Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Από τη σοφία του Γκαζαλί

Θα γίνει πραγματικότητα μια ανάγκη σου;
Πάρε το άθροισμα από το όνομά σου, το όνομα της μάνας σου και την ημέρα που ρωτάς και πρόσθεσε στο σύνολο 7. Μετά βγάλε 7-7.
Αν το υπόλοιπο είναι 1, τότε θα γίνει πραγματικότητα.
Αν το υπόλοιπο είναι 2, τότε δεν θα γίνει.
Αν το υπόλοιπο είναι 3, τότε θα γίνει σχεδόν μισή πραγματικότητα.
Αν το υπόλοιπο είναι 4, τότε δεν θα γίνει.
Αν το υπόλοιπο είναι 5, τότε θα γίνει.
Αν το υπόλοιπο είναι 6, δεν θα γίνει.
Αν το υπόλοιπο είναι 7, θα γίνει.

Θα εμφανιστεί ένα μυστικό ή όχι.
Πάρε το άθροισμα από το όνομά σου, το όνομα της μάνας σου, της ημέρας που ρωτάς και τη λέξη-κλειδί του μυστικού. Βγάλε 2-2.
Αν το υπόλοιπο είναι 1, θα μαθευτεί το μυστικό.
Αν το υπόλοιπο είναι 2, δεν θα μαθευτεί.

Θα μάθεις αν ο κλέφτης είναι άνδρας ή γυναίκα;
Υπολόγισε το όνομα και το όνομα της μάνας σου και την ημέρα που ρωτάς και πρόσθεσε 3. Μετά βγάλε 2-2.
Αν το υπόλοιπο είναι 1, τότε ο κλέφτης είναι άνδρας.
Αν το υπόλοιπο είναι 2, τότε ο κλέφτης είναι γυναίκα.

Για να μάθεις αν κάποιος που απουσιάζει από τη ζωή σου, είναι ζωντανός ή πεθαμένος.
Πάρε το όνομά του και το όνομα της μάνας του και την ημέρα που ρωτάς. Από το άθροισμα βγάλε 7-7.
Αν το υπόλοιπο 1, τότε είναι πεθαμένος.
Αν το υπόλοιπο 2, τότε είναι ζωντανός.
Αν το υπόλοιπο 3, τότε είναι άρρωστος.
Αν το υπόλοιπο 4, τότε είναι ζωντανός.
Αν το υπόλοιπο 5, τότε θα επιστρέψει.
Αν το υπόλοιπο 6, τότε είναι απασχολημένος με τη δουλειά του.
Αν το υπόλοιπο 7, τότε είναι καθ’ οδόν.
 
Για να μάθεις αν θα κερδίσεις από κάπου χρήματα.
Υπολόγισε το όνομά σου και το όνομα της μάνας σου και την ημέρα που σε ενδιαφέρει. Βγάλε 7-7.
Αν το υπόλοιπο 1, τότε θα κερδίσεις από κάποιο πλούσιο.
Αν το υπόλοιπο 2, τότε θα κερδίσεις από γυναίκα.
Αν το υπόλοιπο 3, τότε θα κερδίσεις από βασιλιά.
Αν το υπόλοιπο 4, τότε θα κερδίσεις από ταξίδι.
Αν το υπόλοιπο 5, τότε θα κερδίσεις από κληρονομιά.
Αν το υπόλοιπο 6, τότε θα κερδίσεις από εμπόριο.
Αν το υπόλοιπο 7, τότε θα κερδίσεις από αγοραπωλησία.

Αν κερδίσεις το καλό ή το κακό σε ορισμένη μέρα.
Υπολόγισε το όνομά σου και το όνομα της μάνας σου και την ημέρα που σε ενδιαφέρει. Βγάλε 7-7.
Αν το υπόλοιπο 1, τότε θα κερδίσεις κακό.
Αν το υπόλοιπο 2, τότε θα κερδίσεις καλό.
Αν το υπόλοιπο 3, τότε θα είσαι ασφαλής.
Αν το υπόλοιπο 4, τότε θα κερδίσεις κακό.
Αν το υπόλοιπο 5, τότε θα κερδίσεις καλό.
Αν το υπόλοιπο 6, τότε θα είσαι ασφαλής.
Αν το υπόλοιπο 7, τότε θα κερδίσεις κακό.

