Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

Τα Όρια των ΠλανητώνΟ Ήλιος και η Σελήνη δεν έχουν κανέναν Όριο. Ένα Όριο είναι ένας ορισμένος αριθμός μοιρών, σε κάθε ζώδιο (είτε είναι Έξαρση, είτε Οίκος) καθενός των πέντε Πλανητών, δηλαδή Κρόνος, Δίας, Άρης, Αφροδίτη και ο Ερμής, έχουν μια προτεραιότητα, η οποία από τις μακροχρόνιες μελέτες και εμπειρία ήταν το τελευταίο (με τη βοήθεια των Θεών) που ανακαλύφθηκε από τους Αρχαίους.  
Καλούσαν Όροι, Τέλη, Όρια και Σύνορα, αυτό που έχουν οι Πλανήτες στην αναλογία τους. Έτσι τα μεταβίβασαν, και τα έχουμε σήμερα. Όπως για παράδειγμα, από την πρώτη μοίρα του Κριού ως την έκτη μοίρα είναι τα Όρια του Δία, από την έκτη μοίρα ως την δέκατη τέταρτη είναι τα Όρια της Αφροδίτης, κλπ. 
Ο λόγος για τον οποίο οι αρχαίο τοποθέτησαν τους πλανήτες σε αυτή τη μέθοδο, είναι ότι: Οι Σοφοί και οι φιλόσοφοι στις προηγούμενες Εποχές ακολούθησαν αυτόν τον κανόνα, κατ' αρχάς, για να παρατηρήσει ποιος Πλανήτης είχε τους περισσότερους βαθμούς σε ένα Ζώδιο.  Είτε δια της Εξάρσεώς του και του Οίκου, της Τριπλότητας και του Οίκου, είτε δια του Οίκου, της Έξαρσης ή της Τριπλότητας μόνο. Σε αυτόν τον πλανήτη που είχε δύο ή περισσότερες θέσεις αυξημένης επιρροής, όρισαν τον πρώτο Όριο και του έδιναν μια Τύχη ή μια Ατυχία. Αν μια Ατυχία δεν είχε δύο θέσεις αυξημένης επιρροής σε ένα ζώδιο, τοποθετούσαν τον πλανήτη στο τέλος και του έδιναν το τελευταίο Όριο του ζωδίου και το πρώτο Όριο στον Κύριο της Έξαρσης, στον Κύριο της Τριπλότητας, ή στον Κύριο του Οίκου.
Πάντα προτιμώντας αυτό που είχε δύο θέσεις αυξημένης επιρροής πριν από αυτούς ή από αυτόν που είχε μία, εκτός μόνο στον Καρκίνο και το Λέοντα,  επειδή ο Καρκίνος είναι το διαμετρικό ζώδιο της έξαρσης του Άρη, δηλαδή του Αιγόκερω, επομένως είναι το πρώτο Όριο του Καρκίνου που ορίζεται στον Άρη και επειδή ο Λέων είναι το διαμετρικό ζώδιο του Οίκου και της ευθυμίας του Κρόνου, είναι το πρώτο Όριο του Λέοντα που δίνεται σε αυτόν, στις Ατυχίες δίνονται ακόμα το τέλος όλων των ζωδίων, εκτός του Λέοντα, που το τελευταίο Όριο δίνεται στο Δία. Η ποσότητα ή το μέγεθος των Ορίων διαιρείται έτσι, όταν ο Δίας και η Αφροδίτη δεν έχουν δύο από τις προαναφερθείσες θέσεις αυξημένης επιρροής στο ίδιο ζώδιο, ούτε στο δεύτερο, τρίτο, ούτε στο τέταρτο, τότε έχουν επτά μοίρες παραχωρημένες από τα Όρια: ο Κρόνος και ο Άρης, επειδή είναι άτυχοι (εκτός από τους οίκους τους), πέντε. Μερικές φορές τέσσερις, τρεις, και δύο μοίρες. Ο Ερμής επειδή είναι φύσης μικτής και φυσικά ούτε καλός ούτε κακός, έχει έξι μοίρες παραχωρημένες στον ίδιο.  
Με τον ίδιο τρόπο, όταν ένας Πλανήτης έχει τις προαναφερθείσες θέσεις αυξημένης επιρροής, του έχει δωριστεί μία περισσότερη, όπως η Αφροδίτη στο πρώτο Όριο του Ταύρου, οκτώ μοίρες για αυτή και ο Κρόνος στο πρώτο Όριο του Υδροχόου έχει έξι μοίρες στον ίδιο. Και στον Ταύρο η Αφροδίτη έχει οκτώ, ο Κρόνος να έχει μόνο δύο μοίρες, ώστε να είναι πολύ αδύνατος στον Ταύρο.  
Έτσι επίσης στον Τοξότη, βλέπεις ότι ο Δίας αυξάνεται μία μοίρα, όντας είναι εκεί ισχυρός και ο Ερμής που είναι αδύνατος, είναι μειωμένος μία. Ο Δίας έχει οκτώ και ο Ερμής πέντε.
Όμως κανένας αρχαίος δεν έχει δώσει ικανοποιητικούς λόγους στη διαίρεση των Ορίων, εκτός από τον Πτολεμαίο, ο οποίος χρησιμοποίησε τις αιτίες και επιρροές των πλανητών.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου