Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

Via Combusta – Βία Κομπάστα - Η Κεκαυμένη ΟδόςΗ απάντηση στη σύνθεση που περιβάλλει το αληθινό νόημα της Βία Κομπάστα έχει αποκαλυφθεί από τον Μπιρουνί στις εργασίες του:
"Ο δρόμος της καύσης στο τελευταίο μέρος του Ζυγού και στο πρώτο του Σκορπιού. Αυτά το δύο Ζώδια δεν είναι ευχάριστα στον Ήλιο και τη Σελήνη στη σημασία της δυσνόητης και άρρωστης τύχης που έχει συνδεθεί μαζί τους και επειδή καθένα από αυτά είναι η Πτώση ενός από τα Φώτα. Επίσης, περιλαμβάνουν τούς δύο δυσμενείς, το ένα της Έξαρσης (στο Ζυγό ο Κρόνος), το άλλο από την Κατοικία (στο Σκορπιό ο Άρης). Το παράδοξο όμως που έδωσε το όνομα Μουχταρίκ, είναι εκείνο της Έξαρσης του Κρόνου είναι κοντά στη Πτώση του Ήλιου που είναι στη μία πλευρά και εκείνο τη Σελήνης στην άλλη, ενώ τα κοντινά τμήματα και των δύο Ζωδίων είναι κατειλημμένα από όριο και πρόσωπο του Άρη".
Αυτή η περιοχή του Ζωδιακού, η οποία τώρα πιστεύεται ότι είναι από τις 15ο του Ζυγού ως τις 15ο του Σκορπιού, αν και ο Μπιρουνί δεν καθόρισε ακριβώς τις μοίρες, κρίθηκαν να είναι να κακότυχες και δυσμενείς για κάποιους λόγους:
1. Ο Κρόνος είναι ο μεγαλύτερος δυσμενής και ο Άρης ο μικρότερος δυσμενής.
2. Ο Ήλιος είναι στην Πτώση του στον Ζυγό.
3. Ο Κρόνος έχει την Έξαρσή του στις 21ο του Ζυγού και εντός 2ο η Πτώση του Ήλιου, στις 19ο Ζυγού.
4. Ο Άρης είναι ο Κυβερνήτης του Σκορπιού και η Σελήνη έχει την Πτώση της στις 3ο του Σκορπιού.
5. Στο Ζυγό, ο Άρης έχει τα Όριά του από την 25η ως την 30η μοίρα του Ζυγού και στο Σκορπιό από την 0ο  ως την 6η μοίρα.
6. Οι πρώτες 10 μοίρες του Σκορπιού είναι στο Πρόσωπο του Άρη.
7. Από την Ημέρα και από τη Νύχτα, ο Άρης είναι στην Τριπλότητά του στο Σκορπιό.  
Επιπλέον, μεταξύ των 15ο και 19ο του Ζυγού είναι τα Όρια του Δία, του μεγαλύτερου ευεργετικού κα μεταξύ των 20ο και 24ο του Ζυγού είναι τα Όρια του Ερμή, ενός ουδέτερου πλανήτη. Από τις 7ο ως τις 14ο του Σκορπιού είναι τα Όρια του Δία και από τις 15ο ως τις 21ο του Σκορπιού είναι τα Όρια της Αφροδίτης. Έτσι, αυτά τα δύο τμήματα του ωροσκοπίου άλλοτε θεωρήθηκαν σαν τμήματα της Βία Κομπάστα, είναι δυσμενή στο μέσον τμήμα από τις 25ο Ζυγού ως τις 6ο Σκορπιού. Η πιο δυσμενή και συγκεκριμένη θέση της Βία Κομπάστα εξαιτίας τούτου, εμφανίζεται ότι είναι από τις 25ο Ζυγού ως τις 6ο Σκορπιού καθώς αυτό είναι η πιο Αρειανή και φλογερή περιοχή.
Η Βία Κομπάστα είναι ηγετικού ενδιαφέροντος μαζί με τον Ήλιο και τη Σελήνη. Μια φορά κάθε χρόνο ο Ήλιος διέρχεται μεταξύ του διαστήματος από τις 25ο ως τις 30ο Ζυγού, αλλά η Σελήνη εισέρχεται κάθε μήνα στη Βία Κομπάστα. Ενώ η Σελήνη θεωρείται σαν ο πιο σημαντικός πλανήτης στην Ωριαία Αστρολογία, η Βία Κομπάστα είναι συγκεκριμένης σημασίας στην Ωριαία Αστρολογία. Ωστόσο, η Σελήνη στις 6 πρώτες μοίρες του Σκορπιού στην Ωριαία δεν εμποδίζει τον αστρολόγο να την κρίνει.
Σε ένα παράδειγμα ο Λίλλυ διαβάζει δύο Ωριαίους χάρτες με την Σελήνη στη Βία Κομπάστα. Ήταν η Σελήνη στις 8:20 Σκορπιού και στις 6:20 Σκορπιού. Έκρινε επίσης ένα θέμα με τον Ήλιο στην Βία Κομπάστα στις 6:30 Σκορπιού. Δεν φαίνεται κανένα εμπόδιο ή λάθος στην κρίση του. Τελικά, θα πρέπει να σκεφτούμε αν ο Λίλλυ έλαβε υπόψη του τη Σελήνη στη Βία Κομπάστα, σαν ένα εμπόδιο. Ίσως θα πρέπει να προταθεί ότι η Σελήνη στη Βία Κομπάστα εμφανίζει στην ωριαία ερώτηση μια τραγική φύση ή σε όλες τις σύντομες ερωτήσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου