Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2015

Οι ονομασίες των λίθων Αγγλικά και Ελληνικά

A
Amber ήλεκτρο
Amethyst αμέθυστος
Aventurine αβεντουρίνης
Andalusite Ανδαλουσίτης
Actinolite Ακτινόλιθος
Aragonite αραγωνίτης
Aventurine Αβεντουρίνης
Ametrine αμετρίνης
Apatite Απατίτης
Agate Αχάτης
amazonite Αμαζονίτης
aquamarine Ακουαμαρίνα
apophyllite Αποφυλλίτης
azurite Αζουρίτης
B
Bloodstone (heliotrope) αιματόλιθος (Ηλιοτρόπιο) (Χαλκηδόνιος)
bismuth Βισμούθιο
beryl (heliodor) Ηλιόδωρο
botswana agate Αχάτης της Μποτσουάνα
C

carnelian Καρνεόλιο
Cuprite Κυπρίτης
Calcite Ασβεστίτης
Coral κοράλλι
crocoite Κροκοΐτης
celestite Κελεστίτης
chrysoberyl Χρυσοβήρυλλος
citrine Κιτρίνης
charoite chrysocolla Χρυσόκολλα
chrisoprase χρυσοπράσιο
D
Diopside Αυγίτης
dioptase Διοπτάσιος
diamond Αδάμας
dolomite Δολομίτης
E
Emerald Σμαράγδι
F
fluorite Φθορίτης
G
garnet Γρανάτες
grossular Γροσσουλάριος

H
hematite Αιματίτης
howlite ή Magnesite χολήτης ή Μαγνητίτης
I
Indicolite Ινδικόλιθος
Jacinth υάκινθος (παραλλαγή ζιρκονίου)
Iolite ιόλιθος
Ivory ελεφαντόδοντο
J
Jasper Ίασπις
Jet γαγάτης
Jade νεφρίτης
Jacinth υάκινθος (παραλλαγή ζιρκονίου)
K
kyanite Δισθενής
L
lapis Lapis lazuli ή Λαζουρίτης
lepidolite Λεπιδόλιθος
Lodestone ή LOADSTONE μανητίτης
M
Malachite Μαλαχίτης
moonstone Σεληνόλιθος
moss agate βρυώδης αχάτης
Mother of Pearl φίλντισι
N
nephrite Νεφρίτης
New jade ή serpentine Σερπεντίνης ή Οφίτης
O
Obsidian οψιδιανός
Onyx Όνυξ
Opal Οπάλλιος
P
Peridot Ολιβίνης
Prehnite Πρενίτης
Prase Πράσιο
Q
Quartz χαλαζίας
dumortierite (blue quartz) Κυανός χαλαζίας
R
Ruby Ρουμπίνι
rubellite Ρουβελλίτης rydilated-rutile quartz χαλαζίας ρουτιλίου
rock crystal ή bergcrystal ή mountain crystal ορεία κρύσταλλος
rose quartz Ροδόχρωμος χαλαζίας

S
sagenite σαγενίτης
Spinel Σπινέλλιος
sapphire Ζαφείρι
sunstone Ηλιόλιθος
Sphene Τιτανίτης
spodumene Σποδουμένης
Scapolite Σκαπόλιθος
sphalerite Σφαλερίτης
smithsonite Σμιθσωνίτης
sodalite Σοδάλιθος
smoky quartz καπνίας
sugilith ή love new age stone ή sugelite ή sugilite Σαγελίτης
T
tigers eye
turquoise Τουρκουάζ
Thulite Θουλίτης
topaz Τοπάζιο
tourmaline Τουρμαλίνης
rubellite Ρουβελλίτης
Z
Zircon Ζιρκόνιο
zoisite Ζοϊσίτης