Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Χριστιανική μαγεία - 7 τυπικά

Από τα αρχαία χειρόγραφα.


Λύσιμο σε ανδρόγυνο
Ευχή σε δαιμονισμένουςΜαγικά χριστιανικά λόγια

Από τους μαγικούς χριστιανικούς πάπυρους, μια ευχή για βοήθειας για το σπιτικό σας, αλλά και προσωπικά.
Ιδανικό λιβάνι το Σάμουγ Δαμάρ.
Ὡρ Ὡρ φωρ Ἐλωεί, Ἀδωναί, Ἰάω, Σαβαώθ, Μιχαήλ, Ἰεσοῦ Χριστέ· βοήθι ἡμῖν καὶ τούτῳ οἴκῳ. ἀμήν.
Ὁ θεὸς τῶν παρακειμένων σταυρῶν, βοήθησον τὸν δοῦλόν σου Ἀπφουαν,ἀμήν.

 Φυλακτό και ευχή

Απλό και καλό..Φυλακτό για κάθε κακό Για τους συναισθηματικά ανασφαλείςΙσχυρό φυλακτό Γλωσσόδεμα1 σχόλιο :