Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

Υψώματα πλανητώνΦαίνεται πως οι αστέρες τους αιγυπτιακούς δεκανούς που λατρεύονταν στο Μέσο Βασίλειο, έχουν επιζήσει σαν «μυστικοί τόποι" στα μετέπειτα Βαβυλωνιακά αστρολογικά κείμενα. Αυτοί οι μυστικοί τόποι είναι τα Ελληνικά Υψώματα των πλανητών, τα αντίστοιχα δηλαδή με τις εξάρσεις των πλανητών. Σας Ύψωμα ορίζεται η μέγιστη απόσταση του σώματος από το επίπεδο του τοπικού ορίζοντα με μέγιστη τιμή τις 90 μοίρες.
Εκείνο που θα προσπαθήσω εδώ, είναι να περιγράψω την ιστορία τους. Οι σχέσεις μεταξύ των δεκανών είναι η βάση για τα Υψώματα των πλανητών.
Ο αστέρας Σείριος εξαφανίζεται στον ουρανό για περίπου 70 ημέρες ακολουθώντας την ηλιακή δύση. Εξαιτίας τούτου, η περίοδος αυτή των 70 ημερών παραπέμπει στην περίοδο της αφάνειας που ακολουθεί την ηλιακή δύση. Με βάση αυτό υπάρχει ένα μοντέλο με τους δεκανούς.
Παραδοσιακά, οι δεκανοί είχαν χρησιμοποιηθεί ακριβώς για να μετρούν τις χρονικές περιόδους. Οι αστρολογικές ενδείξεις πήραν τα ονόματά τους από τους δώδεκα αστερισμούς που βρισκόταν κατά μήκος της εκλειπτικής πριν από 2000 χρόνια περίπου. Οι αστερισμοί διαφέρουν από τα ζώδια. Οι αστερισμοί χρησιμοποιούνται για να οριοθετηθούν περιοχές στον ουρανό για τους σκοπούς της χαρτογράφησης, ενώ οι αστρολογικές ενδείξεις, είναι τεχνητές διαιρέσεις της εκλειπτικής, δηλαδή της φαινομενικής πορείας του ήλιου, που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του χρόνου. Οι ελληνικές αστρολογικές ενδείξεις, βεβαιώνονται τον πέμπτο αιώνα π.Χ., και δηλώνουν τα δώδεκα τμήματα των 30 °, ώστε να σχηματιστεί ο κύκλος των 360 ° της εκλειπτικής, που είναι κατανεμημένες για ένα διάστημα 365,25 ημερών, τουτέστιν για ένα έτος. Τα τριάντα έξι τμήματα των 10 ° που ξεκίνησε από τον αρχαίο αιγυπτιακό δεκανό, ενσωματώθηκαν εύκολα στον ελληνικό ζωδιακό κύκλο, δίνοντας τρεις δεκανούς σε κάθε ζώδιο.
Φαίνεται, σύμφωνα με τις πανεπιστημιακές έρευνες, πως το σύστημα εμφανίστηκε κατά πρώτο στην ελληνιστική αστρολογία.
Όσον αφορά την παρατήρηση του ουρανού από τους Βαβυλώνιους, που παρακολούθησαν την κίνηση των πλανητών σαν να ήταν ζωντανά πλάσματα που ταξιδεύουν μέσα από το νυχτερινό ουρανό, οι αστερισμοί δεν φαίνεται να είχαν κάποια εγγενή χαρακτηριστικά που δόθηκαν στους πλανήτες. Μάλλον ήταν ένα τοπίο όπου οι πλανήτες και η σελήνη κινούνταν. Και η χρήση τους ήταν κάτι σαν οδηγοί, όπως σήμερα κάνουν στην πλοήγηση.
Βέβαια, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τους αστέρες σαν χρονομέτρηση, συνδέοντας τις κυκλικές εμφανίσεις με γεγονότα στη γη. Η συσχέτιση υποδηλώνει αιτία και το αποτέλεσμα. Έτσι, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι συσχέτισαν τον Σείριο με τις πλημμύρες. Οι Έλληνες πίστευαν ότι οι πλανήτες προκαλούν επιπτώσεις στη γη. Στις Αιγυπτιακές ιδέες για τους αστέρες οφείλεται η αστρολογική πεποίθηση ότι ένας αστέρας (ή  τμήμα του ουρανού) έχει το δικό του πνεύμα ή θεότητα και ότι το πνεύμα ή θεότητα, που συνδέεται με την περίοδο της ανόδου, μπορεί να επηρεάσει ή να προσδώσει χαρακτηριστικά στον αστέρα. Υπάρχει ένα σημείο τέτοιο, όπου αποδίδεται το μέγιστο της εύνοιας της δύναμης. Υπάρχουν καταγραμμένες διάφορες μορφές της εύνοιας της δύναμης, είτε στις πυραμίδες, είτε στους παπύρους.
Σε πολλά ελληνικά κείμενα αστρολογικού περιεχομένου αναφέρονται τα Υψώματα των πλανητών. Είναι η ισχυρότερη επιρροή του πλανήτη, δηλαδή όταν βρίσκεται σε κάποια μοίρα ενός συγκεκριμένου ζωδίου. Είναι θέση μέγιστης ισχύος. Ο Δίας είναι υπερυψωμένος στην 15η μοίρα του Καρκίνου, ο Ερμής, στην 15ο της Παρθένου, ο Κρόνος, στην 21ο του Ζυγού, ο Άρης στην 28ο του Αιγόκερω, η Αφροδίτη στην 27η μοίρα των Ιχθύων. Ο Ήλιος στην 19ο του Κριού, η Σελήνη στην 3ο του Ταύρου.
Αυτές οι μοίρες έξαρσης αντιστοιχούν στο μεσαίο δεκανό του Καρκίνου και της Παρθένου και οι υπόλοιπες στο τελευταίο  δεκανό του Ζυγού, του Αιγόκερω και των Ιχθύων, εκτός του Ηλίου και της Σελήνης.
Έχει προταθεί ότι τα Υψώματα (εξάρσεις) αναπτύχθηκαν στα Βαβυλωνιακά αστρολογικά κείμενα και αναφέρονται ως «μυστικοί τόποι» των πλανητών και η διαφορά με τα Ελληνικά όμοια κείμενα, είναι στο ότι οι Βαβυλώνιοι δίνουν μια πιο ευρεία περιοχή κι όχι μια μόνο μοίρα. Πιθανά οι μυστικοί αυτοί τόποι έχουν τη ρίζα τους στις Αιγυπτιακές ιδέες που βρέθηκαν σε κείμενα. Ξέρουμε πως πάνω από 1000 πριν την καταγραφή των βαβυλωνιακών Υψωμάτων, οι Αιγύπτιοι προσέφεραν προσευχές και δεήσεις τιμώντας τα σημεία με την ιδιαίτερη ισχύ.
Τουλάχιστον πριν το 2000 π.Χ. έχουν βρεθεί λίστες με τους δεκανούς, που αποτελούνται από δώδεκα σειρές με τριάντα έξι στήλες με τέσσερις επιπλέον στήλες. Μια γραμμή ορίζει τις ημερομηνίες και αναλύει τη θεότητα, τον προσανατολισμό κι άλλα.
Αυτό το «πρότυπο» συμφωνεί απόλυτα με το Ελληνικό και Βαβυλωνιακό και δίνει το Ύψωμα του Ερμή να είναι στον έβδομο δεκανό μετά το Δία. Το Ύψωμα του Άρη στον εικοστό μετά το Δία. Το Ύψωμα της Αφροδίτης στον έβδομο δεκανό μετά τον Άρη και στον εικοστό μετά τον Ερμή.
Έτσι, 2000 χρόνια αργότερα, οι τέσσερις πλανήτες έχουν τις ίδιες τιμημένες θέσεις στους ίδιους δεκανούς.
Το θέμα είναι πως η επιλογή δεν είναι τυχαία. Υπάρχει ένας σύνδεσμος μεταξύ του θεού Άμμωνα και Κάνωπου. Στις 26 Φεβρουαρίου 1953 π.Χ., οι πέντε πλανήτες ορατοί με γυμνό μάτι σχημάτισαν ένα συνδυασμό συνόδου, στον ανατολικό ουρανό πριν την αυγή. Πιστεύεται ότι είναι το πιο κοντινό γεγονός πλανητών κατά τα τελευταία 5.000 έτη. Κατά πάσα πιθανότητα, εδώ έχει συνδεθεί η προέλευση του κινεζικού ημερολογίου. Επίσης, από αυτήν την εποχή ξεκίνησε ο συνδυασμός του Κανώπου με τους πλανήτες, σαν αστέρας παρατήρησης για ένα μεγάλο διάστημα. 
Εδώ παραθέτω δύο εικόνες, μία από αστρονομικό πρόγραμμα και μία από αστρολογικό.

 
 


Ο Κάνωπος και ο Σείριος είναι σεβαστοί, επειδή συνδέονται με τις θεότητες που ελέγχουν τις συνθήκες στη γη. Η ηλιακή ανατολή τους σημειοδοτεί την έναρξη θρησκευτικών γιορτών και νέων περιόδων εργασιών.
Τα Υψώματα του Ερμή και του Δία ανήκουν σε χρυσούς δεκανούς. Επιστήμονες που ασχολήθηκαν ειδικά με το Ύψωμα του Δία, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως αυτό είναι ανάμεσα στους Διδύμους και τον Καρκίνο και ότι πολύ αργότερα οι Έλληνες το τοποθέτησαν στο μέσον του Καρκίνου. Αυτό μπορεί να προήλθε από μια φυσική σύγχυση, καθότι ο Σείριος είναι η πραγματική καταγωγή του Υψώματος του Δία. Μπορεί επίσης να έγινε έτσι για να μπορεί να διατηρηθεί το πρότυπο του υπολογισμού των μερών. Το πρότυπο των επτά και είκοσι δεκανών είναι βέβαιο πως προήλθε από τους Αιγυπτίους και αργότερα ενσωματώθηκε στους Βαβυλωνιακούς μυστικούς τόπους. Για την Ελληνική Κοσμολογία, είναι σχεδόν απίθανο να την πήραν από τους Βαβυλώνιους και μάλλον υιοθετήθηκε από το Αιγυπτιακό πρότυπο.
Όλα δείχνουν πως τα Υψώματα έχουν τις ρίζες τους στην αιγυπτιακή θρησκεία του Μέσου Βασιλείου που διήρκεσε από το 2000πΧ ως το 1700πΧ. 

 
Περὶψωμάτων Κλαυδίου Πτολεμαίου
Τὰ δὲ καλούμενα τῶν πλανωμένωνψώματα λόγονχει τοιόνδε.

πειδὴ γὰρ ὁ ἥλιοςν μὲν τῷ Κριῷ γενόμενος τὴν εἰς τὸψηλὸν καὶ βόρειονμικύκλιον μετάβασιν ποιεῖται, ἐν δὲ ταῖς Χηλαῖς τὴν εἰς τὸ ταπεινὸν καὶ νότιον, εἰκότως τὸν μὲν Κριὸνςψωμανατεθείκασιν αὐτῷ, καθ' ὃνρχεται καὶ τὸ τῆςμέρας μέγεθος καὶ τὸ τῆς φύσεως αὐτοῦ θερμαντικὸν αὔξεσθαι, τὰς δὲ Χηλὰςς ταπείνωμα διὰ τὰναντία.

δὲ τοῦ Κρόνου πάλιννα πρὸς τὸνλιονχῃ διάμετρον στάσινσπερ καὶπὶ τῶν οἴκων, τὸν μὲν Ζυγὸνντικειμένωςςψωμαλαβε, τὸν δὲ Κριὸνς ταπείνωμα. ὅπου γὰρ τὸ θερμὸν αὔξεται, ἐκεῖ μειοῦται τὸ ψυχρόν, καὶπου τὸ ψυχρὸν αὔξεται, ἐκεῖ μειοῦται τὸ θερμόν.

πάλινπειδὴν τῷψώματι τοῦλίου τῷ Κριῷ συνοδεύσασασελήνη πρώτην ποιεῖται φάσιν καὶρχὴν τῆς τοῦ φωτὸς αὐξήσεως  καὶσπερανεὶψώσεωςν τῷ τοῦδίου τριγώνου πρώτῳ ζῳδίῳ τῷ Ταύρῳ, τοῦτο μὲν αὐτῆςψωμακλήθη, τὸ δὲ διάμετρον τὸ τοῦ Σκορπίου ταπείνωμα.

μετὰ ταῦτα δὲμὲν τοῦ Διὸς τῶν βορείων καὶ γονίμων πνευμάτωνποτελεστικὸςν, ἐν τῷ Καρκίνῳ μάλιστα βορειότατος γινόμενος, αὔξεται πάλιν καὶ πληροῖ τὴνδίαν δύναμιν, ὅθεν τοῦτο μὲν τὸ δωδεκατημόριονψωμα πεποιήκασιν αὐτοῦ, τὸν δὲ Αἰγόκερων ταπείνωμα.

δὲ τοῦρεως φύσει καυσώδηςν καὶ μᾶλλονν Αἰγόκερῳ διὰ τὸ νοτιώτατος γίνεσθαι καυστικώτατος γινόμενος, καὶ αὐτὸςψωμα μὲνλαβεν εἰκότως κατ' ἀντίθεσιν τῷ τοῦ Διὸς τὸν Αἰγόκερων, ταπείνωμα δὲ τὸν Καρκίνον.

πάλιντῆςφροδίτηςγραντικὸςν φύσει καὶ μᾶλλονν τοῖςχθύσιν, ἐν οἷςτοὺγροῦαροςρχὴ προσημαίνει, καὶ αὐτὸς αὐξάνων τὴν οἰκείαν δύναμιν, τὸ μὲνψωμασχενν τοῖςχθύσι, τὸ δὲ ταπείνωμαν τῇ Παρθένῳ.

δὲ τοῦρμοῦ τὸναντίον μᾶλλονπόξηροςν εἰκότως κατὰ τὸντικείμενονν μὲν τῇ Παρθένῳ, καθ' ἣν τὸ ξηρὸν μετόπωρον προσημαίνει, καὶ αὐτὸςσπερψοῦται, κατὰ δὲ τοὺςχθύαςσπερ ταπεινοῦται.Οι αποκαλούμενες Εξάρσεις των πλανητών έχουν την ακόλουθη εξήγηση.
Δεδομένου ότι ο Ήλιος, όταν είναι στον Κριό, κάνει τη μετάβασή στο βόρειο και υψηλότερο ημικύκλιο και στο Ζυγό περνά στο νότιο και χαμηλότερο, του έχουν ορίσει κατάλληλα τον Κριό ως Έξαρσή του, επειδή εκεί το μήκος της ημέρας και η δύναμη θέρμανσης της φύσης του αρχίζουν να αυξάνονται και ο Ζυγός σαν Πτώση του για τους αντίθετους λόγους.

Ο Κρόνος πάλι, ορίζεται να έχει μια θέση απέναντι από τον Ήλιο, όπως επίσης φαίνεται στο θέμα των Οίκων τους, αντίθετα, ο Ζυγός σαν Έξαρσή του και ο Κριός σαν Πτώση του, όπου η θερμότητα αυξάνεται, εκεί το κρύο μικραίνει και όπου η θερμότητα μικραίνει το κρύο αντίθετα αυξάνεται.

Και εφόσον η Σελήνη ερχόμενη σε συζυγία στην Έξαρση του Ήλιου στον Κριό, παρουσιάζει την πρώτη φάση της και αρχίζει να αυξάνει το φως της και τρόπον τινά, το ύψος της στο πρώτο ζώδιο της Τριπλότητάς της, τον Ταύρο, αυτό κλήθηκε Έξαρσή της και διαμετρικά απέναντι από το ζώδιο, στο Σκορπιό, η Πτώση της.

Μετά, ο Δίας που παράγει τους γόνιμους Βόρειους ανέμους, φθάνει στον απώτατο Βορρά στον Καρκίνο και φέρνει τη δύναμή του σε πληρότητα. Επομένως έκαναν αυτό το ζώδιο Έξαρσή του και τον Αιγόκερω, Πτώση του.

Ο Άρης, που είναι από φύση φλογερός και γίνεται όλο περισσότερο, έτσι στον Αιγόκερω επειδή σε αυτόν είναι στον απώτατο νότο, έλαβε φυσικά τον Αιγόκερω ως Έξαρσή του, σε αντίθεση με το Δία, και τον Καρκίνο για Πτώση του.

Η Αφροδίτη, εντούτοις, δεδομένου ότι είναι υγρή στη φύση και αυξάνει την κατάλληλη δύναμή της ακόμα πιο πολύ στους Ιχθείς, όπου η αρχή της υγρασίας της άνοιξης είναι ενδεικνυόμενη. Έχει την Έξαρσή της στους Ιχθείς και την Πτώση της στην Παρθένο.

Ο Ερμής αντίθετα, δεδομένου ότι είναι ξηρός, από αντίθεση είναι φυσικά εξυψωμένος, τρόπον τινά, στην Παρθένο στην οποία το ξηρό φθινόπωρο υποδηλώνεται και είναι σε Πτώση στους Ιχθείς.


Αστρονομικοί ΌροιΤι είναι η Ορθή Αναφορά
Η Ορθή Αναφορά είναι μια από τις συντεταγμένες που χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τη θέση στην ουράνια σφαίρα στο σύστημα των συντεταγμένων του Ισημερινού. Είναι το ισοδύναμο του γεωγραφικού μήκους στη Γη, αλλά μετριέται σε ώρες, λεπτά και τα δευτερόλεπτα του χρόνου προς ανατολάς, αρχίζοντας από το μηδέν σημείο, το οποίο λαμβάνεται ως η διατομή του ουράνιου ισημερινού και της εκλειπτικής, γνωστό ως Πρώτο Σημείο του Κριού. Μια ώρα της Ορθής Αναφοράς ισούται με τόξο 15 μοιρών. Είναι η γωνία μέσω της οποίας η ουράνια σφαίρα εμφανίζεται να γυρίζει σε αστρικό χρόνο μίας ώρας, καθώς περιστρέφεται η Γη.

Τι είναι ο Αστρικός Χρόνος;
Είναι ο χρόνος που μετριέται από την περιστροφή της Γης, αναφορικά στους Αστέρες, παρά με τον Ήλιο που είναι η βάση για τον αστρικό χρόνο. Ο τοπικός αστρικός χρόνο είναι πρακτικά μια θέση που δίνεται από την Ορθή Αναφορά του Μεσημβρινού. Έτσι, είναι μια άμεση ένδειξη αν ένα ουράνιο σώμα είναι ορατό στη δεδομένη στιγμή. Είναι μια σημαντική μέτρηση χρόνου, για αυτό και τα αστεροσκοπεία χρησιμοποιούν αστρικά ρολόγια.

Μετάπτωση των πόλων.
Λέγεται και μετάπτωση των Ισημεριών.
Η Μετάπτωση οφείλεται στην μετακίνηση του άξονα περιστροφής ενός αστικού σώματος, σε μορφή κώνου. Η κίνηση αυτή είναι 1μοίρα ανά 72 έτη, τόση όση και η κίνηση των Αστέρων στον Ουράνιο Θόλο. Η κίνηση είναι αργή και αλλάζει τις συντεταγμένες τόσο στον Ισημερινό, όσο και στο μήκος της Εκλειπτικής. Ο βόρειος πολικός άξονας της Γης κινείται γύρω από αυτόν της Εκλειπτικής με μια γωνιώδη ακτίνα, περίπου 23,5 μοίρες. Για να ολοκληρωθεί η κίνηση απαιτούνται περίπου 26.000 έτη.
Η Μετάπτωση ήταν γνωστή στους αρχαίους Έλληνες.
Αυτή είναι μια εικόνα της κίνησηςΣτον υπολογισμό της μετάπτωσης βρίσκεται η διαφορά των θέσεων των αστρικών σωμάτων, μεταξύ Τροπικής και Αστρικής Αστρολογίας.
Ενώ το φαινόμενο είναι υπαρκτό, η Αστρική Αστρολογία δεν το λαμβάνει υπόψη, σε αντίθεση με την Τροπική.
Οι θέσεις της Αστρικής Αστρολογίας είναι κατά προσέγγιση ίδιες με αυτές της αστρονομίας, με κάποιες διαφορές όμως.
Βλέπουμε την Ορθή Αναφορά (RA) του Ήλιου στις 22 Ιουνίου να είναι 6ώρες, 4λεπτά και 38.771δεύτερα από ένα πρόγραμμα αστρονομίας, ενώ η αστρική αστρολογία την υπολογίζει σε6ώρες, 4λεπτά και 36.35δεύτερα. Φαινομενικά η διαφορά είναι μικρή, αλλά στην πράξη ισούται με 37δεύτερα της μοίρας, περίπου.Αν και υπάρχει μια διαμάχη αιώνων μεταξύ αστρικών και τροπικών αστρολόγων, κατ’ ουσία, και οι δύο δεν έχουν να χάσουν, ούτε να κερδίσουν τίποτα. Και στις δύο περιπτώσεις οι θέσεις των σωμάτων είναι μάλλον φαινόμενες και τις μόνες σίγουρες θέσεις θα δώσει μόνο η αστρονομία.
Άλλωστε, όπως σωστά δηλώνουν επιφανείς αστρολόγοι, η αστρολογία είναι προϊόν στατιστικής καταγραφής συμβάντων και όχι επιστημονικής τεκμηρίωσης. Ως τέτοια καταγραφή, θα πρέπει να καθιστά τους αρέσκοντες στην έρευνά της, επιφυλακτικούς, αναφορικά με την ακρίβεια κι όχι την εφαρμογή των ρηθέντων.
Οι αρχαίοι πολύ σωστά χώριζαν το έτος σε εποχές και τούτο διότι η παρατήρηση επέτρεπε την καταγραφή των Διοσημειών, κάτι απαραίτητο στις αλλαγές του καιρού, τις καλλιέργειες και τη φυσική κατάσταση της Γης.
Για αυτό, η προσωπική μου άποψη είναι, να δεχόμαστε και τα δύο συστήματα, να ερευνούμε τις ρίζες τους και να μελετάμε τις γραφές.
Το θέμα της αστρολογίας, αν θέλουμε να το κατατάξουμε, σαν προέλευση, θα πρέπει να μελετήσουμε καταγραφές του στις πυραμίδες κι όχι μόνο, που βεβαίως περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Επίσης στη μορφή του Μίθρα, των Ελλήνων Θεών και σε αυτά που έχουν ειπωθεί από τον Όμηρο στην Ιλιάδα.
Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

Νάντε αλίανΝάντε αλίαν μάδχαρ αλατζάιμπ τάτζιντχου αουνάλακα φι αναουάιμπ κούλου χαμίν ουά γάμιν σαγιάτζαλι μπιουλαγιάτικα για Αλί για Αλί για Αλίناد علياً مظهر العجائب تجده عوناًً لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي
 


Οφέλη λέγοντας το εδάφιο Νάντε Αλίαν
1. για προστασία από εχθρούς, διάβασε 27 φορές κάθε μέρα.
2. για τον πλούτο, διάβασε 12 φορές.
3. για την ευτυχία, διάβασε 31 φορές κάθε μέρα.
4. για να νικήσεις τους εχθρούς, διάβασε 17 φορές.
5. για τον φθόνο, για μάτιασμα και ζήλια, διάβασε 21 φορές.
6. για να ξεφύγεις από περιορισμό της ελευθερίας και ποινικές διώξεις, διάβασε 16 φορές.
7. για να ανοίξεις την τύχη, διάβασε 50 φορές.
8. για διάλυση αφεντάδων που είναι δυνάστες, διάβασε 20 φορές.
9. για ενίσχυση στα θέματα της καρδιάς, διάβασε 25 φορές.
11. για δόξα, διάβασε 10 φορές.
12.  για ενορατικό όνειρο, διάβασε 7 ονομάζοντας τι θέλεις να δεις.
13. για επίλυση σημαντικών προβλημάτων γάμου και παιδιών, διάβασε κάθε μέρα 1000 φορές.


Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Ἐρεσχιγὰλ

 .......................................
Μοίραις, Ἀνάγκαις,
Βασκοσύναις, Λοιμῷ, Φθόνῳ καὶ φθι-
μένοις ἀώροις, βιομόροις πέμπω τρο-
φάς· τρικάρανε, νυχία, βορβοροφόρβα,
Παρθένε, κλειδοῦχε Περσέφασσα,
Ταρτάρου Κόρη,
γοργῶπι, δεινή, πυρι-
δρακοντόζωνε παῖ· ὁ δεῖνα ἐκ τῆς τροφῆς
ἑαυτοῦ καταλείψανα δάκρυσιν ἔμιξεν
καὶ στενάγμασιν πικροῖς, ὅπως αὐτὸν
καρπίσησθε βασάνοις ἐχόμενον,
ἥρωες ἀτυχεῖς, οἳ ἐν τῷ δεῖνα τόπῳ συν-
έχεσθε, λειψίφωτες ἀλλοιόμοροι·
τὸν δεῖνα καρπίσασθε τὸν πονοῦν-
τα καρδίαν, ἕνεκεν τῆς δεῖνα, τῆς ἀσεβοῦς
καὶ ἀνοσίας. ἄξατε οὖν αὐτὴν βασανι-
ζομένην, διὰ τάχους ειουτ Ἀβαώθ·
ψακερβα· Ἀρβαθιάω· λαλαοϊθ·
ιωσαχωτου· αλλαλεθω· καὶ σὺ, κυρία
βορφοροφόρβα· συνατρακαβι βαυ-
βαραβας ενφνουν· Μορκα· Ἐρεσχιγὰλ
νεβουτοσουαληθ· πέμψον δὲ Ἐρινύν,
Ὀργογοργονιοτριαν, ψυχὰς καμόν-
των ἐξεγείρουσαν πυρί, ἥρωες ἀτυ-
χεῖς ἡρωίδες τε δυστυχεῖς, οἱ ἐν τού-
τῳ τῷ τῷ τόπῳ, οἱ ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ, οἱ
ἐν ταύτῃ τῇ ὥρᾳ, οἱ ἐπὶ ταῖς μυρίναις
σοροῖς· ἐπακούσατέ μου καὶ ἐξεγείρα-
τε τὴν δεῖνα ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ καὶ ἀφέ-
λεσθε αὐτῆς τὸν ἡδὺν ὕπνον ἀπὸ τῶν
βλεφάρων καὶ δότε αὐτῇ στυγερὰν μέ-
ριμναν, φοβερὰν λύπην καὶ μετα-
ζήτησιν τῶν ἐμῶν τύπων καὶ θέ-
λησιν τῶν ἐμῶν θελημάτων, ἄχρις
ἂν ποιήσῃ τὰ ἐπιτασσόμενα αὐτῇ
ὑπ' ἐμοῦ.
............................................
..........................................
κυρία Ἑκάτη Φορβα φορβω-
βαρ βαρω φωρφωρ φωρβαϊ,
.......................................
...................................
 Ἑρμῆ χθόνιε καὶ Ἑκάτη χθονία
καὶ Ἀχέρων χθόνιε καὶ ὠμοφάγοι
χθόνιοι καὶ θεὲ χθόνιε καὶ
ἥρωες χθόνιοι καὶ Ἀμφιάραε
χθόνιε καὶ ἀμφίπολοι χθόνιοι
καὶ πνεύματα χθόνια καὶ Ἁμαρ-
τίαι χθόνιαι καὶ Ὄνειροι χθόνιοι
καὶ Ὅρκοι χθόνιοι καὶ Ἀρίστη χθονία
καὶ Τάρταρε χθόνιε καὶ Βασκανία
χθονία, Χάρων χθόνιε καὶ ὀπά-
ονες χθόνιοι καὶ νέκυες καὶ οἱ δαί-
μονες καὶ ψυχαὶ ἀνθρώπων πάν-
των· ἔρχεσθε σήμερον, Μοῖραι καὶ
Ἀνάγκη, τελέσατε τὰ γινόμενα
ἐπὶ τῆς ἀγωγῆς ταύτης, ὅπως ἄξητέ
μοι τὴν δεῖνα τῆς δεῖνα, ἐμοί, τῷ δεῖνα τῆς δεῖνα ....,
ὅτι ἐπικαλοῦμαι· Χάος ἀρχέγονον,
Ἔρεβος, φρικτὸν Στυγὸς ὕδωρ,
νάματα Λήθης Ἀχερουσίατε λί-
μνη Ἅιδου, Ἑκάτη καὶ Πλουτεῦ
καὶ Κούρα, Ἑρμῆ χθόνιε, Μοῖραι
καὶ Ποιναί, Ἀχέρων τε καὶ Αἴακε,
πυλωρὲ κλείθρων τῶν ἀϊδίων,
θᾶττον ἄνοιξον, κλειδοῦχέ τε Ἄνου-
βι φύλαξ. ἀναπέμψατέ μοι τῶν νε-
κύων τούτων εἴδωλα πρὸς ὑπη-
ρεσίαν ἐν τῇ ἄρτι ὥρᾳ ἀνυπερθέτως,
ἵνα πορευθέντες ἄξωσί μοι, τῷ δεῖνα,
τὴν δεῖνα τῆς δεῖνα. κοινόν. ἡ Ἶσις ἔβη συνό-
μευνον ἀδελφὸν ἔχουσα ἐν ὤ-
μοις, Ζεὺς δὲ κατελθὼν ἀπ' Οὐλύμ-
που ἕστηκε μένων τὰ εἴδωλα
τῶν νεκύων ὑπάγοντα πρὸς τὴν
δεῖνα καὶ ποιοῦντα τὸ δεῖνα πρᾶγμα.
......................................... ἦλθον
πάντες θεοὶ ἀθάνατοι καὶ πᾶσαι 
θεαὶ ἰδεῖν τὰ εἴδωλα τῶν νε-
κύων τούτων. μὴ μέλλετε οὖν
μηδὲ βραδύνητε, ἀλλ' ἀποπέμπε-
τε, θεοί, τὰ εἴδωλα τῶν νεκύων
τούτων, ὅπως ἀπελθόντα πρὸς
τὴν δεῖνα ποιήσωσι τὸ δεῖνα πρᾶγμα, .....,
ὅτι ὑμᾶς ἐξορκίζω κατὰ τοῦ Ἰάω
καὶ τοῦ Σαβαὼθ καὶ Ἀδωναὶ πα-
τραξιλυτρα· βουρρεφαωμι ας-
σαλκη αϊδουναξ σεσενγεν.....
βαλιαβα ερεχχαρνοι· αβε-
ριδουμα· σαλβαχθι εισερσε
ραθω· εισερδα ωμι σισιφνα·
σισαεδουβε· αχχαριτωνη
αβεριφνουβα ιαβαλ δενα-
θι ϊθρουφι· ἀναπέμψατε τὰ εἴδω-
λα τῶν νεκύων τῶνδε πρὸς τὴν δεῖνα
τῆς δεῖνα, ὅπως ποιήσωσιν τὸ δεῖνα πρᾶγμα. ......


Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014

Οδοιπορίες31-1-1986
Οδοιπορίες
Στα δέκα αυτά χρόνια που κράτησε η κύησή σου, σε έχανα και σε εύρισκα σε διάφορα επίπεδα. Πάντα ήσουν μόνη χωρίς καμιά προσανατόλιση, βουτηγμένη σε έναν αγώνα που όλο μεγάλωνε σαν έφθανε η ώρα της γέννας.
Ακόμα δεν στέγνωσαν τα αίματα και σε βρίσκω να ξαναρχίζεις άλλο αγώνα στο φως του Ήλιου, στην ενστικτώδη πορεία της Σελήνης, στον Πλουτώνιο χρόνο της στιγμής.
Θαμπωμένη από εκείνο το κάλλος της αποκάλυψης, μπόρεσες και στήλωσες τα μάτια του στο Όνομά Του, γραμμένο σε εκείνη την γνωστή σου από κύκλους πριν, γραφή.
Ρίγησες και μουρμούρισες το πολυειπωμένο κάλεσμά του, λες και ήθελες να τραβήξεις πάνω σου όλο εκείνο το μαγνητισμό που υπήρχε, λες και πάσχιζες να γίνεις ένα με το Όλο, ενεργοποιώντας ότι είχε απομείνει ναρκωμένο μέσα σου.
Αφέθηκες στην εικόνα της πόλωσης, σταθμίζοντας υποσυνείδητα όλες εκείνες τις ροπές σου, γνωρίζοντας ότι πάλι μόνη θα τραβήξεις το δρόμο της διαβίωσης, όπως μόνη τελείωσες το δρόμο της κύησης.
Γνωστές παραδόσεις τράβηξαν την προσοχή σου, αγαλλίασε το μέσα σου γιατί μπόρεσες να ερμηνεύσεις δυό έννοιες μαζί, με αυτή τη μικρή πληροφόρηση που ήδη απέκτησες τον καιρό της ανηφοριάς. Απρόφερτα νοήματα πέρασαν σαν εικόνα μπροστά σου, βεβαιώνοντας την καθορισμένη αποστολή σου, καθησυχάζοντας τον τρελλό χορό των προβληματισμών σου, αν τούτος είναι πράγματι ο Γολγοθάς σου..
Πλασματικές εικόνες εξατμίσθηκαν, εξωτερικεύθηκε όλο το μεγαλείο της ενοποίησής σου, δέχθηκες για άλλη μια φορά ταπεινά το πρόσταγμά Του, αρνούμενη στον εαυτό σου εκείνο το «θέλω», φωνάζοντας για χιλιοστή φορά πως, ότι έρχεται είναι κτήμα σου, το έχεις ήδη από πριν, το τεκμηριώνεις τούτη η ώρα, το συμβολίζεις με τη μυστική γραφή δίνοντάς του την έννοια της Διαθήκης για να περάσει πλέον στον επόμενο που θα σε ακολουθήσει μα πάνω από όλα, στην δική σου Δημιουργία.
Με φώναξες την ώρα εκείνη, τυλιγμένη στο ανέβασμα, όταν είχες τη ζεστασιά του βλέμματός Του, για να σε καμαρώσω όπως ήσουν ντυμένη μέσα στο διχασμό του «είναι» σου, κι εγώ κραύγασα το «αλίμονο», γιατί έβλεπα τα πόδια σου πως ήταν ακόμα ριζωμένα σε τούτη τη σάρκα μου.
Βημάτισες δειλά και απορούσες, ψάχνοντας όλες τις μήτρες σου, να βρεις εξήγηση για το βηματισμό σου. Χαιρέτησες και μου χαμογέλασες με την ικανοποίηση ζωγραφισμένη στα μάτια σου. Έφευγες όμως. Τον ζητούσες να έρθει κοντά, και την άλλη μέρα το έβαλες σκοπό. Τώρα ψάχνω να βρω την αιτία μέσα από το κατασκεύασμά σου, αν ο πόθος σου είναι κομμάτι της αποστολής σου ή μια γήινη αδυναμία να τραβήξεις στο δρόμο σου κι άλλους, για να γίνετε οδηγοί στα παιδιά, στα μικρά παιδιά πούχουν πια γεράσει.
Και ‘γω σε γυρίζω πίσω, στα τελευταία στάδια της κύησης, όταν με πίεζες να σε αφήσω να βγεις, δείχνοντάς σου πως σε δίδαξα να αυταπαρνιέσαι, να αγαπάς, να θυσιάζεις για όλα αυτά που έχουν ένα κοινό όνομα. Ικανοποιήθηκα γιατί ο πόλεμος τέλειωσε ανάμεσά μας. Είμαστε ενωμένοι στο δρόμο, αδέλφια στον ίδιο αγώνα, ταυτισμένοι την ώρα της αναφοράς.
Σού έφτιαξα ένα στρατόπεδο με μοναδικό αρχηγό και μοναδικό στρατιώτη εσένα, για να οπλίσεις το χώρο σου κι ήταν έκπληξη το γεγονός πως όλα ήταν στη θέση τους πριν καλά-καλά ψιθυρίσεις τι όπλα χρησιμοποιείς. Οίδα τη συνείδησή σου. Γέννησες τώρα εσύ, τη δύναμή μου. Ενωθήκαμε αδιάσπαστα την ύστατη στιγμή δικαιώνοντας το όνομά Του, ακολουθώντας εκείνη την πρωταρχική πορεία μέσα στον κύκλο της εξέλιξης, για να φθάσουμε στο δωδέκατο σημείο, για να φωνάξουμε ταυτόχρονα ο ένας στον άλλον τη πολυπόθητη λέξη «Ράμχα», για να περάσουμε στο διαμετρικό σημείο λαφρώνοντας το βάρος από τους ώμους μας, στο όνομα μιας αποστολής που χαρακτηρίζει τον αιματοβαμμένο καιρό του τέσσερα.
Υλοποιηθήκαμε σε ένα τρίγωνο, πού ανακατατάσσεται στα στενά γήινα πλαίσια, μας θεωρίας που πεθαίνει, μιας πανανθρώπινης αγάπης που γεννιέται, ελεγχόμενο από τη Σοφία του με Καρμικές φευγαλέες αμοιβές.
ولي2-5-1989
Οδοιπορίες
Μιλάς για ένα Καρμικό ανέβασμα; Μήπως η οδύνη του καιρού σου σ’ οδηγεί σ΄ εκφράσεις που ταιριάζουν πιότερο στην κουρασμένη από ομίχλη καρδιά σου;
Μήπως λαθεμένα νομίζεις πως η επανάληψη παλιών στροφών ταυτίζεται με την παρουσία της Ειμαρμένης;
Ποια είναι η Γνώση σου; Είδαν τα τρία τμήματα της καρδιάς σου αυτό το Φως; Ντύθηκες με την Ηλιακή Κορώνα που δεσπόζει των εφτά σταυρωμένων Ρόδων; Στάθηκες στον μέσον της Αγάπης του Πεντάκτινου; Πρόφερες ταπεινά το δικό σου συμβολικό όνομα «Ουρούντ»;
Πόσες και πόσες ερωτήσεις υπάρχουν για σένα, γραμμένες πλάι-πλάι, από Ανθρώπους που ντύθηκαν στα λευκά και έγραψαν με ανείπωτη ταπεινοσύνη το μόνο αιώνιο Όνομά Της!
Βρίσκεσαι στο σημείο εξέλιξης «3» κι η καρδιά σου, αυτή η μικρή ανθρώπινη καρδιά δεν γνωρίζει ακόμα, ούτε το Αλιφ.
Προς τα πού πορεύεσαι; Γιατί όλος αυτό ο σαματάς; Γιατί όλοι αυτοί οι αγώνες;
Γύρνα και κείττα τα πόδια σου. Σταθεροποιήθηκαν σε ένα σημείο κενό. Οι κραδασμοί σου είναι παροδικοί και επιδερμικοί. Με ποια λογική θα ξεφύγεις από αυτό το σημείο; Δεν είναι μόνο η Διδαχή. Χρειάζεται πράξη, άσκηση και πάνω από όλα ένα Χέρι. Μέσα σε αυτόν τον κούφιο κόσμο που βρίσκεσαι, πού θα τα βρεις όλα τούτα; Ποιος θα σου διδάξει γιατί το Αλιφ γράφεται έτσι κι όχι αλλιώς; Ποιος θα σου εξηγήσει γιατί ήταν 28 γράμματα κι όχι 40; Τελικά δέχεσαι ότι χρειάζεσαι κάποια θύελλα για να φύγουν όλα τα φύκια που στρογγυλοκάθισαν στα περίεργα ακρογιάλια σου;
Μιλάς μαζί μου και εγώ έχω σηκώσει στις έρημες πλάτες μου 16 χρόνια έρευνας. Κι όμως είμαι ακόμα στο έκτο σημείο. Ξέρεις πόσα ακόμα μένουν; Άλλα έξι.
Είμαι φιλόδοξη και γίνομαι ακόμα πιο πολύ, όταν καταλαβαίνω πως η ώρα της γέννας μου δεν θα βγάλει κανένα τερατάκι- γιατί από τέτοια έχω αρκετά – αλλά ένα ωραίο ΓΥΙΟ. Βλέπεις, φίλε μου, όλες εμείς ζητάμε κάτι συγκεκριμένο.
Έχω ξεκαθαρίσει εικόνες μέσα μου για όλα όσα ξέρω, για όλα όσα πιστεύω. Τώρα, στο χρόνο αυτό, κυριολεκτικά, σε αυτήν την στιγμή, αυτό που γνωρίζω είναι ότι δεν είσαι αυτό που είσαι.
Το να παραστήσεις το γεφύρι, είναι μια προσφορά. Ανήκει όμως στο εργατικό προσωπικό. Έχεις πάρει είδηση πού είσαι; Ποιος είσαι;
Και ξαναγυρίζω στο Κάρμα. Μήπως γνωρίζεις ποιο είναι το δικό σου; Τις εκρηκτικές καταστάσεις σου, μήπως τις ονομάζεις έτσι;
Ίσως σε πονώ. Θα είναι ευχαρίστησή μου. Ο Πόνος, αυτός που σε οδηγεί στα Σκοτάδια μέσα στα σπλάχνα της Μάνας-Γης, θα σου φέρει το Θάνατο και την Αγάπη. Πριν όμως από αυτό, θα ανεβείς σε εκείνα τα Ύψη που οι Αετοί κουρνιάζουν, ο Αιθέρας ψιθυρίζει το Αιώνιο Κάλεσμα και την πιο Ιερή Λέξη «Νιρβάνα»! Εκεί, θα αναπαυθείς και το Αιώνιο Κενό θα γεμίσει με το Φως της Αλήθειας τα μάτια σου. Κι έπειτα θα φθάσεις σε αυτό το μακρινό Τόπο, όπου οι βράχοι θα σχηματίζουν τους τέλειους κύβους, οι πυραμίδες κοσμούν τα σύμβολα των Αιώνων, η Ζωή μορφοποιείται μόνο με μια λέξη. Εκεί, σε αυτόν τον Τόπο, η σκιά του Εγώ μου θα σε αγκαλιάσει, γιατί ο Τόπος αυτός είναι το Καταφύγιό μου.
Θα σου δώσω μια εικόνα κι αφού την διαβάσεις προσεκτικά, κοίταξέ με κι επικοινωνία θα μου δώσει το «ναι» ή το «όχι» της αποδοχής σου. Ίσως νάρθε η ώρα, που το μεγάλο Φίδι θα στρέψει την προσοχή τους σε ένα κομμάτι του Είναι σου. Ίσως νάρθε  ο καιρός που τα ανώτερα Ύδατα των Εφτά Ουρανών θα θέσουν την πρακτική.
Πρώτα-πρώτα πρέπει να κάνεις με επιτυχία τις μελέτες σου και να περάσεις χωρίς αντίδραση εσωτερική κι εξωτερική, τις δοκιμασίες σου. Έπειτα να ισχυροποιήσεις τη μαγνητική σου δύναμη. Να διδαχτείς τη θεωρία της αλχημείας και της μαγείας. Να νοιώσεις τις αντιδράσεις των Ανωτέρων Δυνάμεων. Να βρεθείς σε Έκσταση. Να διδαχθείς τη θεραπευτική με όποιο τρόπο θέλεις, με την προϋπόθεση ότι θα κάνεις χρήση των Ανωτέρων Δυνάμεων. Να μάθεις τη δύναμη στο ηλιακό σύστημα, από που ονομάζουμε αστρολογία. Να διδαχθείς τη Θεουργία. Να μελετήσεις το Νοητό Κόσμο κι έπειτα τον Θείο Κόσμο.
Τότε οι θείες Ιεραρχίες θα σου χαρίσουν αυτό που όλοι ζητάμε «Νιρβάνα». Τότε θα ξαναβρεθείς στο Αλιφ, στο πιο αγαπημένο και τιμημένο σημείο.
Το παρελθόν σου αποκαλύπτει το μέλλον. Ίσως είναι αναγκαίο να τρέξεις σε πολύ προηγούμενα παρελθόντα. Μέσα σου έχεις τον φιλοσοφικό λίθο, το Ιδανικό της Δημιουργίας. Αυτό που στην έξω πράξη εκφράζεται με χιλιάδες τρόπους μέσα στην πολυτάραχη ζωή σου.
Σήμερα, αρχές Μάη, με μεγάλη θλίψη ανακοινώνω ότι οι απογοητεύσεις για όλους εμάς που διαβάζουμε τις άφατες σκέψεις των άλλων, είναι καθημερινές. Κάποτε, διδάχθηκα έναν κανόνα «Όταν θα πλησιάσεις το Βαρύ Μυστικό θα είσαι μόνος. Οι άνθρωποι θα φύγουν από δίπλα σου, θα νοιώσεις τη συμμετοχή σου στο μεγάλο Κενό. Μετά θα αρχίσει ο Κύκλος της Δημιουργίας του Κάρμα. Τα άτομα είναι ορισμένα και καθορισμένα.» Και πάλι σήμερα, είδα την εφαρμογή του, σαν συνειδητοποίησα πόσο δύσκολο είναι να φωνάξω ένα και μόνο ρήμα «Φτάνει».
Κουράστηκε ο άνθρωπός μου απ’ όλα τα κατασκευάσματα που χορεύουν τρελλά γύρω μου. Κουράστηκα να μαζεύω την τσαλαπατημένη μισή Γνωσούλα από τις γωνιές του κάθε Δρόμου. Η αποστολή μου δεν είναι να καθαρίζω τα Δρομάκια. Κουράστηκα να ακούω πομπώδεις κριτικές. Κουράστηκα να κρατώ τη φιάλη του οξυγόνου για τους πεθαμένους. Και ακόμα πιο πολύ κουράζομαι όταν ακούω τον ρόγχο του θανάτου. Θλίβομαι να σε βρίσκω βουτηγμένο στην κινούμενη έρημο, στην έρημο που μου ανήκει. Εγώ, ο μεγάλος Αφέντης της γης μου.
Τι ωραία που καταφέρνω και διαφεντεύω!! Μέσα στην Ερημιά του Κράτους μου, ο όχλος έστησε έναν σταυρό. Έχει τουλάχιστον την ετοιμότητα να φτιάξει το σταυρό του…
Ας σου πω το αγαπημένο «Πορεύου», με σιωπή. Πορεύου χωρίς λόγια, σιωπηλός, το Δρόμο. Κανείς δεν γεννήθηκε Κριτής γιατί ο Κριτής είναι Ένας. Κανείς δεν γεννήθηκε που θα μπορέσει να δώσει ψωμί στον πεινασμένο, γιατί όλοι γεννήθηκαν έτσι. Φτιάξε το μόνος σου, με αυτό το σιτάρι, το παρμένο από τα Ιερά Χώματα της Δήμητρας, κι ευλόγησέ το με το λάδι που καίει Αιώνια στο Λυχνάρι της Σοφίας Της.
Η Λησμοσύνη ας κοσμήσει τις καρδιές όλων των επιόρκων. Άσε για όλους αυτούς την ψευδαίσθηση του «γνωρίζω». Κάλυψε με αδιάφανο Πέπλο τι Δώρο της Γνώσης κι απλά, λαϊκά, πολύ λαϊκά, «πούλα» τους ότι σου ζητάν αφού πρώτα τους του κλέψεις. Έτσι, όλοι οι συμβολισμοί, όλοι οι Θάνατοι, όλες οι Βίβλοι θα παραμείνουν ένα Μυστήριο για τα φτωχά, κλειστά, άρρωστα μάτια.
Φεύγοντας, τούτα όλα, άφησέ τα, όπως είναι γραμμένα και τήρησε πρώτα από όλα Σιωπή. Το Αίμα σφραγίζει την Άνοδο. Ο Μεγάλος Καμπίρ ας συντροφεύει τα βήματά σου.
ولي