Για να ξέρεις ποιος κάνει κουμάντο σε ένα γάμο.
Υπολόγισε το όνομά σου και το όνομα της μάνας σου. Και υπολόγισε το όνομα του άλλου ατόμου και της μάνας του. Και από το άθροισμα βγάλε 7-7.
Αν το υπόλοιπο 1, τότε θα κάνει κουμάντο ο άνδρας στη γυναίκα.
Αν το υπόλοιπο 2, τότε θα κάνει κουμάντο η σύζυγος στο σύζυγο.
Αν το υπόλοιπο 3, τότε θα κάνει κουμάντο ο άνδρας στη γυναίκα.
Αν το υπόλοιπο 4, τότε θα κάνει κουμάντο η σύζυγος στο σύζυγο.
Αν το υπόλοιπο 5, τότε θα κάνει κουμάντο ο άνδρας στη γυναίκα.
Αν το υπόλοιπο 6, τότε θα κάνει κουμάντο η σύζυγος στο σύζυγο.
Αν το υπόλοιπο 7, τότε θα κάνει κουμάντο ο άνδρας στη γυναίκα.

Για να βρεις ποιος θα πεθάνει πρώτος. Ο σύζυγος ή η σύζυγος;
Υπολόγισε το όνομα του συζύγου και της μάνας του και το όνομα της συζύγου και της μάνας της και βγάλε από το άθροισμα, 7-7.
Αν το υπόλοιπο 1, τότε θα θάψει η σύζυγος τον σύζυγο.
Αν το υπόλοιπο 2, τότε θα θάψει ο σύζυγος, τη σύζυγο.
Αν το υπόλοιπο 3, τότε θα θάψει η σύζυγος τον σύζυγο.
Αν το υπόλοιπο 4, τότε θα θάψει ο σύζυγος, τη σύζυγο.
Αν το υπόλοιπο 5, τότε θα θάψει η σύζυγος, το σύζυγο.
Αν το υπόλοιπο 6, τότε θα θάψει ο σύζυγος, τη σύζυγο.
Αν το υπόλοιπο 7, τότε θα θάψει η σύζυγος, το σύζυγο.

Για να υπολογίσεις την ασθένεια, αν θα ζήσει ή θα πεθάνει, σε σοβαρές περιπτώσεις.
Υπολόγισε το όνομά του και της μάνας του και πάρε και την ημέρα που ασθένησε και βγάλε 3 από το άθροισμα. Αν το αποτέλεσμα είναι:
Ασθένησε την Κυριακή
Υπόλοιπο 1, θα ζήσει. Υπόλοιπο 2, θα κρατήσει πολύ η ασθένειά του. Υπόλοιπο 3, θα πεθάνει.
Ασθένησε την Δευτέρα
Υπόλοιπο 1, θα κρατήσει πολύ η ασθένειά του. Υπόλοιπο 2, θα πεθάνει. Υπόλοιπο 3, θα ζήσει.
Ασθένησε την Τρίτη
Υπόλοιπο 1, θα κρατήσει πολύ η ασθένειά του. Υπόλοιπο 2, θα ζήσει. Υπόλοιπο 3, θα πεθάνει.
Ασθένησε την Τετάρτη
Υπόλοιπο 1, θα ζήσει. Υπόλοιπο 2, θα πεθάνει. Υπόλοιπο 3, θα κρατήσει πολύ η ασθένειά του.
Ασθένησε την Πέμπτη
Υπόλοιπο 1, θα κρατήσει πολύ η ασθένειά του. Υπόλοιπο 2, θα ζήσει. Υπόλοιπο 3, θα πεθάνει.
Ασθένησε την Παρασκευή
Υπόλοιπο 1, θα ζήσει. Υπόλοιπο 2, θα κρατήσει πολύ η ασθένειά του. Υπόλοιπο 3, θα πεθάνει.
Ασθένησε το Σάββατο
Υπόλοιπο 1, θα πεθάνει. Υπόλοιπο 2, θα ζήσει. Υπόλοιπο 3, θα κρατήσει πολύ η ασθένειά του.