ύφασμα ένα ορθογώνιο με 35 φορές Νταλ και βάλε το σε δακτυλίδι από όνυχα ή χαλκό. Θα έχεις πληθώρα αγαθών και ευημερία.

Δεν είναι τυχαίο. Δείτε 5*5=25 και 7*7=49, 25+49=74, 74+66=140, όμως 140 είναι οι 35 φορές του Νταλ και 66 είναι όπως είπαμε το Νταλ μαζί με το άρθρο.
Αυτό που δεν φαίνεται, αυτό που δεν μπορεί ο αδαής να δει, είναι το μυστήριο. Μόνο οι προφορικές διδαχές μπορούν να δώσουν αυτές τις λεπτομέρειες για να εντοπιστεί το μυστήριο.

2 σχόλια :