Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Απόσπασμα από τον Μπιρουνί


Από το Κεφάλαιο 19 της Ινδίας.
Πλανήτες, ζώδια, Σεληνιακές Μονές.


Τα ονόματα των ημερών της εβδομάδας, είναι τα ονόματα των πλανητών που σχετίζονται με τις μέρες μαζί με τη λέξη «Μπάρα» (بار) με πιθανή ερμηνεία «χρόνος», που ακολουθεί τα ονόματά των πλανητών, καθώς στα Περσική η λέξη «σανμπίχ» (شنبه) ακολουθεί τις μέρες της εβδομάδας, δηλαδή για την Κυριακή Άντιτα Μπάρα (آدت بار), για την Δευτέρα Σούμα Μπάρα (سوم بار), για την Τρίτη Μάντζαλα Μπάρα (منگل بار), για την Τετάρτη Μπούντα Μπάρα (بد بار), για την Πέμπτη Μπριχασπάτι Μπάρα (برهسپت بار), για την Παρασκευή Σούκρα Μπάρα (شكر بار) και για το Σάββατο Σαναϊστζάρα Μπάρα (شنيشچر بار).
Οι Μουσουλμάνοι αστρονόμοι ονόμασαν τους πλανήτες, Κυρίους των ημερών και λογαριάζουν τις ώρες της μέρας, αρχίζοντας με τον Κύριο της ημέρας και μετά βάζουν σε μια σειρά κάτωθεν τους πλανήτες. Για παράδειγμα, ο Ήλιος είναι ο Κύριος της Κυριακής και Κύριος της πρώτης ώρας, μετά είναι η Αφροδίτη για την δεύτερη ώρα, έπειτα ο Ερμής, μετά η Σελήνη κλπ. Η Σελήνη είναι της Δευτέρας, ο Άρης της Τρίτης, ο Ερμής της Τετάρτης, ο Δίας της Πέμπτης, η Αφροδίτη της Παρασκευής και ο Κρόνος του Σαββάτου.
Σε όλο αυτό, υπάρχει μόνο μία διαφορά μεταξύ του συστήματός μας και αυτών των Ινδών. Δηλαδή, εμείς χρησιμοποιούμε το ώραι καιρικαί, λογαριάζοντας τις κυριότητες στο σύνολο 24, ώστε ο εικοστός πέμπτος πλανήτης είναι ο Κύριος της επόμενης μέρας. Και αν πάρομε τις ώρες που εμφανίζονται, η δέκατη τρίτη ώρα έχει τον πλανήτη που είναι Κύριος της νύχτας. Έτσι ο δέκατος τρίτος πλανήτης, από τον Κύριο της μέρας, είναι ο Κύριος της διαδοχικής νύχτας. Υπάρχει ο τρίτος πλανήτης κύριος της νύχτας, αν μετρήσετε σε αντίθετη κατεύθυνση, που είναι ο ανερχόμενος προς τις υψηλότερες σφαίρες.
Χωρίζω τον κύκλο σε 7 ίσα διαστήματα και μετρώ 13 σημεία, δίνοντας στον Ήλιο ένα συγκεκριμένο, για αρχή. Αυτό είναι το σχήμα, όπως το βλέπεις πιο κάτω.

Όσο για τους Ινδούς φτιάχνουν την Κυριότητα σε όλο το νυχθήμερο, έτσι η μέρα και η νύχτα δεν έχουν διαχωριστική Κυριότητα. Μερικές φορές, οι χρονολογικές μέθοδοί τους δείχνουν πως οι Ώραι Καιρικαί δεν τους είναι άγνωστες. Καλούν την ώρα «Χούρα» (هور) (από το ελληνικό ώρα. Ρίζα της λέξης jω-ρο. Ουσιαστικό δασυνόμενο. Οι Ώρες είναι κόρες του Δίας και της Θέμιδας, φύλακες των Πυλών του Ουρανού. Είναι η Ευνομία, η Δίκη και η Ειρήνη) και όμοια καλούν το μισό ενός ζωδίου του Ζωδιακού Κύκλου στον υπολογισμό του Νιμμπάχρα (نيمبهرات). Ο ακόλουθος υπολογισμός των Κυρίων των Ωρών είναι εξαγόμενος από αστρονομικά βιβλία τους:
<Διαίρεσε με το 15σε ίσες μοίρες, την απόσταση μεταξύ του Ήλιου και της υπολογισμένης μοίρας ανόδου και πρόσθεσε στο πηλίκο 1, ρίχνοντας ένα κλάσμα, αν υπάρχει κάποιο. Αυτό το άθροισμα μετριέται μετά από πάνω προς κάτω.>
Είναι συνήθεια στους Ινδούς να απαριθμούν τους πλανήτες σε διάταξη των ημερών της εβδομάδας. Επιμένουν να χρησιμοποιούν στα αστρονομικά τους βιβλία χωρίς να είναι απόλυτα ακριβές.
Οι Έλληνες σημειώνουν τους πλανήτες με εικόνες, για να ορίσουν τα όριά τους στους αστρολάβους σε έναν εύκολο κατανοητό τρόπο, εικόνες που δεν είναι γράμματα της αλφαβήτου. Οι Ινδοί χρησιμοποιούν ένα όμοιο σύστημα σύνοψης, αλλά οι εικόνες τους είναι γράμματα που χαρακτηρίζουν τους πλανήτες, συγκεκριμένα, το πρώτο γράμμα του ονόματος των πλανητών. Αυτός ο πίνακας δείχνει τα ονόματα των επτά πλανητών.
Ήλιος = Άντιτα, Σούρτζα, Μπάχαν, Άρκα, Ντιμπάκαρα, Ράμπι, Μπιμπατά, Χίλου (από το ελληνικό Ήλιος) (λέξη δασυνόμενη, από το ασFέλιος, δωρικά αέλιος. Ηέλιος. Ο θεός Απόλλων)
Σελήνη = Σούμα, Κάν-ντρα, Ίν-ντου, Χιμάχου, Σιταράσμ, Χιμαράσμ, Σιτάμσου, Σιταντίντχι, Χιμαμαγιούχα.
Άρης = Μανκάλα, Μπαχούμτζα, Χούτζα, Άρα (από το ελληνικό Άρης), Μπάκρου, Αθνίγια, Μαχάγιου, Κρουράκσι, Ράκατ.
Ερμής = Μπούντα, Σάουμ, κάν-ντρα, σνάχου, Μπουντάχανα, Μπίτου, Χίμνα.
Δίας = Μπριχασπάτι, Κχούρου, Τζίμπα, Ντιουίτζα, Ντιουπουρουχίτα, Ντιουμάν-τρα, Άνκχιρα, Σούρα, Ντιουπίτα.
Αφροδίτη = Σούκρα, Μπρίκχου, Σίτα, Μπχάρκχου, Άσμπατι, Νταναμπάκχαρ, Μπιρκχουπούτρα, Άσπατζ.
Κρόνος = Σαναϊστζάρα, Μάντου, Άστου, Κούνα, Άντιτα πούτρα, Σάουρα, Άρκι, Σουρτζα πούτρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου