Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

Για τα οικονομικά


1 Για έρθουν τα προς το ζην, χρήματα και να ανοίξει η τύχηΚάθε μέρα 10 φορές.

Αλλάχουμα για Άλιου για μουταάλιου για αλίμου μπιχάλι ουά αχουέλι ούρσιλα μαφατίκα ουά χάλα ικφάλι ουά ιρουζούκνι μπίριζκ ουά άσαα ουά άνα φι μακάνι για μιν λα γιαγίμπ άνι ουαλά γιανισάνι. Αλλάχουμα έντα λάχου ουά λικούλ χάτζιτι φάκνταχου μπίσμ Αλλάχου αραχμάν αραχίμ μα γιάφταχ λιλνάσι μίν ραχμάτιχου φάλα μίμσακ λάχου
 

اللهم ﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﺘﻌﺎل و ﻳﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺤﺎﻟﻲ و أﺣﻮاﻟﻲ أرﺳﻞ مفاتيحك و ﺣﻞ أﻗﻔﺎﻟﻲ و ارزﻗﻨﻲ ﺑﺮزق واﺳﻊ و أﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻐﯿﺐ ﻋﻨﻲ و ﻻ ﻳﻨﺴﺎﻧﻲ اﻟﻠهم أﻧﺖ له و ﻟﻜﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﺎقضه ﺑﻔﻀﻞ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ الرحيم ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺢ اﷲ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻦ رﺣﻤﺘﻪ ﻓﻼ ﻣﻤﺴﻚ له

2 Εδάφιο από το Άγιο Κοράν, αποδεδειγμένο στη μεγάλη ικανότητα επιρροής για τα οικονομικά.
ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين
Ίνα χούα Αλλάχου αραζάκου δυο αλκούατι αλματίν.
Το λες κάθε μέρα 27 φορές το πρωί λίγο πριν την ανατολή του ήλιου για 40 ημέρες.3 Λες τη Σούρα Αδαρίγιατ (51) το βράδυ και ο Θεός σου στέλνει πολλά χρήματα.
 
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου